Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Регульовані і нерегульовані ринки

Залежно від наявності зовнішнього управління перебігають на ринках процесами, вони діляться на регульовані і нерегульовані.
Нерегульовані ринки - це такий стан ринку, коли протікають в його рамках процеси не піддаються управлінню, а протікають згідно природним механізмам ринкової саморегуляції.
Такий стан ринку забезпечує режим ефективного розподілу ресурсів. Природні ринкові механізми направляють обмежені ресурси на виробництво благ, які більш за все необхідні населенню. Постійне вдосконалення технологій виробництва сприяє ефективній комбінації попиту і пропозиції - їх врівноваження. Особисті інтереси індивідуума в ринкових умовах направляються таким чином, що він діє на благо всього суспільства: виробляє найбільше необхідні блага, стимулом до чого служить ціна блага.
Основу вільного ринку становить економічна свобода, але при цьому ринок направляє її в інтересах усього суспільства. Ринок здатний координувати діяльність великої кількості індивідуумів без використання засобів насильницького примусу. Свобода економічної діяльності входить в основні причини високої ефективності нерегульованого ринку - тільки від особистих здібностей, дій людини залежить рівень його добробуту, що і стимулює його підвищувати ефективність своєї господарської діяльності.
Недоліком нерегульованого ринку є поступове зниження конкурентної боротьби, яка є двигуном ефективного функціонування ринку.
З позиції споживача вона є сприятливим явищем, але для виробника вона представляється небажаним елементом господарської діяльності. У процесі розвитку ринку виробник неминуче прагне мінімізувати вплив конкуренції на його діяльність (наприклад, за допомогою різних договорів, злиттів компаній) і в кінцевому рахунку монополізувати ринок. Одночасно з цим наукові та технічні розробки вимагають концентрації капіталу, яка можлива тільки при об'єднанні економічних ресурсів декількох господарюючих суб'єктів, внаслідок чого на ринку залишається кілька виробників, які мають достатні ресурси для ведення науково-технічних розробок і які здатні надати споживачеві більш якісні блага.
Така ситуація дозволяє управляти попитом, регулюючи пропозицію, споживач змушений купувати запропоновані товари за запропонованою ціною, так як їх замінники відсутні на ринку. У процесі свого розвитку на нерегульованому ринку слабшає конкуренція, одночасно з чим знижується ефективність функціонування ринкових механізмів.
Інший недолік нерегульованого ринку полягає в посиленні тенденції до нерівномірного розподілу ресурсів - національного багатства серед населення. Система вільного ринку сприяє концентрації капіталу у невеликої кількості більш здатного до господарської діяльності населення. Визнається і гарантується право власності посилює майнову диференціацію, так як капітал передається спадково.
Система нерегульованого ринку не завжди здатна адекватно реагувати на сигнали споживачів і проводити всі необхідні їм блага. Виробник приймає рішення про ефективність виробництва певного блага тільки на підставі співвіднесення власних витрат і прибутку, але не виробляє оцінку витрат для всього суспільства (наприклад, негативного впливу промислового виробництва на екологію та необхідних для його усунення витрат).
Ще одна дисфункція ринку проявляється в його нездатності виробляти суспільні блага. Заснована на особистій вигоді господарська діяльність не вважає пріоритетним напрямком виробництво суспільних благ, які необхідні всьому суспільству, але їх фінансування не може бути вироблено індивідуальним споживачем, а тільки групою або всім населенням. Недосконалість ціноутворення і неможливість забезпечити оптимальний для суспільства рівень зайнятості також відноситься до істотних недоліків ринку.
Разом з негативними рисами нерегульованого ринку істотно і його перевагу в забезпеченні ефективного розподілу ресурсів.
Регульовані ринки - це такий стан ринку, коли протікають в його рамках процеси повністю або частково піддаються зовнішньому управлінню і регулюванню.
Зовнішнім джерелом регулювання виступає держава або уповноважені ним на це органи. Методом для регулювання є державне регулювання ринку - система методів нормативно-правового, адміністративного та економічного регулювання ринку, яка здійснюється уповноваженими державою органами.

