Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Кошелєв. Національна економіка. Конспект лекцій., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Монополія і конкуренція в російській економіці

Держава як один з провідних суб'єктів ринку прагне законодавчо врегулювати конкуренцію. Одночасно з цим розробка і послідовна реалізація актуальних заходів проти монополізації національного ринку є необхідною умовою виходу з економічної кризи.
Цій проблемі відведено одне з головних напрямів діяльності держави - антимонопольне регулювання. Це сукупність нормативно закріплених правил поведінки всіх господарюючих суб'єктів і механізмів запобігання монополізації ринку, спрямованих на дискримінацію споживачів і перешкоджають добросовісної конкуренції й розвитку національної економіки.
Основною структурною одиницею національної економіки є ринок. Це структура, яка дозволяє здійснити ефективну взаємодію між виробником і споживачем.
Визначальний вплив на його функціонування надає загальна кількість споживачів і виробників, які беруть участь у здійсненні процесу обміну грошей на блага. Його характеризує конкуренція - специфічний вид взаємин на ринку, мета якого полягає в потребі перевершити іншого учасника ринку. Вона виступає каталізатором підвищення ефективності функціонування ринку, оскільки стимулює, наприклад, підвищення ефективності діяльності господарюючого суб'єкта, за допомогою поліпшення якості, кількості наданого блага та зменшення його ціни.
В умовах ринку конкуренція виконує такі функції:
1) регулювання;
2) мотивацію;
3) розподіл;
4) контроль.
Конкуренція є дієвим механізмом підвищення якості, кількості товарів і послуг при порівнянній зменшенні його вартості.
Державна політика у сфері конкуренції зазвичай спрямована на:
1) інтенсифікацію науково-технічного прогресу, тобто підвищення ефективності та зниження часу розробки і впровадження у виробництво нових наукових і технологічних розробок, що дозволяють збільшити асортимент, якість і знизити ціну надаються на ринку благ;
2) підтримання конкуренції в нормативно-правовому полі;
3) створення умов для ефективної та результативної конкурентної боротьби.

Монополія - це модель функціонування ринку, на якому діє один виробник і безліч покупців блага. У цьому режимі конкуренція відсутня або зведена до мінімуму.
Характерними рисами монополії є:
1) єдиний виробник певного виду блага;
2) унікальність представленого монополістом блага воно не може бути замінено іншим благом;
3) один виробник, контролюючий ціну, кількість певного блага;
4) труднощі або неможливість виходу на ринок нових виробників певного блага.
Ринок неминуче прагне до монополізації, так як для ефективного функціонування виробникам потрібно встановлення контролю над ринком.
Недобросовісна конкуренція в національній економіці Росії проявляється у вигляді:
1) підкупу;
2) шантажу;
3) надання завідомо неправдивої інформації споживачу;
4) приховування інформації про господарську діяльність від перевіряючих структур держави;
5) наперед відомого приховування дефектів для споживача;
6) промислового шпигунства;
7) підробки продукції конкурентів.
На створення умов добросовісної конкуренції та запобігання монополізації ринку спрямована державна антимонопольна політика. Вона виконує найважливіші функції в розвитку національної економіки, оскільки створює умови підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробника та економіки в цілому.
Необхідність створення конкурентного середовища - свободи господарської діяльності, переміщення товарів, послуг і фінансових ресурсів - закріплюється Конституцією РФ (п. 1. Ст. 8).
Проблематичність практичної реалізації антимонопольної політики пов'язана з тим, що вона використовує переважно економічні механізми, що не досить розвинені в Росії. Відповідно ефективність антимонопольної політики визначається насамперед розвиненістю національного ринку і об'єктивністю державної економічної політики.
Основи антимонопольної політики закріплені у Федеральному законі «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках», прийнятому в 1991 р. Щодо склалася система антимонопольного регулювання була реформована після кризи 1998 р.
, коли стали очевидними її недоліки. В рамках неї в 1999 р. був істотно перероблений ФЗ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках», і державний комітет з антимонопольної політики і підтримці нових економічних структур було трансформовано в Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва. З цього часу починається активне регулювання конкуренції в різних сферах національної економіки (наприклад, ФЗ «Про захист конкуренції на ринку фінансових послуг»).
