Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ

витрати підприємства або організації на проведення офіційних прийомів іноземних представників, на відвідування ними культурно-видовищних заходів, на буфетне обслуговування, на оплату послуг перекладача.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКІ "
 1. ВИТРАТИ ОБІГУ ВИРОБНИКІВ
  витрати виробників; включають витрати на утримання збутового підрозділу, на дослідження ринків, на рекламу, на зв'язок, транспортно-експедиторські витрати, витрати щодо банківських операцій, вартість банківських кредитів, виплати винагород посередникам, витрати на передпродажний сервіс і технічне обслуговування, представницькі витрати і
 2. ВИТРАТИ ОБІГУ СПОЖИВАЧІВ
  витрати споживачів; включають транспортно- експедиторські витрати, сплату митних зборів, портових податків і зборів, витрати на відкриття кредитів, надання банківських гарантій та інші банківські операції, витрати на залучення товарних експертів, представницькі та інші
 3. ВИТРАТИ ОБІГУ
  витрати споживачів; включають транспортно-експедиторські витрати, сплату митних зборів, портових податків і зборів, витрати на відкриття кредитів, надання банківських гарантій та інші банківські операції, витрати на залучення товарних експертів, представницькі та інші витрати; витрати обігу виробників - витрати обігу, що входять до витрат виробників; включають
 4. ПОВНОВАЖЕННЯ
  представницькі функції, зафіксовані законодавчо або нотаріально. Можлива ситуація передачі, делегування повноважень, що підтверджує офіційно передані цій особі від імені іншої особи або органу права, що дають йому підстави здійснювати певні
 5. Податкові відрахування
  витратах на відрядження (витратам по проїзду до місця службового відрядження і назад, включаючи витрати на користування в поїздах постільними речами, а також витрат на наймання житлового приміщення) і представницьких витрат, приймається до відрахування при обчисленні податку на доходи організацій. При цьому сума податку, що підлягає відрахуванню, обчислюється за розрахунковою податкової ставкою 18/118 суми
 6. 4.3. Корпоративний податок
  витрат, витрат по найму житла для іноземних громадян, промислового податку, використовувати різноманітні податкові пільги. Податкові пільги носять, як правило, регулюючий характер, стимулюючи інвестиції, розвиток тих чи інших регіонів. Максимальна податкова ставка застосовується в тому випадку, якщо прибуток залишається нерозподіленим (29,8%). До розподіленою прибутку застосовуються знижена
 7. Поточні витрати
  витрати - витрати, що забезпечують поточне функціонування органів організації (заробітна плата, витрати на соціальне страхування, витрати на відрядження тощо). Поточні витрати не збільшують розміру державного
 8. Податок на прибуток організацій
  витрат. 19. Витрати платника податку на придбання (виготовлення) призів, які вручаються переможцям розіграшів таких призів під час проведення масових рекламних кампаній, здійснені ним протягом звітного (податкового) періоду, для цілей оподаткування податком на прибуток визнаються в розмірі: 1) фактично зроблених витрат; 2) не більше 1% витрат на рекламу організації за
 9. Стаття 66. Складові частини видатків бюджетів
  витрати і капітальні
 10. Витрати. Угруповання витрат
  витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу. Витрати поділяються на: 1) витрати,
 11. Капітальні витрати
  витрати - витрати, що забезпечують інноваційну та інвестиційну діяльність. Капітальні витрати збільшують обсяг державного
 12. Стаття 67. Капітальні видатки бюджетів
  видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує інноваційну чи інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної
 13. БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ
  витрат протягом певного періоду часу і встановлено їх відповідність або перевищення однієї з частин балансу над іншою. Баланси доходів і витрат складаються стосовно до держави в цілому (баланс доходів і витрат держави і населення), підприємству (баланс доходів і витрат фірми - фінансовий план), сім'ї (баланс доходів і витрат сім'ї - сімейний бюджет). Баланс доходів і
 14. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  витратами. Доходи страхових організацій складаються з таких трьох елементів: доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), позареалізаційних доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації відноситься, наприклад, виручка від реалізації основних фондів, матеріальних цінностей та інших активів, включаючи цінні папери. Позареалізаційними доходами зізнаються, зокрема,
 15. 3.7.5. Порядок визначення суми витрат на виробництво і реалізацію
  витрат відносяться: матеріальні витрати, витрати на оплату праці персоналу, що у процесі виконання робіт і надання послуг, а також суми єдиного соціального податку, нарахованого на зазначені суми витрат на оплату праці. До непрямих витрат відносяться всі інші суми витрат, за винятком позареалізаційних витрат, здійснюваних протягом звітного (податкового) періоду.
 16. Порядок визнання витрат при методі нарахування
  витрати виникають виходячи з умов угод. Якщо угода не містить таких умов і зв'язок між доходами і витратами не може бути визначена чітко чи визначається непрямим шляхом, витрати розподіляються платником податку самостійно. Якщо умовами договору передбачено отримання доходів протягом більш ніж одного звітного періоду і не передбачена поетапна здача товарів (робіт,
 17. Інші витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією
  видатках, пов'язаним з виробництвом і реалізацією, належать такі витрати платника податків: 1) суми податків і зборів, мит і зборів, за винятком перелічених у статті 270 НК; 2) витрати на сертифікацію продукції і послуг; 3) суми комісійних зборів та інших подібних витрат за виконані сторонніми організаціями роботи (надані послуги); 4) суми
 18. 3.1. Система витрат на виробництво і реалізацію продукції.
  Витрат (витрат), здійснених безпосередньо і виключно для виробництва, просування на ринок і (або) реалізації товарів (робіт, послуг). До витрат з виробництва та реалізації відносяться: 1. матеріальні витрати 2. витрати на оплату праці 3. відрахування на соціальні потреби 4. амортизація основних фондів 5. інші витрати Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна
 19. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
  витрат або втрат, відновлення витрачених факторів в натуральній або у грошовій формах особі, яка понесла збитки або витрати. Відшкодування здійснюється страховими компаніями, винуватцями збитків, органами, за рішенням яких здійснені
 20. 6.5.3. Контроль за виконанням бюджетів.
  Витрат; - статті доходів і витрат, за якими бюджет не був виконаний, суми і причини цього невиконання; - показник збільшення або зниження бюджетного дефіциту щодо його граничної затвердженої суми; - показники виконання бюджету за загальною сумою витрат по бюджету розвитку і бюджету поточних витрат. Федеральне казначейство здійснює
© 2014-2022  epi.cc.ua