Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Реальні витрати

На противагу витратам виробництва (в сенсі грошових витрат) використовується ще й поняття «реальні витрати» для позначення труднощі виробництва, включаючи «стриманість» або «очікування», що забезпечує накопичення капіталу. Тому можна укласти , що реальні витрати складаються з двох основних елементів: витраченого на виробництво даного товару праці («жертви» працівника) і необхідного «стриманості» підприємця від споживання наявного у нього капіталу. Тому з точки зору суспільства реальні витрати виробництва надають можливість пояснити зміст цін.
Можна сказати, що має місце «жертва» з боку і працівника, і підприємця. Жертва першого полягає в витратах зусиль з випуску продукції, друга - в відкладанні винагороди за вкладений капітал. В даному випадку (на відміну від трудової теорії вартості, де все визначається кількістю і якістю витраченої праці), ставиться під сумнів можливість використання капіталу як природного, або «вільного» блага, що не потребує будь-якого відшкодування. Іноді таким елементом жертв вважають ризик. Однак виникає проблема підсумовування двох різнорідних факторів: праці та стриманості.
Адже в даному випадку капітал не розглядається як праця, уречевлена в засобах виробництва, тобто як постійний капітал у трудовій теорії вартості.
Можливість сумірності різнорідних витрат «праці» та «утримання» знайшла своє втілення в суб'єктивній їх оцінці кожним агентом виробництва. При суб'єктивному підході до категорії витрат «праця» і «стриманість» можна звести до єдиного родового поняття - «незручності», які відчувають і робітники, і підприємці. Подібність полягає в тому, що і тим і іншим доводиться долати свої бажання. Робочий бореться з небажанням працювати, з потребою у відпочинку; підприємець бореться з бажанням спожити всі наявні цінності і з небажанням вкладати їх на тривалий термін у підприємство. Інакше кажучи, робочий жертвує своїм дозвіллям, підприємець - негайним споживанням капіталу, а сума жертв працівника і підприємця становить витрати виробництва товару.
З метою подолання подібного роду опору з боку і працівника, і підприємця необхідна відома компенсація , що полягає у винагороді у формі присвоєння заробітної плати і прибутку.
У кінцевому рахунку між позитивними і негативними ефектами виробництва виникає рівновага. Йдеться про встановлення вже єдиної суб'єктивної оцінки як різних видів витрат, так і корисності різних продуктів. Тому в даному випадку проглядається пояснення витрат виробництва за допомогою корисності. Однак з точки зору аналізу суспільного виробництва і ринку суб'єктивні переживання, які застосовні до ізольованого відокремленому виробництву і пов'язані з процесом праці та стриманістю, мало кого цікавлять. Коли ж продукт потрапляє на ринок і стає товаром, то він вже виступає як неподільна субстанція суб'єктивних переживань, якою володіє і розпоряджається підприємець. Суб'єктивні переживання творців товару відсуваються на задній план, на ринку стикаються інтереси продавців і покупців. В даному випадку виникає проблема порівняння НЕ суб'єктивних переживань, які, можна сказати, залишилися в минулому, а пропонованих до обміну цілком конкретних благ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Реальні витрати"
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. Поняття витрат і прибутку
  реальний
 3. Загальні витрати
  витрати утворюють загальні витрати виробництва. Графічно ці види витрат представлені на рис. 19.1. Крива загальних витрат повторює графік змінних витрат, але вона зміщена вгору на величину постійних витрат. Рис. 19.1Совокупние постійні, змінні та загальні витрати. {foto76} У сукупності постійні та змінні витрати дорівнюють сумі внутрішніх і зовнішніх витрат. Складові
 4. Ключові терміни
  витрати Питомі витрати на робочу силу Продуктивність праці Націнка Крива сукупної пропозиції Негативний шок пропозиції Політика, що впливає на пропозицію Кейнсіанська крива пропозиції Класична модель Рухливість зарплати і цін Потенційний обсяг виробництва
 5. Економічні та бухгалтерські витрати
  реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє
 6. Економічні та бухгалтерські витрати
  реальна картина формування загальних (валових) витрат дещо інша, так як будь-який ідеал є важкодосяжним. Треба сказати, що економічні витрати не рівнозначні тим, якими оперує бухгалтерський облік. У бухгалтерські витрати прибуток підприємця взагалі не входить. Витрати виробництва, якими оперує економічна теорія, в порівнянні з бухгалтерським обліком відрізняє
 7. Середні витрати