Нездатність в деяких ситуаціях ринку до саморегуляції викликає об'єктивну необхідність державного регулювання (наприклад, в області виробництва суспільних благ, регулювання зайнятості, фінансово-кредитної сфери). Пояснення в потреби зовнішнього регулювання ринку пов'язане в основному з тим, що багато криз ринку можуть бути врегульовані тільки при втручанні держави.
Обсяги, масштаби і ефективність регулювання безпосереднім чином пов'язані з тим, на якому рівні розвитку перебуває ринок. На даний момент державне регулювання входить в процес відтворення національної економіки.
Залежно від конкретної ситуації на ринку трансформуються і завдання державного регулювання. Зазвичай до них відносяться створення умов сталого економічного зростання, зниження обсягів безробіття, ініціювання структурної трансформації ринку, створення системи захисту національного виробника і стимулювання експорту товарів.
Об'єктами державного регулювання ринку є конкретні проблеми, які виникли або можуть сформуватися в процесі функціонування ринку, несучі істотної шкоди рівню життя населення і економічному зростанню.
Основними точками державного регулювання ринку є:
1) економічні цикли;
2) структура ринку;
3) звернення і накопичення капіталу;
4) регулювання рівня зайнятості;
5) грошово-кредитна сфера ринку;
6) ціноутворення;
7) конкуренція;
8) розподіл і перерозподіл доходів населення і національного багатства;
9) екологія ;
10) зовнішньоекономічні відносини.
У господарській практиці жодної країни неможливо зустріти виключно регульований або нерегульований ринок. Як показує досвід, тільки розумне поєднання елементів вільного ринку та державного регулювання дозволяє стимулювати стійке економічне зростання і стабільність національної економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Регульовані і нерегульовані ринки "
 1. 53. Нерегульовані ринки.
  Регульовані ринки - це такий стан ринку, коли протікають в його рамках процеси не піддаються управлінню, а протікають згідно природним механізмам ринкової саморегуляції. Такий стан ринку забезпечує режим ефективного розподілу ресурсів. Природні ринкові механізми направляють обмежені ресурси на виробництво благ, які більш за все необхідні населенню.
 2. 54. Регульовані ринки
  регульований або нерегульований ринок. Як показує досвід, тільки розумне поєднання елементів вільного ринку та державного регулювання дозволяє стимулювати стійке економічне зростання і стабільність національної
 3. § 2. Вільний і регульований ринок
  регульований
 4. 4. фіксовані валютні курсина практиці: несбалансированностьплатежей і девальвація
  регуліруемихфіксірованних курсів 50-х і 60-х років і сістемууправляемого флоатинга 70-х і 80-х років. (Болееподробная інформація представлена у вікні 38-1.) У цьому параграфі ми будемо аналізувати систе-му регульованих фіксованих валютних курсов.Ее назва відображає той факт, що курс при етойсістеме є фіксованим (поддерживаетсяискусственно), однак час від часу може
 5. 67. Теорія регульованої валюти
  регульованою валюти виникла під впливом світової економічної кризи 1929-1933 рр.., Коли виявилася неспроможність ідей неокласичної школи, що виступала за вільну конкуренцію і невтручання держави в економіку. У 50-60-і рр.. ХХ століття кейнсіанство посіло панівне становище в західній економічній науці. На противагу теорії валютного курсу, допускавшей можливість його
 6. Новий світ
  регульованими ринками. У 1950-х рр.. спогади про Велику депресію були дуже живими, і уряду розуміли, що повернення до суто ліберальної докризової економічної політики призведе до нового крахові економіки. Ці побоювання були небезпідставними, але вони, на жаль, розвіялися два десятки років по тому. Результат - нинішня катастрофа. Економіка повинна стати регульованою. Якщо раніше
 7. Характер дії механізму світового господарства
  регульована конкуренція, яка співіснує з нерегульованою, вільною конкуренцією. Обидва види конкуренції тісно переплетені, часто будучи формами господарської діяльності одних і тих же агентів. Невизначеність регульованої системи робить умовним і процес регулювання. Реакція глобальної економічної системи на різні дії виявляється неоднозначний, і ефективність
 8. 7. Ринки
  ринки і сегменти (їх характеристики), на яких реалізуються товари та послуги як у рамках регіону, так і за його межами. 2. Нові можливості для реалізації товарів або послуг на існуючих ринках або ринкових сегментах, а також ймовірні нові ринки і сегменти для існуючих товарів або послуг. 3. Основні заходи, спрямовані на використання відкриваються перед регіоном
 9. Крайні випадки
  ринки. Щоб зрозуміти, чому етопроісходіт, корисно розглянути два крайніх слу-чаю: економіку без ринків і виключно ринкові ную
 10. Г Л А В А 8 РИНКИ РЕСУРСІВ І Пофакторние РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
  Ринки ресурсів - невід'ємна частина ринкового господарства, від роботи якої залежать розподіл обмежених ресурсів суспільства, результати виробництва, доходи фірм і домогосподарств і т.д. Дана глава і присвячена характеристиці ринків ресурсів та процесу ціноутворення на фактори
 11. Чому і від чого ринок вільний?
