Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНЕ

спосіб, образ економічних дій держави, регіонів, підприємств, фірм, який обирають їхні керівники в результаті аналізу варіантів, виходячи з поставлених цілей і з урахуванням наявності обмежених ресурсів.
Проект рішення виробляється системними аналітиками, а затвердження рішення після розгляду проводиться особами, що приймають рішення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНЕ "
 1. дискреції
  (від лат. discretio) спосіб вирішення економічних проблем, що полягає в тому, що особа, орган, що приймають рішення, діють в основному за власним розсуд, залежно від свого бачення економічних умов їх
 2. Глава 24. Економічні аспекти глобальних проблем
  Причини виникнення і сутність глобальних проблем. Роззброєння - ключ до вирішення глобальних проблем. Основні шляхи вирішення інших глобальних проблем. Концепція ноосфери В. І. Вернадського і формування глобальної економіки В останні десятиліття в світі виникло чимало проблем, що носять загальнопланетарній характер. Від їх своєчасного вирішення залежить існування земної цивілізації. Мета теми
 3. Глава 10 Прийняття рішень і мотивація
  Відомий економіст, фахівець з проблем організації виробництва, Альфред Стоун писав: «Прийняття ділового рішення вимагає великої підготовчої роботи - пошуку і перевірки фактів і обставин, що стосуються технології, ринку та інших настільки ж мінливих аспектів бізнесу ». Це справедливо для будь-яких управлінських рішень і, природно, рішень в області якості. Можна вибрати хорошу по
 4. узгодив ЕКОНОМІКА
  принцип прийняття економічних рішень, відповідно до якого здійснюється постійна співпраця між представниками держави та підприємств для забезпечення порівнянності управлінської, економічної інформації різних рівнів , несуперечності, узгодженості спільно прийнятих рішень. Узгоджена економіка покликана створювати інформаційну та економічну базу для загальної
 5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
  організації та їх підрозділи, що володіють правом приймати управлінські рішення в межах їх компетенції та стежити за виконанням прийнятих
 6. РАЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ (ДІЯ)
  продумане, зважене рішення, прийняте на основі вибору, порівняння варіантів і врахування багатьох факторів; вигідну доцільне
 7. РІШЕННЯ УПРАВЛІНСЬКЕ
  вибір, який має зробити керівник у процесі здійснення ним функцій управління і вирішення конкретних організаційних завдань. Організаційне рішення покликане забезпечити просування до поставлених перед організацією орієнтирам, цілям. Тому найбільш ефективним організаційним рішенням з'явиться вибір, який буде реалізований і внесе найбільший внесок в досягнення кінцевої
 8. ВИТРАТИ НАВЕДЕНІ
  оцінний показник порівняльної економічної ефективності даного рішення в області організації виробництва, технічної та господарської політики, мінімум якого є критерієм вибору кращого варіанту з розглянутих альтернатив; формула ЗП=С + ЕК, де С - собівартість майбутнього товару (рішення), К - капітальні вкладення (інвестиції) по даному рішенню, Е - нормативний коефіцієнт
 9. ЕВРИСТИКА
  (від грец. heuristiko - відшукую, відкриваю) метод аналізу економічних явищ і процесів, прийняття рішень, заснований на інтуїції, винахідливості, аналогіях, досвіді, винахідливості, що спирається на особливі властивості людського мозку і здатності людини вирішувати завдання, для яких формальний математичний алгоритм, спосіб рішення, що не
 10. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНІ
  завдання, які вирішуються в процесі економічного аналізу, планування , проектування, пов'язані з визначенням шуканих невідомих величин на основі вихідних даних. На відміну від математичних задач економічні завдання не завжди вдається формалізувати, звести лише до розрахунку. Їх рішення супроводжується пошуком відсутніх даних, експертними оцінками, обговоренням, прийняттям
 11. ДЕРЕВО РІШЕНЬ
  схематичне уявлення процесу прийняття управлінських рішень з певної проблеми, зображуване графічно у вигляді дерева. Використовується в менеджменті на підготовчих стадіях процесу вироблення рішень для вибору кращого способу
 12. Державний борг
  Спроба вирішення проблем державного дефіциту або інших соціально-економічних проблем шляхом запозичень породжує державний борг. Державний борг - це сума заборгованості за випущеними і непогашеним державним позикам. Він пов'язаний з використанням державних позик в якості однієї з форм залучення грошових ресурсів з метою забезпечення економічного розвитку
 13. ДЕЛЕГУВАННЯ КРЕДИТІВ
  рішення, прийняте володіє владою особою, якій відкрито кредит, на користь підлеглого йому особи, чиновника з метою передачі йому повноважень прийняття рішень, що стосуються використання певної частини
 14. ДИСКРЕЦІЙНИЙ ЗАМОВЛЕННЯ
  замовлення, що дає повноваження зареєстрованому представнику або інший брокерській фірмі на прийняття власного рішення від імені клієнта щодо вибору цінного паперу, кількості цінних паперів, а також рішення про
 15. Економісти-соціологи
  Б'юкенен Джеймс (р. 1919) досліджував вплив правових основ на політичні рішення і економічну політику. Його теорію іменують теорією суспільного вибору. Нобелівську премію отримав за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття політичних рішень (1986 р.). Роботи Б'юкенена «Конституція економічної політики», «Розрахунок згоди», «Межі свободи. Між анархією і
© 2014-2022  epi.cc.ua