Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Е.Ф. Жуков. Міжнародні економічні відносини, 2000 - перейти до змісту підручника

10.4. КОНФЕРЕНЦІЯ ООН З ТОРГІВЛІ ТА РОЗВИТКУ (ЮНКТАД)


ЮНКТАД є постійним міжурядовим органом і координаційним центром Генеральної Асамблеї ООН в галузі торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій та розвитку. Мета діяльності організації - надання сприяння країнам у вирішенні завдань, пов'язаних з глобалізацією МЕВ та інтеграцією в світову економіку на справедливій основі.
Для досягнення цієї мети ЮНКТАД здійснює дослідницьку та аналітичну роботу, організовує обговорення відповідних питань на міжурядовому рівні, а також проводить діяльність у сфері технічного співробітництва та ін Учасниками організації в даний час є 188 держав. Багато міжурядові та неурядові організації мають статус спостерігача і беруть участь у її роботі.
Конференція - вищий керівний орган ЮНКТАД - проводиться раз на чотири роки на рівні міністрів для вироблення стратегічних напрямків діяльності та визначення пріоритетів у роботі. Скликання черговий 10-ій Конференції намічений на 2000 р. в Таїланді. Попередня - 9-я Конференція, що проходила в Мідранде (Південна Африка), прийняла пе-ресмотренний мандат організації і схвалила найбільш радикальні реформи за всю історію її існування, які знайшли відображення у підсумковому документі, названому «Партнерство в цілях росту і розвитку».
У період між конференціями щороку скликається Рада з торгівлі та розвитку, який також є керівним органом ЮНКТАД. До складу Ради, відкритого для всіх членів Конференції, в даний час входять 144 країни. Рада має кілька допоміжних органів - функціональних комісій, а також відповідає за забезпечення роботи КНТР - допоміжного органу ЕКОСОР ООН. Міжурядова структура організації діяльності ЮНКТАД після її реформування представлена на рис. 10.5.


ЮНКТАД очолює Генеральний секретар Конференції в ранзі заступника Генерального секретаря ООН. Секретаріат, розташований в Женеві (Швейцарія) і нараховує близько 400 співробітників, входить до складу Секретаріату ООН. Оновлена організаційна структура Секретаріату ЮНКТАД показана на рис. 10.6. Річний бюджет організації по оперативної діяльності становить близько 50 млн дол, що виділяються з бюджету ООН. Діяльність по лінії технічного співробітництва фінансується з позабюджетних ресурсів, що виділяються країнами-донорами, країнами-бенефіціарами, а також деякими організаціями в орієнтовному річному обсязі 24 млн дол


В рамках ООН ЮНКТАД співробітничає з багатьма іншими організаціями, в тому числі з: ДЕСВ (Департамент ООН з економічних і соціальних питань), ПРООН, а також з групою Світового банку, МВФ та ін Крім того, поза ООН співробітництво здійснюється з широким колом таких організацій, як ОЕСР, різні регіональні угруповання і проч .
ЮНКТАД проводить оперативну діяльність за такими основними програмним напрямками:
1. Глобалізація і стратегія в галузі розвитку.
У цьому напрямку вирішується ряд наступних завдань:
- вивчення тенденцій світової економіки і оцінка їх впливу на процес розвитку;
- аналіз макроекономічної політики в контексті взаємозалежності країн і секторів економіки;
- аналіз конкретних проблем розвитку і успішного досвіду їх вирішення для використання країнами, що розвиваються, які здійснюють перехід до ринкової економіки;
- вивчення питань, пов'язаних з фінансовими потоками і заборгованостями, а також надання допомоги країнам, що розвиваються в регулюванні боргових відносин;
- надання інформації з питань торгівлі та розвитку, а також розширення банку даних.

