Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Розрив у цінах

Першою ознакою прояви пригніченою інфляції є розрив між адміністративно встановленими і ринковими цінами, або цінами рівноваги. Зовні ціни виглядають стабільними, тим більше що гарантом їх стабільності виступає держава. Однак якщо виникає дефіцит тих чи інших товарів, то відбувається перелив частини товарної маси з адміністративно-регульованого ринку на так званий чорний ринок. Виникає спекуляція. Фактично через неофіційні потоки товарно-грошової маси відбувається компенсація розбалансованого офіційного ринку.
Як тільки знімаються адміністративні обмеження в області ціноутворення, відбувається сплеск зростання цін і встановлюється ринкова рівновага меду попитом і пропозицією. Одночасно знімається проблема подвійного стандарту цін і проблема спекуляції, бо остання перестає бути такою і набуває характеру законної комерційної діяльності. Пригнічена інфляція проявляється і в країнах з ринковою економікою у формі тимчасового заморожування цін і доходів або встановлення верхніх їх меж.

Пригнічена інфляція характеризується наявністю тих чи інших способів адміністративного регулювання цін, які ведуть до деформації ринкового механізму. Глибина і тривалість такої деформації залежать від того, в яких формах здійснюється це регулювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розрив у цінах "
 1. РІВНОВАЖНИЙ РІВЕНЬ ЦІН І рівноважний обсяг національного ВИРОБНИЦТВА
  розриву, б) якщо крива AD зміщується вліво на кейнсіанської відрізку, виникає явище рецесійного розриву
 2. дефлятор ВВП
  цінах даного року, а реальний - у порівнянних незмінних цінах якого-небудь базового року. Дефлятор дозволяє судити, що насправді відбувається в
 3. Глава 7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРИВ: поділ людства
  Глава 7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРИВ: ПОДІЛ
 4. 2.2. Сукупна пропозиція
  цінах) являє собою пряму, паралельну осі Y, б) в довгостроковому періоді (при гнучких цінах) являє собою пряму, паралельну осі Р, що відсікає на осі Y відрізок, рівний потенційному ВВП. {Foto20} Рис.2.2. Криві сукупної пропозиції: а - в короткостроковому періоді; б - в довгостроковому періоді На рис. 2.2 Yf - потенційний обсяг сукупного випуску (ВВП) - обсяг
 5. Тести
  розрив; в) автоматично збільшується сукупна пропозиція; г) з'являється інфляційний розрив.==================================***
 6. Питання 47. Найважливіші макроекономічні показники СНР
  цінах, які існують на момент виробництва, а не на момент реалізації продукції. Проміжне споживання (ПП) - це вартість спожитих товарів і послуг в процесі виробництва інших товарів і послуг. Основні елементи проміжного споживання: 1) матеріальні витрати галузей, які відносяться до виробничої та невиробничої сфер, 2) оплата нематеріальних послуг галузей
 7. Післямова
  розрив між нинішнім станом і майбутнім. Коли ви подивитеся на свій бізнес очима підприємця, ви виявите, що вам не дістає системи, унікальною для вашого бізнесу, і звідси цей розрив. Після виходу в світ книги П-міф в 1986р., «Гербер» допоміг тисячам власників малих підприємств подивитися на бізнес з боку і зрозуміти розрив між бажаним і сьогоденням. Ми будемо раді зробити
 8. Динаміка кінцевого використання ВВП
  цінах) У% від загального обсягу його приросту Витрати на кінцеве споживання в тому числі домашніх господарств державних установ 51 48 3 Зростання інвестицій 45 Зовнішньоекономічні фактори 4 Як видно з таблиці, вирішальну роль зіграло зростання витрат на кінцеве споживання (51%), насамперед домашніх господарств. За цим стоїть зростання реально наявних грошових доходів
 9. 2 РЕАЛЬНИЙ І Номі-нальна ВВП У таблиці призводить-ся приклад розрахунку реального і
  цінах, називається номінальним ВВП. У таблиці наведено дані про зростання номінального ВВП з $ 200 в 2001 р. до $ 600 в 2002 р. і $ 1200 в 2003 р. Частина зростання номінального ВВП була обуслов-лена збільшенням випуску продукції, а частина - зміною цін. Для оцінки обсягу виробленої продукції незалежно від рівня цін ми будемо використовувати поняття реального ВВП, який відображає вартість
 10. 4. Випуск продукції і економіческійрост
  цінах цього періоду, називаетсяномінальним. ВНП. Номінальний ВНП, або общаястоімость виробництва продукції в економіці, в1986 р. становила 4208500000000000. дол Номінальний ВНП може змінитися лібовследствіе зміни цін, або тому, що мене-ється фізичний обсяг вироблених товарів. На-приклад, якщо всі ціни за деякий період време-ні піднімуться на. 10%, а фізичний обсяг вироб-ництва
 11. 111. Фінансові кризи
  розриву між реально існуючої (авансованої) і майбутньою вартістю (прибутком). Це відбувається у зв'язку з тим, що на фінансовому ринку вимоги до власності фінансових активів (інструментів) документально закріплюються задовго до того, як з'явиться власність, здатна приносити дохід. Вимоги оформляються між великим числом учасників ринку, які нерідко задіяні
 12. Зміцнення національного підприємництва
  розриву з компаніями західних країн. Зовнішньоекономічна політика переважної більшості держав була спрямована на стимулювання національного виробництва та огорожа внутрішніх ринків від конкуренції. Величезний розрив у рівнях економічного розвитку з промислово розвиненими країнами викликав необхідність проведення гнучкої протекціоністської політики для прискорення модернізації відсталих
 13. 4. Взаємодія попиту і пропозиції: ринкова рівновага
  цінах обсяг попиту переви-ет обсяг пропозиції; споживачі хочуть купітьбольше риби, чим постачальники хочуть продати. Прівисоком цінах обсяг попиту нижче обсягу запропонованого-вання; постачальники бажали б продати багато ри-би, але покупці не бажають купувати її в біль-ших кількостях за високими цінами. Стовпець (4) являє собою різницю междустолбцамі (2) і (3). Ця різниця - превишеніеоб'ема попиту
© 2014-2022  epi.cc.ua