Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Причини, сутність, безробіття. Критерії зайнятості

Проблема зайнятості - одна з найважливіших, що характеризують загальне з-стояння макроекономіки, що дають уявлення про її ефективність.
Кожна економічна система прагне до збільшення суспільного продукту з метою більш повного задоволення зростаючих потреб населення. Найважливішим фактором, що сприяє досягненню цього, є високий рівень зайнятості. При недостатньо повному використанні ресурсів робочої сили, з одного боку, система може не досягти меж своїх виробничих можливостей, з іншого - безробіття завдає серйозної шкоди людям, які не мають можливості застосування своїх здібностей та вміння в найбільш близьких їм сферах діяльності, позбавляє їх джерела доходів для підтримки життєдіяльності.
Причини безробіття в певній мірі залежать від особливостей на-національної економіки. Разом з тим можна виділити ряд загальних, характерних для всіх макроекономічних систем, факторів.
Найбільш загальною причиною безробіття є науково-технічний прогрес, що приводить до заміни живої праці машинною. Його розвиток обумовлює дві тенденції: 1) нові виробництва при своєму виникненні та формуванні на новій технічній основі притягують щодо меншу кількість робітників; 2) старі в період технічного переозброєння виштовхують з виробництва відносно або абсолютно "зайвих" працівників. Таким чином, розвиток науково-технічного прогресу є найважливішою причиною безробіття.
Поряд з основною, можна виділити ряд додаткових причин, що обумовлюють безробіття: структурні і циклічні кризи, управлінсько-правові та суб'єктивно-психологічні чинники.
У зв'язку із зазначеним виникає необхідність визначення сутності та ефективного рівня зайнятості.
Під зайнятістю можна розуміти участь громадян у виробничому або невиробничому процесі, пов'язаному використанням робочої сили для виробництва товарів (послуг), з метою отримання заробітку, трудового дохо-так.
Розрізняють поняття повної та ефективної зайнятості.
Повна зайнятість - це стан, при якому забезпечені роботою всі нужденні в ній і бажаючі працювати. При цьому досягнення повної зайнятості не означає, що всі працездатні члени суспільства мають оплачувану роботу. Вважається, що повна зайнятість досягається, коли роботу можуть знайти всі, хто розташований працювати.
Ефективна зайнятість характеризується з двох точок зору:
1) з економічною - припускає найбільш ефективне використання робочої сили;
2) з соціальної - найбільш повна відповідність роботи інтересам челове-ка праці.
Ефективна зайнятість означає здатність суспільної системи, забезпечити економічні і соціальні умови відтворення робочої сили відповідно до критеріїв способу життя, цілями соціально-економічного розвитку, вимогами суспільного прогресу.
Таким чином, якщо повна зайнятість характеризує використання людського ресурсу з кількісної сторони, ефективна - з якісною.
Повна зайнятість забезпечує рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили.
Дисбаланс між ними означає відступ від умов повної і ефекти-тивной зайнятості, обумовлює протилежний їй фактор - безработ-цу.

Ефективна економічна система передбачає збалансований-ність:
1) чисельності працездатного населення;
2) кількості необхідних для нього робочих місць.
Тим часом вказані параметри динамічні і досить часто не збігаються. Розвивається науково-технічний прогрес, з одного боку, обумовлює "рухливість" робочих місць, з іншого - чисельність працездатного населення, пред'являє попит на певні види робіт, також змінювана. У результаті невідповідності між ними виникає безробіття.
Сам факт офіційного визнання безробіття для Росії досить нове явище. Вона визнається і враховується статистикою лише з середини 90-х рр..
З 1993 р. з урахуванням рекомендацій МОП російська статистика, як і в інших країнах, здійснює класифікацію осіб, яких офіційно можна віднести до розряду зайнятих або безробітних. При цьому насамперед здійснюється структурування всього населення країни на економічно неактивне та економічно активне населення.
Економічно неактивне населення - це жителі країни, що не вхо-дять до складу робочої сили. Сюди включені:
- учні та студенти денних навчальних закладів;
- пенсіонери (за старості та інших підставах);
- особи , що ведуть домашнє господарство (у тому числі здійснюють догляд за дітьми, хворими і пр.);
- зневірені знайти роботу;
- особи, яким немає необхідності працювати (з різних підстав, незалежно від джерел доходів).
Економічно активне населення - це частина населення, забезпечує в розглянутий період пропозиція робочої сили для створення товарів і послуг1.
Чисельність економічно активного населення являє сукупність зайнятих в економіці і безробітних.
Відповідно до класифікації МОП до занятним в економіці відносяться особи, що у розглянутий період: працювали за наймом;
- виконували приносить дохід роботу не за наймом, як із залученням, так і без залучення найманих працівників;
- працювали в якості допомагають на сімейних підприємствах;
особи, які тимчасово відсутні на роботі через хвороби, догляду за хворими, щорічної відпустки або вихідних днів, навчання, навчального отпус-ка, участі у страйках, інших побічних причин;
1 Питома вага економічно активного населення в загальній чисельності населення в Росії в 2000, 2001 рр.. склав 48%. / / Росія і країни світу. М. 2003. З 66.
- особи, зайняті в домашньому господарстві виробництвом товарів і послуг для реалізації.