  витрати фірми на виробництво і реалізацію одиниці товару. Виділяють: - середні постійні витрати AFC (англ. average fixed costs), які розраховують шляхом ділення постійних витрат фірми на обсяг виробництва; - середні змінні витрати AVC (англ. average variable costs), які обчислюються шляхом ділення змінних витрат на обсяг виробництва; - середні валові витрати або повна
 8. Ключові терміни
  витрати Граничні витрати (MC) Середні постійні витрати (AFC) Середні змінні витрати (AVC) Середні сукупні витрати (АТС) U-образні криві короткострокових середніх витрат Довгострокові середні витрати (LAC) Довгострокові граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або
 9. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва. Два типи витрат є похідними від со-сукупними витрат фірми. Середні сукупні витрати - це відношення сукупних витрат до обсягу випуску. Граничні витрати - це прирощення сукупних витрат при збільшен-ванні обсягу випуску на одиницю продукції. При аналізі поведінки фірми корисно перед-ставити
 10. Цінність праці
  реальні витрати виробництва залежать не від витрат праці взагалі, а від витрат праці різного рівня кваліфікації. А значить, заперечується можливість зіставлення різних видів праці шляхом прирівнювання витрат і допускається їх соизмерение на підставі цінності. Незважаючи на кілька спрощену трактування витрат праці в порівнянні з марксової концепцією, проте не можна не погодитися з
 11. Основні терміни і поняття
  витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати, нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток , чиста економічна прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 12. Основні поняття
  витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 13. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід - сукупні витрати», «граничний дохід - граничні витрати».
 14. Середні витрати
  витрати - це витрати на виробництво одиниці продукції. Їх можна розрахувати по відношенню до постійних, змінним і загальним витратам, якщо відповідні сумарні величини розділити на число одиниць, що випускається. Це можна записати в наступному вигляді: {foto78} де , - відповідно середні постійні, змінні та загальні витрати, Q - кількість випущеної
 15. Трансакційні витрати
  витратами. Це витрати на збір і обробку інформації про стан ринку, на пошук покупця (продавця) і ведення з ним переговорів і укладення контракту, а також на контроль за його дотриманням. Нобелівський лауреат Рональд Коуз у своїй знаменитій статті «Природа фірми» висунув концепцію (її тепер поділяють більшість економістів), згідно якої найбільш ефективно ринкові угоди
 16. Граничні витрати ресурсу
  витратами ресурсу. Коли фірма стикається з умовами досконалої конкуренції на ресурсному ринку, її граничні витрати на ресурс будуть рівні ціні цього ресурсу. Наприклад, якщо невелика фірма хоче найняти бухгалтера, то йому заплатять згідно ринковій ставці заробітної плати. Оскільки попит фірми є лише малою часткою попиту на бухгалтерів, вона не зможе вплинути на рівень їх
 17. Альтернативна вартість
  реальному житті упущені можливості не обмежуються одним або навіть двома видами продуктів, від виробництва яких доводиться відмовлятися, вони численні. Тому при визначенні альтернативної вартості рекомендують брати до уваги найкращу з втрачених реальних можливостей. Так, при навчанні в денному вузі після школи дівчина упускає можливість працювати в цей період секретарем (а
 18. Зміни в умовах формірованіяіздержек
  витратах не приводять до сдвігукрівой граничних витрат на рис 8-4Ь або кри-вої середніх змінних витрат на рис 8-5, по-скільки постійні витрати, пов'язані з преба-ристанням в бізнесі, не роблять ніякого вліяніяна змінні витрати. Збільшення ціни пере-менного фактора, в даному випадку праці, сдвігаетобе криві - TC і MC Крива TC зсувається в си-лу того, що витрати праці, а
 19. 28. ВИДИ ВИТРАТ
  витрати - всі форми виплат за використання ресурсів. Ці витрати виробництва залежать від кількості використовуваних ресурсів і цін на послуги факторів виробництва. Економічні витрати можуть бути двох видів: 1) зовнішні витрати виробництва (явні) - це витрати на оплату працівників, оплату сировини, матеріалів, палива, нарахування зносу і т. д.; 2) внутрішні витрати виробництва (неявні) -
 20. Витрати виробництва Рис.
  витрати Г евокупние витрати Телма складаються з двох типів витрат. Деякі здержкі, звані постійними витратами, при зміні обсягу випуску продукції знаходяться на одному і тому ж рівні. У постійні витрати Телма ходить орендна плата, яка не залежить від кількості проданих склянок імонада. Якщо господиня найме рахівника на повний робочий день, поза залежно-TIi від
© 2014-2022  epi.cc.ua