Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн, 1997 - перейти до змісту підручника

§ 2. Промисловий переворот в США


Освіта в Північній Америці великого буржуазного держава створила сприятливі соціальні, демографічні та зовнішньополітичні умови для розвитку капіталістичної машинної індустрії. По-перше, промисловий переворот в Америці проходив в умовах повного панування буржуазії в північних штатах і відсутності там докапіталістичних пережитків, зокрема цехових обмежень, серйозно стримували впровадження машин у європейських країнах. По-друге, величезну роль зіграли територіальні та демографічні зміни. До середини XIX в. кількість штатів більш ніж подвоїлося (з 13 до 30), а число жителів за рахунок переселенців зросла в 4,5 рази (див. таб. 4 додатки). Ще жодна країна в світі не знала таких темпів зростання населення, що сприяв створенню ємного внутрішнього ринку та армії найманої праці. По-третє, створення незалежної держави дозволило американцям залишитися осторонь від боротьби Англії та Франції за гегемонію в Європі, в час наполеонівських воєн американські капіталісти чимало нажилися, поставляючи воюючим сторонам зброю та інші товари. І згодом США не раз використовували своє географічне положення, яке давало їм можливість, не беручи участь в європейських війнах, наживатися на них. По-четверте, вступивши в машинну стадію пізніше, ніж в Англії, капіталізм в США повністю використав англійських технічний досвід, значно при цьому збагативши його. У силу всіх цих обставин промисловий переворот в США зайняв порівняно небагато часу і завершився в першій половині XIX в.
Перші машини з'явилися в Америці в останньому десятилітті XVIII ст. Англійські закони забороняли вивезення креслень і описів машин, і в Пенсільванії була оголошена премія на винахід ткацької машини.
Дізнавшись про це, англійська робітник-текстильник С. Слейтер спеціально емігрував до Америки і по пам'яті склав креслення ватерної машини.
У середині XIX в. американська бавовняна фабрична промисловість за обсягом виробництва вже займала друге місце в світі (після Англії). З 1800 по 1850 р. споживання бавовни на фабриках США зросла більш ніж у 22 рази (див. табл. 4 додатки). В американській текстильної промисловості з'явилися свої оригінальні машини (циліндр для механічної набійки тканин та ін.), але до 40-х років XIX в. більшість фабрик працювала на енергії води. Можливо, в тому, що широке впровадження енергії пари запізнилося, зіграло роль велика кількість дешевої водної енергії в країні.
Виключно важливе значення в ході промислового перевороту в США мало широке поширення залізниць, що зв'язали воєдино величезний материк. За два десятиліття (1830-1850) довжина залізничної мережі виросла в 300 разів. У 1807 р. на р.. Гудзон з'явився перший у світі колісний пароплав, споруджених Р. Фултоном. Швидко будувалися канали, серед яких за своїм економічним значенням виділявся канал Ері (1825 р.)
Розвиток залізничного транспорту викликало прискорене зростання металургії, добувної промисловості та машинобудування. У 40-х роках починається широке застосування пудлінгових печей. У розпал промислового переворот (1830-1850) виробництво чавуну зросло в 3 рази, видобуток вугілля - більш ніж у 20 разів. До середини XIX в. в США вже існували великі машинобудівні заводи (наприклад, з випуску парових двигунів у Нью-Йорку, Пенсільванії і в інших місцях). Особливо швидко розвивалося сільськогосподарське машинобудування, що обумовлено прогресом вільного фермерського господарства.
В 40-50-6 роки в Америці з'явилися досить досконалі для того часу сівалки, молотарки, сінокосарки та інші машини, серед яких слід виділити жнивну машину Мак-Корміка і комбіновану молотарку з віялкою Хейрема.
Велике значення для розвитку внутрішнього ринку мала та обставина, що механізація виробництва викликала зниження цін на промислові товари (зокрема, з 1815 по 1850 р. ціни на тканини знизилися в 5 разів).