2. Міжнародна торгівля товарами, послугами та сировиною.
Завданнями цього напрямку є:
- сприяння країнам, що розвиваються у сталому розвитку шляхом надання їм допомоги для реальної інтеграції в міжнародну систему торгівлі;
- зміцнення експортного потенціалу країн на основі аналізу впливу на торгівлю і розвиток певних міжнародних угод;
- заохочення диверсифікації виробничої діяльності країн, що розвиваються, що залежать від сировинного сектора, і надання їм допомоги в управлінні торговими ризиками;
- сприяння комплексному вирішенню проблем торгівлі, навколишнього середовища та розвитку шляхом координації цієї діяльності;
- аналіз і надання допомоги країнам щодо вдосконалення законодавчої та політичної основи діяльності у сфері конкуренції.
3. Інвестиції, технології та розвиток підприємств.
Цей напрямок пов'язаний з вирішенням наступних завдань:
- аналіз загальних тенденцій прямих іноземних інвестицій та їх впливу на торгівлю, технології та розвиток країн, а також вивчення наслідків цього впливу ;
- вивчення політики і механізму реалізації підтримки процесу розвитку мікро-, малих і середніх підприємств;
- генерування політики заохочення розвитку технологічного потенціалу та інноваційної діяльності країн, що розвиваються, а також передачі їм технологій;
- проведення оглядів інформації з науково-технічної та інноваційної політики для визначення можливих варіантів дій країн;
- сприяння країнам, що розвиваються в стимулюванні поліпшення інвестиційного клімату ;
- підтримка розвитку підприємництва та інноваційних програм підготовки кадрів у країнах, що розвиваються.
4. Інфраструктура послуг для розвитку і ефективність торгівлі.
У цьому напрямку вирішуються завдання:
- допомога країнам, що розвиваються в підвищенні ефективності їхньої сфери послуг, що забезпечує підтримку торгівлі за допомогою програм технічного співробітництва;
- підтримка розробки національної політики та правового забезпечення з розвитку інфраструктури послуг для сприяння розвитку, спрощенню і підвищенню ефективності торгівлі;
- сприяння країнам, що розвиваються в застосуванні оптимальної практики торгівлі відповідно до рекомендацій Міжнародного симпозіуму ООН з ефективності торгівлі (1994 р.);
- сприяння розширенню торгівлі шляхом полегшення доступу до електронної інформаційної технології через глобальну мережу відповідних центрів;
- допомога у розвитку нових видів послуг для полегшення доступу неформальному сектору і мікропідприємствам до кредитних ресурсів;
- допомога країнам, що розвиваються, які не мають виходу до морів, а також острівним державам в усуненні перешкод, пов'язаних з високими транспортними витратами.
5. Найменш розвинені, не мають виходу до морів і острівні країни.
Даний напрямок пов'язано з вирішенням наступних завдань:
- координація роботи з проблем найменш розвинених країн показання їм технічної допомоги в інтересах розвитку, торгівлі;
- оцінка економічних і соціальних показників цих країн в контексті міжнародних і внутрішніх умов;
- сприяння здійсненню низки міжнародних програм, прийнятих в останні роки по цих країнах;
- управління Цільовим фондом Кеннета Дадзі, призначеним для підтримки та сприяння нової діяльності за основними напрямками роботи ЮНКТАД з найменш розвинутими країнами.

