Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

10.3. Програма розвитку ООН


Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) була створена в 1965 р. і в даний час є однією з найбільш значних і провідних міжнародних організацій. ПРООН сприяє розвитку процесів реалізації життєво важливих проблем щодо забезпечення досягнення інтересів всіх верств населення різних держав, наділення їх більш широкими правами в галузі створення робочих місць, поліпшення становища жінок, подолання убогості в світі, вирішення природоохоронних аспектів з урахуванням впливу екологічних факторів.
Основною метою ПРООН як найважливішого фінансує органу ООН є створення необхідних умов функціонування стійких процесів життєзабезпечення і розвитку людини, сприяння країнам, що розвиваються у створенні реального економічного потенціалу для переходу до системи ринкових відносин.
ПРООН у своїй роботі керується такими принципами:
- універсальність діяльності - формування свого ресурсного потенціалу за рахунок щорічних добровільних внесків більшості країн світу, прийняття Виконавчою Радою найважливіших колегіальних рішень в області фінансування пріоритетних програм розвитку держав - членів ООН;
- глобальність діяльності - ПРООН має найбільшу мережу представництв у більш ніж 175 країнах і регіональних об'єднаннях світу, що дозволяє здійснювати успішне со-бітництво в цілях розвитку з урядами багатьох країн, юридичними та фізичними особами, в інтересах яких реалізується ця діяльність. Представники - резиденти ПРООН очолюють її відділення в країнах світу і є основними координаторами оперативної діяльності ООН, пов'язаної з управлінням спеціальними цільовими фондами, координацією зусиль з надання допомоги країнам у стихійних лихах і надзвичайних ситуаціях;
- адаптація світових досягнень - сприяння розвитку та використанню науково-технічного та соціально-економічного потенціалу, накопиченого в країнах світу, в тому числі в міжнародних і регіональних наукових і дослідницьких установах та неурядових організаціях, посилення просування міждержавних і національних програм розвитку країн;
- мобілізація, концентрація і реалізація пріоритетних сфер діяльності - надання фінансової підтримки конкретними перспективними урядовими програмами шляхом щорічного залучення коштів у розмірі 9 млрд дол США та надання значних ресурсів у розпорядження спеціалізованим цільовим та трастовим фондам, що діють під управлінням ООН.

Найважливіші функціональні аспекти роботи ПРООН включають фінансування наступних пріоритетних напрямків, в процесі реалізації яких в країнах досягається суттєвий соціальний, економічний і техніко-технологічний результат в реальному масштабі часу:
- розвиток потенційних областей діяльності країн, спрямованої на координацію процесів економічної взаємодопомоги держав, вдосконалення ринкових реформ, поглиблення демократизації, розширення співпраці з громадськими організаціями;
- сприяння країнам у розвитку першочергових сфер діяльності в інтересах їх сталого формування , у взаємозв'язку загальних глобальних проблем, їх ресурсних можливостей з національними пріоритетами діяльності та визначенні реальних шляхів досягнення поставлених цілей;
- надання допомоги урядам країн у здійсненні цільових програм, що відображають стратегію національного розвитку;
- участь у залученні додаткових фінансових коштів, сприяння їх мобілізації з різних джерел, включаючи Світовий банк та інші спеціалізовані кредитні організації, для створення спеціальних фондів розвитку країн;
- забезпечення розвитку науково- технічного співробітництва між країнами шляхом вдосконалення їх спільної діяльності та адаптації їх можливостей і потреб в інтересах взаємної вигоди, розширення доступу до сучасних наукових знань і передовим технологіям;
- сприяння потенційним можливостям країн у розвитку громадянських і громадських відносин , зміцненні правових основ неурядових та громадських організацій з метою їх активної участі у вирішенні державних проблем;
- участь у безпосередньому просуванні пріоритетних проектів країн по досягненню реальних політичних цінностей, пов'язаних з використанням новаторських видів діяльності;
- створення необхідних умов для розвитку партнерських відносин між регіональними економічними блоками і об'єднаннями, формування міжнародних угод з глобальних проблем світового розвитку;
- підтримка розвитку мирних процесів на регіональних і національних рівнях , запобігання конфліктів, вдосконалення основ світової спільноти.
В даний час ПРООН надає безпосередню допомогу у вирішенні першочергових проблем в галузі розвитку людини та її реальних потреб. ПРООН здійснює фінансування бюджетних стратегій розвитку понад 30 країн світу, націлених на підвищення життєвого рівня населення.
Організаційна діяльність ПРООН характеризується гнучким реагуванням на потреби світового співтовариства у сфері використання новітніх концепцій, що характеризують можливості розвитку людського потенціалу.
Особливу значимість зараз набувають активно реалізуються в ПРООН процеси децентралізації її діяльності з розширенням кола повноважень і відповідальності її підрозділів за розробку пріоритетних програм у різних країнах світу. Це сприяє успішному виконанню найважливіших аспектів діяльності ПРООН (див. рис. 10.4).