Унаслідок низької ефективності і непослідовності державного регулювання діяльності природних монополій Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва було змушене в судовому порядку вирішувати багато випадки порушення конкуренції, наприклад АТ «Іркутськенерго», РАТ «ЄЕС Росії» .
Починаючи з 2004 р. відбулася корінна зміна державної антимонопольної політики, коли одночасно із загальним реформуванням державного апарату Міністерство РФ з антимонопольної політики і підтримки підприємництва було реорганізовано у Федеральну антимонопольну службу. Основним напрямком діяльності нової структури було визначено створення умов для розвитку конкуренції та вироблення єдиної державної політики підтримки конкуренції. Незважаючи на це, в цілому державна антимонопольної політика зберегла свій неактивний характер - йде просто фіксація випадків порушення конкуренції.
Ефективна і актуальна нормативно закріплена державна антимонопольна політика є необхідною умовою активного розвитку національної економіки та її структурних перетворень. Спостерігається перехід проблеми конкуренції з чисто економічної категорії в політичну область, що свідчить про необхідність її подержания на належному рівні в масштабах всього суспільства. Діяльність же монополістів, безумовно, необхідна в деяких галузях, повинна все більше законодавчо регламентуватися насамперед в інтересах споживача.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Монополія і конкуренція в російській економіці "
 1. Основні терміни і поняття
  монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція , монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 2. Тема 5 Конкуренція і монополія
  монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 3. Глава 7. Монополії і конкуренція
  монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  монополій об'єктивно неминуче? 2. Назвіть основні форми монополій та їх відмінності. 3. Які позитивні і негативні сторони монополій? 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5. Які основні форми і методи конкурентної боротьби на різних етапах розвитку капіталізму? 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 7. Чому конкуренція
 5. Ключові терміни
  монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 6. Терміни і поняття
  конкуренція монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 7. Контрольні питання і завдання
  монополістичний ринок. У чому полягають переваги великих підприємств, монополізують ринок? Які можуть бути бар'єри для вступу в галузь? 8. Які існують типи монополій? Охарактеризуйте їх. У чому особливості монополізму, що існувало в плановій економіці? 9. Що таке олігополія і які її відмітні риси? У чому відмінності цінової політики олігополії від цінової політики,
 8. Терміни і поняття
  монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна Монопольний прибуток Квота Диверсифікація Конкурентна боротьба субститутів Боротьба
 9. Висновки
  монополізації ринку - встановлення диктату продавця. Сучасний ринок - це ринок, що поєднує конкуренцію і монополію - ринок недосконалої конкуренції. Існують три основні типи недосконалої конкуренції: чиста монополія, олігополія і монополістична конкуренція. 3. Чиста монополія - це ринок, на якому наявна єдиний продавець товару, що не має близьких замінників,
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  монополій? 3. Знайдіть найбільш підходящий відповідь. Ринкова конкуренція дуже важлива, тому що вона: а) обмежує вплив попиту та пропозиції на ціну; б) заохочує виробників працювати ефективніше; в) створює ринок, на якому виробники можуть контролювати ціни. 4. Визначте, в яких випадках до числа конкурентів легальних монополій можна віднести магазини одягу,
 11. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, так як в короткому
 12. Стаття 3. Визначення основних понять
  монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні іншими
 13. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
  монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на необмеженій домінуванні глобальних монополій, його
 14. 55. Монополія і конкуренція в російській економіці
  монополізації національного ринку є необхідною умовою виходу з економічної кризи. Цій проблемі відведено одне з головних напрямів діяльності держави - антимонопольне регулювання. Це сукупність нормативно закріплених правил поведінки всіх господарюючих суб'єктів і механізмів запобігання монополізації ринку, спрямованих на дискримінацію споживачів і
 15. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  монополії і двосторонньої монополії на ринку праці. Формування і функціонування ринку праці в перехідній еко-номіці. «Дотримувався зайнятість» як особливість російської моделі ринку праці. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя. Інституційні основи ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. Сучасні державні і
 16. Контрольні питання
  монополізм і монополії? У чому особливості монополізму в російській перехідній економіці? 2. У чому суть і основні напрямки політики демонополізації та антимонопольної політики на сучасному етапі? 3. Що таке бар'єри входу на ринок? У чому їх галузева специфіка? 4. Форми розвитку великих і найбільших виробництв і антимонопольне регулювання: що заохочувати і що обмежувати?
© 2014-2021  epi.cc.ua