  Регульованих їм відносин, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання кого-небудь у приватні справи, необхідності безперешкодного здійснення цивільних прав, забезпечення відновлення порушених прав, їх судового захисту ». Продавець також має свободою: - вибирати найбільш відповідного покупця; - розпоряджатися грошима, вирученими
 12. Ключові терміни
  Золотий стандарт Три правила золотого стандарту Вільно плаваючі обмінні курси валют (вільне флоатинг) Регульовані курси Доларовий стандарт Міжнародні резерви Втручання держави Стерилізація Переливи (потоки) капіталу Реальне знецінення (здешевлення) Паритет купівельної спроможності (ПКС) Керований («брудний») флоатинг Європейська валютна система
 13. 10.8.1. Встановлення граничного ЦІН
  регульованої монополії, Рm - встановлена владою, а це може бути уряд або органи місцевого самоврядування, гранична, або максимально допустима, ціна (англ, price ceiling - стеля ціни). {Foto177} Після встановлення граничної ціни, Рm, крива попиту Монополіста змінюється. Частина кривої D, що лежить вище точки А, для монополіста (дотримує введене обмеження!) Зникає.
 14. Стаття 31. Забезпечення сприятливих умов для доступу на зовнішні ринки
  ринки інших держав, вступаючи, зокрема, в цих цілях у двосторонні і багатосторонні переговори і укладаючи міжнародні договори, а також беручи участь у створенні та діяльності міжнародних організацій та міжурядових комісій, покликаних сприяти розвитку торгово-економічних зв'язків Російської Федерації з іноземними
 15. 6. Головні фактори, определяющіевелічіну гнучких курсів
  регульованих обмінних курсів. Дляетого ми продовжимо попередній аналіз си-стеми плаваючих курсів і покажемо, яке впливав-ня на валютний курс роблять внутрішня івнешняя інфляція, коливання в торгівлі і какуюроль при цьому відіграють переливи
 16. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 17. 4. Хеджування і ринки ф'ючерсів
  ринки майбутніх по-ставок багатьох товарів та активів, таких, як куку-руза, пшениця, соєві боби, бекон, кава, цукор, мідь, мазут, фанера, британські фунти стерлінгів іказначейскіе векселя США, ціни на які під-Верже значним непередбачувані коливання-ям. Ф'ючерсні ринки отримали розвиток в конце70-х - початку 80-х років. Дещо пізніше появи-лись ф'ючерсні ринки казначейських векселів,
 18. Коли і ким регулюється ринок?
  Регульованого ринку підпорядкований певному порядку, який закріплений у правових нормах і підтримується державою. Перехід в XX в. до цього типу ринку зумовлений об'єктивними причинами, які викликали тенденцію до посилення організованості і керованості ринкових зв'язків. Вирішальну роль тут відіграли два взаємопов'язаних обставини. По-перше, як відомо, у XX ст. отримали широке
 19. Поняття обміну
    регульованим. Одне безперечно: обмін вигідний для його учасників і ефективний для
 20.  Ринки факторів виробництва
    Ринки факторів
© 2014-2022  epi.cc.ua