Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Н.А. Кошелєв. Національна економіка.Шпаргалкі, 2009 - перейти до змісту підручника

55. Монополія і конкуренція в російській економіці

Держава як один з провідних суб'єктів ринку прагне законодавчо врегулювати конкуренцію. Одночасно з цим розробка і послідовна реалізація актуальних заходів проти монополізації національного ринку є необхідною умовою виходу з економічної кризи.
Цій проблемі відведено одне з головних напрямів діяльності держави - антимонопольне регулювання. Це сукупність нормативно закріплених правил поведінки всіх господарюючих суб'єктів і механізмів запобігання монополізації ринку, спрямованих на дискримінацію споживачів і перешкоджають добросовісної конкуренції й розвитку національної економіки.
В умовах ринку конкуренція виконує такі функції:
1) регулювання;
2) мотивацію;
3) розподіл;
4) контроль.

Конкуренція є дієвим механізмом підвищення якості, кількості товарів і послуг при порівнянній зменшенні його вартості.
Державна політика у сфері конкуренції зазвичай спрямована на:
1) інтенсифікацію науково-технічного прогресу;
2) підтримання конкуренції в нормативно -правовому полі;
3) створення умов для ефективної та результативної конкурентної боротьби.
Монополія - це модель функціонування ринку, на якому діє один виробник і безліч покупців блага. У цьому режимі конкуренція відсутня або зведена до мінімуму. Характерними рисами монополії є:
1) єдиний виробник певного виду блага;
2) унікальність представленого монополістом блага воно не може бути замінено іншим благом;
3) один виробник, контролюючий ціну, кількість певного блага;
4) труднощі або неможливість виходу на ринок нових виробників певного блага.

Ринок неминуче прагне до монополізації, так як для ефективного функціонування виробникам потрібно встановлення контролю над ринком.
Недобросовісна конкуренція в національній економіці Росії проявляється у вигляді:
1) підкупу;
2) шантажу;
3) надання завідомо неправдивої інформації споживачу;
4) приховування інформації про господарську діяльність від перевіряючих структур держави;
5) наперед відомого приховування дефектів для споживача;
6) промислового шпигунства;
7) підробки продукції конкурентів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Монополія і конкуренція в російській економіці "
 1. Основні терміни і поняття
  монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна, олігополія, монополістична конкуренція , монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 2. Тема 5 Конкуренція і монополія
  монополістична конкуренція. Економічний шкоду монополій. Антимонопольна діяльність держави: цілі та методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 3. Глава 7. Монополії і конкуренція
  монополій. Монополії і антимонопольна діяльність держави Мета теми - з'ясувати причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
 4. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  монополій об'єктивно неминуче? 2. Назвіть основні форми монополій та їх відмінності. 3. Які позитивні і негативні сторони монополій? 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5. Які основні форми і методи конкурентної боротьби на різних етапах розвитку капіталізму? 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 7. Чому конкуренція
 5. Ключові терміни
  монополія Цінова дискримінація Домінантна фірма Конкурентне
 6. Терміни і поняття
  конкуренція монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 7. Контрольні питання і завдання
  монополістичний ринок. У чому полягають переваги великих підприємств, монополізують ринок? Які можуть бути бар'єри для вступу в галузь? 8. Які існують типи монополій? Охарактеризуйте їх. У чому особливості монополізму, що існувало в плановій економіці? 9. Що таке олігополія і які її відмітні риси? У чому відмінності цінової політики олігополії від цінової політики,
 8. Терміни і поняття
  монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна Монопольний прибуток Квота Диверсифікація Конкурентна боротьба субститутів Боротьба
 9. Висновки
  монополізації ринку - встановлення диктату продавця. Сучасний ринок - це ринок, що поєднує конкуренцію і монополію - ринок недосконалої конкуренції. Існують три основні типи недосконалої конкуренції: чиста монополія, олігополія і монополістична конкуренція. 3. Чиста монополія - це ринок, на якому наявна єдиний продавець товару, що не має близьких замінників,
 10. Інтелектуальний тренінг і практикум
  монополій? 3. Знайдіть найбільш підходящий відповідь. Ринкова конкуренція дуже важлива, тому що вона: а) обмежує вплив попиту та пропозиції на ціну; б) заохочує виробників працювати ефективніше; в) створює ринок, на якому виробники можуть контролювати ціни. 4. Визначте, в яких випадках до числа конкурентів легальних монополій можна віднести магазини одягу,
 11. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  монополією 2. Специфічні особливості полиполии 3. Максимізація прибутку в умовах полиполии 1. Подібність полиполии з досконалою конкуренцією і монополією. Монополістична конкуренція (поліпи-лія) - ринкова структура, в якій є безліч фірм-продавців подібною, але не однакової продукції. Вона одночасно схожа і на монополію, і на досконалу конкуренцію, так як в короткому
 12. Стаття 3. Визначення основних понять
  монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку ефективніше за відсутності конкуренції в силу технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зниженням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягу виробництва), а товари, що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні іншими
 13. 9.5. Вичерпання традиційної моделі розвитку людства
  монополій робить неминучим загнивання останніх. Його масштаби і болючість спричинених ним катаклізмів будуть прямо пропорційні масштабам сьогоднішньої влади глобальних монополій - як над ринками, так і над розвитком людства в цілому. Воно завершиться кардинальною зміною сформованого в ході глобалізації світопорядку, заснованого на необмеженій домінуванні глобальних монополій, його
 14. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  монополії і двосторонньої монополії на ринку праці. Формування і функціонування ринку праці в перехідній еко-номіці. «Дотримувався зайнятість» як особливість російської моделі ринку праці. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя. Інституційні основи ринку праці. Необхідність регулювання ринку праці. Сучасні державні і
 15. Контрольні питання
  монополізм і монополії? У чому особливості монополізму в російській перехідній економіці? 2. У чому суть і основні напрямки політики демонополізації та антимонопольної політики на сучасному етапі? 3. Що таке бар'єри входу на ринок? У чому їх галузева специфіка? 4. Форми розвитку великих і найбільших виробництв і антимонопольне регулювання: що заохочувати і що обмежувати?
© 2014-2022  epi.cc.ua