Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів, 2007 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ II МІКРОЕКОНОМІКА


Мікроекономіка аналізує господарську діяльність первинних осередків (фірм, домашніх господарств, власників факторів виробництва). Вона пояснює, як приймаються економічні рішення на рівні цих осередків і як вони реалізуються через ціни на фактори виробництва та економічні блага.
Тому в центрі мікроекономічного аналізу перебуває механізм ринкового ціноутворення на ринках окремих товарів і проблеми часткового ринкової рівноваги.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РОЗДІЛ II МІКРОЕКОНОМІКА "
 1. РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка
  розділ економічної науки, який розглядає поведінку одного суб'єкта на ринку, функціонування одного підприємства, рівновагу на одному окремо взятому ринку. Мікроекономіка аналізує, який обсяг товарів необхідно виробляти підприємствам і яку ціну встановити, щоб отримати максимальний прибуток, на підставі чого споживач приймає купівельні рішення та ін При
 2. Розділ II. Мікроекономіка (економіка фірм)
  розділу згідно з методичними рекомендаціями з вивчення кожної глави. Потім виконайте контрольні завдання з
 3. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси прийняття економічних
 4. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  розділу "Мікроекономіка". Для; розуміння, що відбуваються в мікроекономіці процесів спираємося на такі передумови. 1. Мікроекономіка концентрує увагу на поведінці економічних одиниць, які приймають самостійні рішення і здійсню-ється дії відповідно до прийнятих рішень. 2. В якості основних суб'єктів, які приймають рішення; і здійснюва-ляющих взаємозв'язку, виступають два
 5. Розділ III Мікроекономіка
  Розділ III
 6. МІКРОЕКОНОМІКА
  розділ, область економічної науки, пов'язана з вивченням щодо маломасштабних економічних процесів, суб'єктів, явищ, в основному підприємств, фірм, підприємців, їх господарської діяльності, економічних відносин між ними. У центрі уваги мікроекономіки знаходяться виробники і споживачі, прийняття ними рішень щодо обсягів виробництва, продажів, покупок,
 7. Які відмінні ознаки мікроекономіки?
  Мікроекономіку від інших господарських утворень (табл. 3.2). Таблиця 3.2 Відмінні ознаки мікроекономіки {foto21} Як видно з табл. 3.2, мікроекономіка має такі особливості: 1. Найбільш характерними видами власності в мікроекономіці є одноосібна приватне і сімейне власність в домашньому господарстві і господарстві одноосібного підприємця. 2. Як
 8. Структура економічної науки
  розділи: 1. Мікроекономіка - це розділ економічної науки, що вивчає поведінку одного суб'єкта (людини, підприємства), функціонування одного, окремо взятого ринку. 2. Макроекономіка - розглядає економічні процеси в рамках всієї національної економіки. 3. Світова економіка - розглядає економічні взаємозв'язки між різними
 9. 3. Порівняльний аналіз
  мікроекономіки та мезосістеми в економічному і ринковому просторі. 3.3. Як розрізняється роль мікроекономіки та мезоекономіку в прогресі економіки і задоволенні потреб
 10. 1.5 Мікроекономіка і макроекономіка
  розділу-мікроекономіку і макроекономіку. Мікроекономіка вивчає поведінку окремих економічних агентів: індивідуумів, домогосподарств, підприємств, власників первинних виробничих ресурсів. У центрі її уваги - ціни та обсяги виробництва і споживання конкретних благ, стан окремих ринків, розподіл ресурсів між альтернативними цілями. Макроекономіка досліджує
 11. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіки є одиничне ланка (фірма, підприємець і т. п.), а на тому, що мікроекономіка вивчає економічні процеси, що відбуваються в одиничному ланці. Головним із цих процесів є ціноутворення. Для економічних суб'єктів (підприємців, вкладників капіталу, домашніх господарств, фірм) ціна є найважливішою категорією. Ціна товару служить орієнтиром, керуючись
 12. 1.1. МІКРОЕКОНОМІКА
  розділом, який відображає загальні моменти матеріальних відносин для всіх типів природокористування, не проявляються практично в чистому вигляді, крім інших. Всі форми природокористування групуються в чотири сфери (що позначаються буквами), і кожна з них розглянута двічі: спочатку аналітично як емпірично пізнаються феномени? категорії економіки і другий раз синтетично як подумки
 13. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  мікроекономіки, але тільки в тій частині його діяльності, в якій воно виступає як виробник і споживач матеріальних благ. За видами цілей і засобів їх досягнення економічні суб'єкти в мікроекономіці діляться на споживачів (домашні господарства) і виробників (фірми). Мета споживача - максимально можливе задоволення своїх потреб; мета виробника - максимізація
 14. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  мікроекономіки, але тільки в тій частині його діяльності, в якої воно виступає як виробник і споживач матеріальних благ. За видами цілей і засобів їх досягнення економічні суб'єкти в мікроекономіці діляться на споживачів (домашні господарства) і виробників (фірми). Мета споживача - максимально можливе задоволення своїх потреб; мета виробника - максимізація
 15. Розділ III СЕКТОР ВЕЛИКОЇ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ
  розділі була розглянута сукупність малих форм господарювання, названа мікроекономікою. Уважний читач помітив, що певна частина невеликих підприємств здатна досягати дуже великих розмірів за допомогою накопичення капіталу, використання ефективних досягнень науково-технічного прогресу і перемог у конкурентній боротьбі. На такий шлях у кінці XIX-початку XX в. вступило велике
© 2014-2021  epi.cc.ua