Показники зайнятості


До безробітних належать особи віком, встановленому для виміру економічної активності населення, що у розглянутий період одночасно задовольняли наступним критеріям:
- не мали роботи;
- займалися пошуком роботи, тобто зверталися в державну або комерційну службу зайнятості, використовували I або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися до адміністрації підприємства (роботодавцю),
- використовували особисті зв'язки і т. д. або робили 1 кроки до організації власної справи;
- були готові приступити до роботи;
- учні, студенти пенсіонери та інваліди враховуються в якості безробітних, якщо вони займаються пошуком роботи і готові приступити до неї.

До безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнято-сті, відносяться особи працездатного віку, які не мають роботи, шукають роботу і в установленому порядку отримали офіційний статус безробітного.
Трудовим кодексом РФ, введеним з 1 лютого 2002 р., за загальним правилом укладення трудового договору допускається з особами, які досягли віку шістнадцяти років. Разом з тим у ряді випадків встановлюються можливості іншого віку трудової правосуб'єктності.
Наприклад, у випадках отримання основного загальної освіти або залишення у відповідності з федеральним законом загальноосвітнього закладу трудовий договір можуть укладати особи, що досягли віку п'ятнадцяти років.
За згодою одного з батьків '(опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли віку 14 років, для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди їх здоров'ю і не порушує процесу навчання.
В організаціях кінематографії, театрах, театральних і концертних організаціях, цирках допускається за згодою одного з батьків (опікуна, піклувальника) та органу опіки та піклування укладення трудового договору з особами, які не досягли віку 14 років, для участі у створенні і (або) виконанні твори без шкоди здоров'ю й моральному розвитку.
Показник рівня безробіття використовується для виміру масштабів безробіття, разом з тим не дає повного уявлення про ситуацію, що складається в сфері зайнятості.
Він обчислюється, як правило, за показником офіційно зареєстрованих безробітних. Маєте з тим у реальній дійсності поряд з нею існує також приховане безробіття, яка цим показником не вловлюється.
Для характеристики стану на ринку праці в економічній теорії використовуються два показника;
1) рівень безробіття;
2) тривалість безробіття.
Показник тривалості дає більш точну оцінку і розгорнуту характеристику безробіття. При цьому можливі різні модифікації: дослідження тривалості безробітних за статево-віковою структурою, освітнім рівнем і т. д.
Два показника - рівень і тривалість безробіття - можуть кореспондувати між собою. При цьому необхідний вибір найбільш переважного інтегрованого варіанту. Наприклад, із двох варіантів: наявності трехпроцентной безробіття за умови, що середній незайнятий залишається без роботи протягом року, або п'ятивідсоткової - за умови, що середні терміни безробіття вимірюються одним місяцем,; мабуть, перевагу доцільно віддати другому варіанту як більш динамічному, що має менші витрати і забезпечує більш низький рівень безробіття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Причини, сутність, безробіття. Критерії зайнятості "
 1. Глава 13. Зайнятість і безробіття
  причини, сутність безробіття; - показники зайнятості; - основні форми безробіття; - природна безробіття; - діалектика зайнятості на Заході; - політика зайнятості в сучасній
 2. Сутність безробіття
  безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали роботи (прибуткового заняття); - займалися пошуками роботи, тобто зверталися в державну або комерційну службу зайнятості, використовували або поміщали оголошення у пресі, безпосередньо зверталися
 3. § 1. Безробіття: сутність і причини
  причини
 4. Терміни і поняття
  безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткова безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили Кваліфікація Ринок праці Сегментація ринку праці
 5. Структура і форми безробіття
  причин, а й осіб, добровільно залишили колишню роботу і робить спробу знайти нову. Структура безробіття за її причин включає чотири основні категорії робочої сили: втратили роботу в результаті звільнення; добровільно залишили роботу; прийшли на ринок праці після перерви; вперше прийшли на ринок праці. Співвідношення цих категорій залежить, насамперед, від фази
 6. Глава 3. Економічний прогрес: основні критерії і рушійні сили
