Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.С. Носова. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 2008 - перейти до змісту підручника

3.4. ПРІОРИТЕТ ОСОБИСТИХ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

Особистий інтерес полягає в наступному: кожна економічна одиниця (індивідуум або фірма) прагне робити те, що вигідніше їй самій.
Оскільки капіталізм являє собою индивидуалистическую систему, не дивно, що головна рушійна сила такої економіки бачиться в стимулюванні особистого інтересу, так як: 1) підприємці ставлять собі за мету максимізацію прибутків своїх фірм або? як варіант? мінімізацію своїх збитків; 2) власники матеріальних ресурсів, за інших рівних умов, намагаються отримати можливо більш високі ціни при продажу або здачі в оренду цих ресурсів.
За дане кількість і тягар витрачається ними праці? 3) постачальники живої робочої сили прагнуть отримати якомога більший дохід. У свою чергу: 4) споживачі, купуючи певний продукт, намагаються придбати його за найнижчою ціною. Коротше кажучи, капіталізм припускає, що особистий інтерес формує фундаментальний спосіб дій різних економічних одиниць, коли вони реалізують свій вільний вибір. Мотив особистого інтересу додає напрямок і впорядкованість функціонуванню економіки, яка без такого інтересу виявилася б надзвичайно хаотичною.

Однак мотив особистого інтересу реалізується через задоволення суспільного інтересу. Це відбувається за допомогою так званої «невидимої руки» А. Сміта. Розглянемо це питання більш детально.
Рекомендація:
Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3.4. ПРІОРИТЕТ особистих інтересів ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ "
 1. Глава 10 Прийняття рішень і мотивація
  прийняття рішень, якщо персонал не має достатніх мотивів, стимулів до дії, якщо люди, наділені владою для прийняття рішень, не володіють необхідними професійними знаннями, навичками, волею, ведуть себе аморально, то неможливо чекати ефективного функціонування
 2. 17. Що мав на увазі А. Сміт, формулюючи положення про «невидиму руку» економічних законів?
  Особистого багатства служить найважливішим спонукальним мотивом людської діяльності. Це рушійна сила вчинків. І це передумова створення справедливого і раціонального порядку в суспільстві. Яким чином? Кожен учасник господарської діяльності керується власним інтересом, переслідує особисті цілі. Вплив окремої людини на реалізацію потреб суспільства практично невідчутно. Але,
 3. Соціальна система "Сатурна"
  інтереси один одного законними і стати партнерами в процесі перебудови або бути відкинутими від магістрального шляху розвитку економіки. Вже є досить багато успішних прикладів співпраці. Вибір за ними. Питання в тому, чи зуміють вони перебудуватися
 4. 21.5. Пріоритети економічної політики та стратегії
  21.5. Пріоритети економічної політики та
 5. 6.1. Соціальні пріоритети в економічній політиці
  пріоритети в економічній
 6. 20.4. Географічні пріоритети зовнішньоекономічної політики
  пріоритети зовнішньоекономічної
 7. 13. РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ
  інтересів осіб найманої праці. Антикризові
 8. Розподіл особистого располагаемогодохода
  особистого наявного-мого доходу витрачається безпосередньо. Про Споживчі витрати домашніх господарств представляють собою сумарні затра-ти домашніх господарств на товари та послуги, заісключеніем покупки будинків. Більше 90% особистого наявного доходу, як вид-но з табл 24-5, витрачається на споживання. Ще ТАБЛИЦЯ 24-5. Розподіл особистого располагаемогодохода в США, 1986 р. У млрд.
 9. 67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки
  пріоритети та рівні задоволення потреб, індивідуальні особливості людини, які породжують різноманіття потреб, а також динаміку розвитку потреб, яка визначається безліччю зовнішніх і внутрішніх факторів життєдіяльності людини. Види потреб, визначаються їх мотиваційно-трудовим характером: 1) потреба в самовираженні, через творчість у праці, через реалізацію
 10. Стаття 4. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  пріоритет економічних заходів державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності; 6) рівність учасників зовнішньоторговельної діяльності та їх недискримінація; 7) захист державою прав і законних інтересів учасників зовнішньоторговельної
 11. 90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
  пріоритетів з соціально-трудових питань для забезпечення конструктивної взаємодії. 3. Конкуренція, являє собою суперництво суб'єктів соціально-трудових відносин за можливість і кращі умови реалізації власних інтересів у соціально-трудовій сфері (однією з форм реалізації конкуренції є змагання). 4. Солідарність, визначається взаємною відповідальністю людей,
 12. 2.5 Економічна політика та економічні цілі
  пріоритети, які залежать від ідеології уряду. Уряд, що дотримується лівої ідеології, позитивно ставиться до розширення державної власності та до посиленого втручання держави в економіку. Уряд, що дотримується правої ідеології, позитивно ставиться до обмеження державної власності та до мінімального втручання держави в економіку.
 13. 4.3.2. Підприємницька політика, ініціатива і стратегія медичного підприємства
  пріоритети, короткострокові завдання і довгострокові цілі підприємства в цілому і його підрозділів. Вибудовується тактика поведінки фахівців і керівників, спрямована на досягнення стратегічної мети підприємства і формування його пріоритетів. Мета - це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, який прагне отримати підприємство (група людей чи окрема особа).
 14. Проблемні питання
  особистого інтересу який ще може бути інтерес? Який інтерес переслідуєте ви, а який? Президент РФ? 4. Конкуренція в економіці і спорті? це одне і те ж? Хто перемагає в економіці? Хто перемагає у спорті? Чи можна сказати, що перемагає найрозумніший? До чого призводить відсутність конкуренції в економіці? 5. Що таке «невидима рука» А. Сміта? Чи доводилося вам відчувати «невидиму руку»? Чи варто
 15. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  пріоритети у сфері
 16. 2.5.1 Економічні інтереси. Що? Як? Для кого?
  Особистого інтересу додає напрямок і впорядкованість функціонуванню економіки, яка без такого інтересу виявилася б надзвичайно хаотичною. Інтереси суспільства (public interest) розглядаються як свого роду точка відліку, щоб визначити, чи є політика, що проводиться всіма учасниками господарської діяльності, «поганий» або «хорошою» в плані впливу на економічну
 17. 17. Земельний податок
  особистого підсобного господарства; 2. даний рішення набирає чинності з 1 січня 2007
 18. Спільна науково-технічна політика
  пріоритетів ЄС. Інститути ЄС активно формують необхідну інфраструктуру і сприятливий інвестиційний клімат для компаній, що орієнтуються на спільні дії в області НДДКР. Причому ЄС фінансує тільки ті види НДДКР, наукові та технологічні програми, які відображають загальні, а не національні інтереси. Найбільш відомими з науково-технічних програм є ЕСПРІТ (інформаційні
 19. ЛІТЕРАТУРА
  пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5. Соціально-трудова сфера Росії в перехідний період: реалії та перспективи. М: Молода гвардія, 1996. Економіка праці та соціально-трудові відносини. М.: Изд-во МГУ,
© 2014-2022  epi.cc.ua