Важлива особливість промислового перевороту в США полягала в активній ролі американської інженерної думки, яка домоглася оригінальних результатів. Серед винаходів того часу були швейна машина, що дала поштовх розвитку нової галузі промисловості (фабрики Зінгера, Беккера та ін.), ротаційна типографська машина, електромагнітний телеграф Морзе, револьвер.
Розвиток капіталізму в країні викликало бурхливе зростання американської зовнішньої торгівлі. За першу половину XIX в. її товарообіг виріс приблизно в 4 рази. Однак у середині XIX в. готові вироби становили тільки 13% американського вивезення. Існувала ще відома залежність економіки США від ввезення англійських машин і споживчих товарів.
У зовнішньоторговельній політиці США в першій половині XIX в. боролися протекціоністська лінія капіталістів північних штатів і фритредерскую - південних плантаторів, яким потрібні були дешеві промислові товари.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Промисловий переворот в США "
 1. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  Англія - перша країна, яка почала і завершила промисло-ний переворот, ставши "майстерні світу". Цьому сприяли благо-приємні умови: * тривалий розвиток товарно-грошових відносин привело до формування промислового попиту на готові вироби та това-ри; * значна концентрація капіталу в приватних руках (до 1750 - дохід з державної ренти сягав лише 3%);
 2. № 55. Передумови промислового перевороту в Америці
  . До особливостей промислового перевороту в США можна віднести: 1) більш широке застосування водяного колеса; 2) більш тривалий паралельне існування мануфактури і фабрики; 3) більш швидкі темпи стандартизації виробництва; 4) швидке використання винаходів, в тому числі
 3. № 55. Промисловий переворот в США
  . Промисловий переворот відбувається стрімко в кінці 18 століття - початку 19 століття. Таким швидким темпам сприяло: 1. Відсутність феодальних пережитків. 2. Широке використання англійської техніки, швидке розвиток власної технічної бази. 3. Повне панування буржуазії в північних штатах. Промисловий переворот в США починається з бавовняної промисловості, особливо цей
 4. Тема 3 Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції
  Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи. "Революція цін" та її значення. Первісне нагромадження капіталу як вихідна точка становлення капіталізму. Особливості становлення капіталістичного способу виробництва в Голландії. Первісне нагромадження капіталу в Англії. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки. Розвиток
 5. ТЕСТ "Основні етапи розвитку капіталізму вільної конкуренції"
  1. Перехід до капіталістичного господарства в західноєвропейських країнах (Голландія, Англія) супроводжувався: а) вдосконаленням засобів виробництва, б) низьким, рутинним станом техніки; в) відокремленням ремесла від сільського господарства; г) розвитком промисловості. 2. Збільшення сільськогосподарської продукції досягалося за рахунок: а) удосконалення знарядь праці, б) розширення
 6. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 7. Генезис економічної науки
  Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. до н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. до н.е.),
 8. Зовнішньоторговельна політика
  Історично існують різні форми державного захисту національних інтересів у боротьбі на світових ринках, які й визначають торгову політику окремих країн. Найбільш відомі політика протекціонізму (захисту) і фритредерства (повної свободи торгівлі). Жорсткий протекціонізм припускає стримування імпорту товарів і всіляке стимулювання експорту, захист національної промисловості
 9. 1.Економіческіе погляди Ж.Б.Сея
  Становлення політичної економії як науки пов'язане з ім'ям А. Сміта, який вперше досліджував закони, що керують виробництвом і розподілом матеріальних благ. Але з ім'ям А. Сміта пов'язані і більшість економічних шкіл, які вважають його своїм основоположником, незважаючи на принципові відмінності між ними. Пояснюється це тим, що у Сміта мирно співіснують різні підходи в
 10. 3. Економічні погляди С.Сисмонди
  Роботи швейцарського економіста і історика С.Сисмонди (1773-1842) зіграли помітну роль в історії економічної думки хоча б тому, що він першим піддав наукової критиці економічну систему капіталізму, виступив противником деяких ідей, висловлених представниками класичної політичної економії. На відміну від останніх, в політичній економії він бачив не науку про багатство та способи його
© 2014-2022  epi.cc.ua