  причини розвитку суспільства, в тому числі економіки, вони бачили у зростанні населення, географічному середовищі, психологічних, соціально-правових факторах та ін З'ясування цих причин має велике теоретико -пізнавальне і практичне значення. Мета теми - з'ясувати сутність економічного прогресу і його найважливіші рушійні сили; розкрити роль людини і НТР! В цьому
 7. 6. Скорочення безробіття
  безработіцу.Можно Чи це зробити, і якщо можна, то як? Пи-криючись відповісти на це питання, важливо проводітьразграніченіе між безробіттям, яка связа-на зі спадами, і безробіттям, яка буде суще-ствовать навіть при повній зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність закону народонаселення і як він пов'язаний з законом накопичення? 2. Що таке демографічна політика держави? 3. Яке співвідношення між видами і формами зайнятості? 4. У чому сутність теорії народонаселення Т. Мальтуса і які її основні недоліки? 5. Які обгрунтовані Марксом закони зумовлюють зростання армії безробітних? 6. Які основні форми перенаселення і види
 9. 5.3 Безробіття. Взаємозв'язок безробіття та інфляції
  причин, і тих, хто добровільно залишив колишню роботу і робить спроби знайти нову. Безробіття включає чотири категорії працівників: 1) втратили роботу в результаті звільнення; 2) добровільно залишили роботу; 3) прийшли на ринок праці після перерви; 4) вперше прийшли на ринок праці. Співвідношення цих категорій залежить від того, в якій фазі економічного циклу
 10. Основні терміни і поняття
  причина безробіття - науково-технічний прогрес, що приводить до заміни живої праці машинною. Рівень економічно активного населення - частка чисельності економічно активного населення в загальній чисельності населення. Рівень безробіття - питома вага безробітних у чисельності економічно активного населення. Економічно активне населення - частина працездатних громадян, що пропонують
 11. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  причини та структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 12. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  причини, сутність і форми
 13. Тому деякі економісти стверджують, що страхування з безробіття збільшує можливості економіки в
    причини її неминучого існування в ринковій економіці. Ми дізналися, яким чином закони про мінімальну заробітну плату, діяльність профспілок, ефективна заробітна плата і необхідність пошуку роботи дозволяють пояснити наявність безробітних. Які з цих чотирьох причин найбільш важливі для пояснення існування природного рівня безробіття в США та інших країнах'' На жаль,
 14. Інфляція і зайнятість
    безробіття. Отже, безробіття та інфляція знаходяться між собою у зворотній залежності: чим нижче рівень інфляції, тим вище рівень безробіття, і навпаки. З підвищенням рівня безробіття зменшується купівельна спосіб-ність населення. Рівень інфляції
 15. Державна політика боротьби з безробіттям
    причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційним безробіттям виступають: а) вдосконалення системи збору та надання інформації про наявність вільних робочих місць (не тільки в даному місті, а й в інших містах і
 16. Тема 9 Основні макроекономічні показники
    безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в
 17. Питання для самоперевірки
    безробіття у відповідь на екзо-генное зниження інвестицій протягом декількох років і на екзогенний зростання продуктивності? 2. У риболовецьких і туристських регіонах середні рівні безробіття в тривалому періоді вище, ніж в індустріальних регіонах. Як це можна об'єк-яснити? 3. Які види безробіття Вам відомі? Як слід розуміти повну заня-тости? 4. Яка тенденція руху
 18. 5. Моделі зайнятості
    безробіття. Безробіття характеризує такий стан в економіці, коли частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю або працевлаштуватися взагалі. Пояснення безробіття базується на кількох моделях, кожна з яких вимагає свого механізму регулювання ринку
 19. Сезонна безробіття, безробіття надлишкової пропозиції
    безробіття, як правило, пов'язана з сезонними коливаннями попиту на працю, що мають місце в сільському господарстві, будівництві, туризмі. Серед економістів відсутня єдність поглядів на її типологію. Деякі вважають її добровільною, оскільки, погоджуючись на сезонну роботу, власник робочої сили повинен передбачати тимчасовий характер її використання. Разом з тим небажаність переривання
 20. Глава 7. Монополії і конкуренція
    причини виникнення та сутність монополій, їх вплив на конкуренцію, а також методи боротьби проти негативних сторін монополізму за допомогою антимонопольного
© 2014-2022  epi.cc.ua