Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Програма розвитку ООН (ПРООН

Програма була створена рішенням Генеральної Асамблеї ООН в 1965 р., її діяльність фінансується з добровільних внесків держав, тому зберігається їхній контроль над фінансуванням операцій. Це впливова міжнародна організація, що має численний апарат фахівців. Її штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. У більш ніж 100 країнах світу вона має свої постійні представництва. Діяльність ПРООН в даний час ведеться майже у всіх країнах, що розвиваються. Її направляє Рада керуючих, до якого входять представники близько 50 держав, що обираються ЕКОСОР строком на три роки.
Головними критеріями надання Допомоги по цій програмі виступають такі ключові показники, як чисельність населення і обсяг ВВП у розрахунку на душу населення країни-одержувача допомоги. Допомога надається по п'ятирічних орієнтовним завданням щодо конкретних проектів в основному в трьох формах: напрямок фахівців, доставка обладнання та підготовка національних кадрів. Частка фінансування ПРООН складає від 50 до 100%, залежно від рівня розвитку країни.
Сильні зв'язку ПРООН з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, з яким вона координує свою діяльність.
Орієнтація ПРООН чітко проглядається в тому обставину, що більшість її програм у країнах, що розвиваються майже завжди виявляється під контролем західних фірм. У віданні Ради керуючих ЦРООН діють кілька автономних добровільних фондів допомоги; найбільш великий з них - це фонд ООН в області народонаселення (ЮНФПА).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Програма розвитку ООН (ПРООН "
 1. 10.3. Програма розвитку ООН
  програм розвитку держав - членів ООН; - глобальність діяльності - ПРООН має найбільшу мережу представництв у більш ніж 175 країнах і регіональних об'єднаннях світу, що дозволяє здійснювати успішне зі -бітництво в цілях розвитку з урядами багатьох країн, юридичними та фізичними особами, в інтересах яких реалізується ця діяльність. Представники - резиденти ПРООН
 2. СПИСОК найбільш уживаних скороченого
  розвитку МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку МВФ - Міжнародний валютний фонд МОП - Міжнародна організація праці МРТ - Міжнародний поділ праці НАФТА - Північноамериканська угода про вільну торгівлю НДДКР - Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки НІС - Нові індустріальні країни НІЕ - Нові індустріальні економіки ООН -
 3. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціаль-ної захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система соціальної
 4. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  програми підтримки малого підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи , що приймаються для
 5. 2. Програма курсу "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"
  програма з курсу "Історія економіки" складена з урахуванням сформованого на кафедрі досвіду викладання цього курсу, раніше діючих програм по ньому, аналізу наукових досліджень і досвіду викладання цього курсу в вітчизняних та зарубіжних навчальних закладах. У ній розкривається зміст курсу в цілому і окремих його тим з відображенням нових положень, наводиться тематичний план занять і
 6. Спільна науково -технічна політика
  програм ». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг пріоритетів ЄС. Інститути ЄС активно формують необхідну інфраструктуру і
 7. 3. Дестімуліруюхцій ефект трансфертів
  програм , створюють спотворюючи-ня та соціальні витрати, описані в гл. 21. Кро-ме того, ці програми самі по собі можуть мати ис-Кажан або дестимулює наслідки. Ветом параграфі ми розглянемо такі наслідки іначнем з системи соціального
 8. Контрольні питання
  програмою фінансової стабілізації? 3. Які основні заходи використовуються в рамках німо нетарістской гетеродоксной програми боротьби з
 9. 10.1. Загальні аспекти розвитку
  розвитку. Нині пріоритет у МЕВ як і раніше зберігається за зовнішньоторговельними відносинами (80% всього обсягу МЕВ) *. Спочатку ці відносини будувалися на межстрановой, вузькорегіональні основі, а зараз відбувається їх глобалізація. Якщо раніше в основі міжкраїнових або вузькорегіональних відносин лежали дві що суперечать один одному принципу: вільної зовнішньої торгівлі та протекціонізму
 10. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  програма регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально- економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
 11. 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ООН
  програмним і бюджетним питань. Штаб-квар-тиру ЮНІДО знаходиться в Відні. Діяльність ЮНІДО прийнято умовно поділяти на оперативну та допоміжну. Оперативна діяльність ЮНІДО, виходячи з резолюції ГА ООН включає: - розробку рекомендацій і надання конкретної допомоги країнам у підготовці програм індустріалізації з урахуванням політичної, економічної, фінансової обстановки,
 12. Основні напрямки державного регулювання ринку праці
  програми зі стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць, по-друге, програми, спрямовані на підготовку та перепідготовку робочої сили, по-третє, програми сприяння найму робочої сили і, по-четверте, програми по соціальному страхуванню безробіття, тобто уряд виділяє кошти на допомогу безробітним. В рамках цих програм в США, наприклад, в післявоєнний період
 13. 10.4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)
  програмним напрямками: 1. Глобалізація і стратегія в галузі розвитку. У цьому напрямку вирішується ряд наступних завдань: - вивчення тенденцій світової економіки і оцінка їх впливу на процес розвитку; - аналіз макроекономічної політики в контексті взаємозалежності країн і секторів економіки; - аналіз конкретних проблем розвитку і
 14. 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
  програма поступової соціалізації. Еволюція поглядів соціал -демократії після Другої світової війни. Соціал-реформізм як вихідна платформа сучасної соціал-демократії. Концепції «третього» шляху і демократичного соціалізму. Пріоритет захисту соціальних інтересів осіб найманої праці. Антикризові
 15. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  програма Л. Ерхарда, в) економічна політика голлізму; г) "зворотний курс" Дж.Доджа - К. Шоупа. План передбачав грошову реформу , реформу цін і свободу підприємництва. Програма передбачала реформування суспільного устрою, державного устрою, розпуск холдингів, земельну та бюджетну реформи, структурну перебудову економіки, повний державний контроль над
 16. Соціальне страхування Jдін із способів підвищення рівня життя найбідніших громадян - пряме по-"олненіе їх доходів державою, для
  програми, зокрема в США існує про-грами допомоги сім'ям з дітьми (AFDC). Типова сім'я, яка отримує допомогу за програмою AFDC, - сім'я без батька, з непрацюючою матір'ю. (Прийнятий в 1996 р.; АКОН про реформу соціального страхування ініціював значні зміни ~ програмі AFDC.) Інша програма соціального страхування (SSI) направле-на на надання допомоги хворим або
 17. Глава 11. Програма розвитку вашого бізнесу
  програми розвитку бізнесу. Ваша програма розвитку бізнесу є покроковим процесом, за допомогою якого ви перетворите ваш нинішній бізнес в відмінно організовану модель для тисячі подібних бізнесів. За допомогою програми розвитку бізнесу ви можете створити прототип Френчайзінг. Програма складається з семи окремих кроків: 1. Ваша головна мета 2. Ваша стратегічна мета 3. Ваша
© 2014-2022  epi.cc.ua