Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МІКРОЕКОНОМІКА

(від грец. Micros - малий)
частина, розділ , область економічної науки, пов'язана з вивченням щодо маломасштабних економічних процесів, суб'єктів, явищ, в основному підприємств, фірм, підприємців, їх господарської діяльності, економічних відносин між ними.
В центрі уваги мікроекономіки знаходяться виробники і споживачі, прийняття ними рішень щодо обсягів виробництва, продажів, покупок, споживання з урахуванням потреб, цін, витрат, прибутку. Мікроекономіка вивчає також ринкову поведінку суб'єктів, відносини між ними в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання.
У той же час об'єктом вивчення мікроекономіки служать відносини між виробниками, підприємцями та державою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МІКРОЕКОНОМІКА "
 1. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіка? Мікроекономічний аналіз - частина економіки, що досліджує, по-перше, такі відокремлені економічні одиниці, як домашні господарства, фірми, галузі, і, по-друге, окремі ринки, конкретні ціни і конкретні товари та послуги. Існують і інші визначення мікроекономіки, які в основному зводяться до наступного: 1. Мікроекономіка вивчає процеси прийняття економічних
 2. РОЗДІЛ 2. Мікроекономіка
  мікроекономіки є теорія ринкового
 3. Які відмінні ознаки мікроекономіки?
  Мікроекономіку від інших господарських утворень (табл. 3.2). Таблиця 3.2 Відмінні ознаки мікроекономіки {foto21} Як видно з табл. 3.2, мікроекономіка має такі особливості: 1. Найбільш характерними видами власності в мікроекономіці є одноосібна приватне і сімейне власність в домашньому господарстві і господарстві одноосібного підприємця. 2. Як
 4. 3. Порівняльний аналіз
  мікроекономіки та мезосістеми в економічному і ринковому просторі. 3.3. Як розрізняється роль мікроекономіки та мезоекономіку в прогресі економіки і задоволенні потреб
 5. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  мікроекономіки, але тільки в тій частині його діяльності, в якій воно виступає як виробник і споживач матеріальних благ. За видами цілей і засобів їх досягнення економічні суб'єкти в мікроекономіці діляться на споживачів (домашні господарства) і виробників (фірми). Мета споживача - максимально можливе задоволення своїх потреб; мета виробника - максимізація
 6. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  мікроекономіки, але тільки в тій частині його діяльності, в якої воно виступає як виробник і споживач матеріальних благ. За видами цілей і засобів їх досягнення економічні суб'єкти в мікроекономіці діляться на споживачів (домашні господарства) і виробників (фірми). Мета споживача - максимально можливе задоволення своїх потреб; мета виробника - максимізація
 7. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА. ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  мікроекономіки процесів спираємося на такі передумови. 1. Мікроекономіка концентрує увагу на поведінці економічних одиниць, які приймають самостійні рішення і здійсню-ється дії відповідно до прийнятих рішень. 2. В якості основних суб'єктів, які приймають рішення; і здійснюва-ляющих взаємозв'язку, виступають два контрагента економіки - виробники і споживачі. Їх
 8. Література
  мікроекономіка: аналіз і застосування. Т. 2. М., 1992. Хейлбронер Р., Туроу Л. Економіка для всіх. Новосибірськ, 1994. Економіка: Підручник / За ред., Л. С. Булатова. М., 1995. Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М., 1993. Хейне П. Економічний спосіб мислення. М., 1991. Хікс Дж. Р. Вартість і капітал. М.,
 9. Рекомендована література
  1. Агапова Т. А., Серьогіна С. Ф. Макроекономіка: Підручник / Під загальною ред. професора, д. е.. н. А. В. Сидоровича. - М.: МГУ ім. М. В. Ломонсова, ДІС, 2000. 2. Вечканов Г. С. Економічна безпека: Підручник. - СПб.: Питер, 2007. 3. Вечканов Г. С. Економічна теорія: Підручник для вузів. 2 е вид. - СПб.: Питер, 2009. 4. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроекономіка. Короткий курс. 2 е вид. -
 10. Розділ III Мікроекономіка
  Розділ III
 11. § 1. Історичні витоки мікроекономіки
  мікроекономіки
 12. § 2. Тенденції змін у мікроекономіці
  мікроекономіки
 13. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіки є одиничне ланка (фірма, підприємець і т. п.), а на тому, що мікроекономіка вивчає економічні процеси, що відбуваються в одиничному ланці. Головним із цих процесів є ціноутворення. Для економічних суб'єктів (підприємців, вкладників капіталу, домашніх господарств, фірм) ціна є найважливішою категорією. Ціна товару служить орієнтиром, керуючись
 14. Глава 3. Мікроекономіка: її особливості та структура
  Глава 3. Мікроекономіка: її особливості та
 15. Рівні розвитку національної економіки
  мікроекономіка; 2) макроекономіка. Мікроекономіка орієнтована на проблеми відокремлених економічних одиниць, самостійно приймають рішення і діють виходячи з власних інтересів і ситуації, що визначаються сукупністю зовнішніх і внутрішніх факторів. Макроекономіка залишає "за кадром" поведінка окремих економіч-ських агентів - домашніх господарств та фірм, абстрагується від
 16. Список літератури
  1. Саліхов Б. В. Економічна теорія: підручник / - М.: Дашков і К, 2007. 2. Гукасьян Г. М. Економічна теорія. - СПб. : Питер, 2007. 3. Кушліна В.І. Економічна теорія: навч. посібник / М.: Изд-во РАГС, 2006. 4. Носова С.С. Економічна теорія: підручник / М.: КНОРУС, 2007. 5. Кочеткова А.А. Економічна теорія: підручник / М.: ИД "Дашков і К", 2006. 6. Борисов Е.Ф.
 17. Список рекомендованої літератури з курсу
  мікроекономіки з рішенням. -М.: Віта-Пресс, 2001. 13. Практикум з економічної теорії. Під. ред. В.В.Деньгова і Е.Б.Яковлевой. - СПб.: Пошук,
 18. 1.1. МІКРОЕКОНОМІКА
  мікроекономіки відкривається першим розділом, який відображає загальні моменти матеріальних відносин для всіх типів природокористування, не проявляються практично в чистому вигляді, крім інших. Всі форми природокористування групуються в чотири сфери (що позначаються буквами), і кожна з них розглянута двічі: спочатку аналітично як емпірично пізнаються феномени? категорії економіки та
© 2014-2022  epi.cc.ua