Крім програмних напрямків, зазначених вище, ЮНКТАД проводить також діяльність у сфері технічного співробітництва. Ця діяльність спрямована на:
- зміцнення людського та інституційного потенціалу країн для поліпшення умов їх розвитку;
- розширення можливостей участі цих країн у світовій економіці, зокрема, в міжнародній торгівлі, фінансової та інвестиційної діяльності;
- надання допомоги країнам, що розвиваються у вирішенні їхніх міжнародних проблем;
- зміцнення можливостей цих країн брати участь у переговорах з питань міжнародної торгівлі , фінансів та інвестицій.
Фінансування технічного співробітництва здійснюється за рахунок коштів:
- ПРООН;
- Європейської комісії;
- групи Світового банку;
- Міжамериканського банку розвитку;
- фондів з фінансування розвитку;
- окремих країн-донорів;
- країн-бенефіціарів, тобто самих країн, що розвиваються.
Основними країнами-донорами в даний час виступають: Англія, Бельгія, Голландія, Данія, Італія, Люксембург, Норвегія, Фінляндія, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція, Японія.
По лінії технічного співробітництва в даний час здійснюється понад 300 проектів у більш ніж 100 країнах з сумарним об'ємом річних витрат, що становлять приблизно 24 млн дол Характерним прикладом таких проектів може служити Комплексна програма МТЦ / ЮНКТАД / СОТ з надання технічного сприяння Африці. Вона покликана сприяти поліпшенню перспектив розвитку та підвищенню конкурентоспроможності африканських країн за рахунок їх більш активної участі в міжнародній торгівлі. Головна увага тут приділяється розвитку людських ресурсів та інституційного потенціалу, а також зміцненню можливостей виробництва продукції на експорт.
Слід зазначити, що найбільша частка ресурсів по лінії технічного співробітництва витрачається на проекти африканського регіону (33%), а також на міжрегіональні проекти (32%). Витрати в європейському регіоні становлять лише 12% загального обсягу цих ресурсів.
Результатами діяльності ЮНКТАД за останнє 30-річчя стали численні міжнародні угоди з торгівлі, заборгованостях країн, що розвиваються, проблемам найменш розвинених і не мають виходу до морів держав, а також країн транзиту, з транспорту та ін Крім того, організація здійснює щорічні авторитетні публікації з різних аспектів своєї діяльності, що містять аналітичні матеріали, експертні оцінки, рекомендації, довідкові та інші дані.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) "
 1. Основні поняття
  торгівлю - Аргументи на користь протекціонізму -« Друге краще »рішення проблеми - Фіскальна функція тарифу - Нестабільність експортної виручки - Підпорядкування торговельної політики стратегічним цілям економічної політики - Дуалізм економіки - Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - Світова організація торгівлі (СОТ) - Генеральна угода з торгівлі і тарифів (ГАТТ)
 2. Список літератури
  торгівлі та розвитку (ЮНКТАД): Бюлетень Генерального секретаря ООН. - ST / SGB/1998/1. 11. Партнерство в цілях росту і розвитку: Заключний документ ЮНКТАД IX. - Мідранд, 1996. 12. Сергєєв П.В. Світове господарство і міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: Навчальний посібник. - М.: Новий Юрист, 1998. 13. Статут Організації ООН з промислового розвитку (ЮНІДО). Прийнятий 8
 3. 10.1. Загальні аспекти розвитку
  торгівлі та протекціонізму в ній, - то тепер все більш переважає принцип вільної торгівлі. Це проявляється у скасуванні кількісних обмежень імпорту, зниження митних зборів, створення вільних економічних зон, спільних ринків і т.д. * Авдокушин Е.Ф. МЕВ: Учеб. посібник. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996. - С. 29. Для реалізації цих відносин створювалися і створюються різні
 4. Бібліографічний список
  конференції, присвяченій 100-річчю вищої торгово-економічної освіти в Росії. - Омськ: Максимум, 2007. - 368 с. 6. Вимоги роботодавців до системи професійної освіти / О.М Авраамова та ін - М.: Фінанси і кредит, 2006. 7. Гайдар Є.Т. Довгий час / Є.Т. Гайдар. - М.: Справа, 2005. 8. Галицька С.В. Гроші. Кредит. Фінанси: навчальний посібник / С.В. Галицька. - 2-е вид.,
 5. Завдання
  торгівля спирається на відмінності в наділений-ності факторами і її обсяг знаходиться в прямій залежності від ступеня виробничої спеціалізації кожної з беруть участь у торговому обміні країн, то з міграцією факторів і вирівнюванням умов виробництва відмінності і національні особливості виробництва ліквідуються, в результаті чого основи спеціалізації підриваються, а зовнішньоторговельний оборот при цьому
 6. 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В РАМКАХ ООН
  конференції беруть участь практично всі держави - члени ООН і низка міжнародних організацій. Вищим органом ЮНКТАД є сесія і Рада з торгівлі та розвитку. Сесії проводяться один раз на чотири роки. Рада збирається двічі на рік. Поточна діяльність здійснюється робочим комітетом і Секретаріатом. Штаб-квартира організації розташовується в Женеві. Основними завданнями ЮНКТАД
 7. Загальні дані припливу капіталу
  торгівлі та розвитку. 1999 рік. ЮНКТАД. ООН. 1999. С. 108. При цьому слід мати на увазі, що показники руху капіталу містили в собі не тільки реальне переміщення фондів, але і чисто статистичні явища, пов'язані з врегулюванням зовнішньої заборгованості - переписуванням боргів, переходом державної власності під контроль іноземних компаній в руки зарубіжних
 8. Концепція сталого розвитку
  конференціях були конкретизовані і розширені сфери регулювання навколишнього середовища. Один з найважливіших висновків відбулися конференцій ООН полягає в тому, що модель розвитку, використана десятком багатьох країн світу, вичерпала себе. Інтенсивне нарощування в рамках цієї моделі промислового потенціалу значною мірою за рахунок перекачування ресурсів інших країн з нанесенням величезного
 9. 2. LDC у світовій торгівлі
  торгівлі: експортаосновних видів сировини і торгівлі продукцією обробляли промисловості. Таблиця 39-4, що ілюструє еволюцію струк-тури експорту слаборозвинених країн, дає можли-ність певним чином поглянути на ці про-блеми. Зовсім недавно, в 1960 р., LDC були восновном експортерами сировини. Тепер же більш по-Ловін їх експорту складають промислові то-5 У 1974 р. Генеральна
 10. ДОВІДКА Найбільші ТНК світу
    торгівлі та розвитку) запропонувало спеціальний показник - індекс транснаціоналізації, що розраховується як середньоарифметичне значення трьох показників: частка зарубіжних активів, частка зарубіжних продажів і частка працюючих за кордоном співробітників відповідно в загальній величині активів, продажів і загальної чисельності персоналу ТНК. Так, середній індекс транснаціоналізації для 100 найбільших нефінансових ТНК
 11. Глава 12 Якість, духовність, моральність
    конференції, яка відбулася у квітні 1999 р. з ініціативи Академії проблем якості та журналу «Стандарти та якість». Вперше в історії руху за якість вона була присвячена темі «Якість і духовність». І не
© 2014-2022  epi.cc.ua