Фонд капітального розвитку ООН здійснює фінансування перспективних проектів розвитку, пов'язаних з інфраструктурою життєзабезпечення населення у світі, поліпшенням життя людей в найменш розвинених країнах.
Діяльність Глобального економічного фонду спрямована на досягнення вирішальних зрушень у підвищенні рівня екологічної стійкості навколишнього середовища та захисту екосистем нашої планети, зниженні негативних наслідків, викликаних повенями, викидами в атмосферу технологічних відходів, вирубкою лісів, забрудненням видатків, виснаженням озонового шару землі та ін
Результатом реалізації Програми Добровольці ООН є забезпечення спрямування (на добровільній основі) в країни, що розвиваються технічно підготовлених фахівців для надання сприяння національному відродженню та розвитку, підвищенню рівня життя населення.
Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок здійснює прямі інвестиції та надає реальну підтримку перспективним проектам розвитку з метою забезпечення допомоги жінкам, підвищення їх статусу в суспільстві, розширення їх участі в процесах прийняття і реалізації найважливіших державних рішень.
В даний час ПРООН використовує програмні інтегровані підходи для підтримки пріоритетних державних напрямків національного значення, які безпосередньо ув'язані з перспективними цілями в галузі розвитку країн. Це забезпечує можливість раціонального розподілу ресурсного потенціалу, досягнення більш високого рівня взаємодії з іншими міжнародними організаціями ООН.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Програма розвитку ООН "
 1. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система соціальної
 2. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  програми підтримки малого підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що вживаються для
 3. 2. Програма курсу "ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ"
  програма з курсу "Історія економіки" складена з урахуванням сформованого на кафедрі досвіду викладання цього курсу, раніше діючих програм по ньому, аналізу наукових досліджень і досвіду викладання цього курсу у вітчизняних та закордонних навчальних закладах. У ній розкривається зміст курсу в цілому і окремих його тим з відображенням нових положень, наводиться тематичний план занять і
 4. Спільна науково-технічна політика
  програм ». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг пріоритетів ЄС. Інститути ЄС активно формують необхідну інфраструктуру і
 5. 3. Дестімуліруюхцій ефект трансфертів
  програм, створюють спотворюючи-ня та соціальні витрати, описані в гл. 21. Кро-ме того, ці програми самі по собі можуть мати ис-Кажан або дестимулює наслідки. Ветом параграфі ми розглянемо такі наслідки іначнем з системи соціального
 6. Контрольні питання
  програмою фінансової стабілізації? 3. Які основні заходи використовуються в рамках німо нетарістской гетеродоксной програми боротьби з
 7. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  програма регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально-економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
 8. Основні напрямки державного регулювання ринку праці
  програми зі стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць, по-друге, програми, спрямовані на підготовку та перепідготовку робочої сили, по-третє, програми сприяння найму робочої сили і, по-четверте, програми по соціальному страхуванню безробіття, тобто уряд виділяє кошти на допомогу безробітним. У рамках цих програм в США, наприклад, в післявоєнний період
 9. 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
  програма поступової соціалізації. Еволюція поглядів соціал-демократії після Другої світової війни. Соціал-реформізм як вихідна платформа сучасної соціал-демократії. Концепції «третього» шляху і демократичного соціалізму. Пріоритет захисту соціальних інтересів осіб найманої праці. Антикризові
 10. ТЕМА 6 Економіка країн з розвиненою ринковою системою після другої світової війни. Основні терміни і поняття
  програма Л. Ерхарда, в) економічна політика голлізму; г) "зворотний курс" Дж.Доджа - К. Шоупа. План передбачав грошову реформу, реформу цін і свободу підприємництва. Програма передбачала реформування суспільного устрою, державного устрою, розпуск холдингів, земельну та бюджетну реформи, структурну перебудову економіки, повний державний контроль над
 11. Глава 11. Програма розвитку вашого бізнесу
  програми розвитку бізнесу. Ваша програма розвитку бізнесу є покроковим процесом, за допомогою якого ви перетворите ваш нинішній бізнес в відмінно організовану модель для тисячі подібних бізнесів. За допомогою програми розвитку бізнесу ви можете створити прототип Френчайзінг. Програма складається з семи окремих кроків: 1. Ваша головна мета 2. Ваша стратегічна мета 3. Ваша
© 2014-2022  epi.cc.ua