Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Граничні витрати

Граничні витрати - це такі витрати, які обумовлені витратами на виробництво додаткової одиниці продукції по відношенню до раніше випущеним її обсягом. Однак отримати величину граничних витрат непросто. Це обумовлюється тим, що залучення додатково того чи іншого ресурсу, на який здійснюються витрати, у різних ситуаціях може викликати досить неравновелікіх прирощення обсягу випускається. Тому необхідно знати величину граничного продукту, який являє собою приріст випуску продукції, викликане залученням у виробництво додаткової одиниці того чи іншого ресурсу при незмінному обсязі використання інших ресурсів. Отже, граничні витрати можна отримати
шляхом ділення приросту повних загальних витрат, витрачених на залучення додаткової одиниці ресурсу, на величину фізичного граничного продукту.
Таблиця 19.1. Зміна витрат виробництва із збільшенням випуску продукції

Кіль-кість одиниць ресурсу Обсяг продукції (Q), шт Граничний продукт , шт Повні витрати, руб Середні витрати, руб. Граничний ні витрати (), руб
постій-

ні (іпостась)
змінні (Ипер) загальні (Іобщ)

(гр.4 + гр.5)
постійн-ні ()

(гр.4: гр.2)
змінні ()

(гр.5: гр.2)
загальні

()

(гр.6: гр.2.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31


1


100


300


400


14,6,3,3,3,2


7,6,7,8,9,6


21,13,10,11,12, 9


7,

6,

16,

50

Для наочності пояснення звернемося до табл.
19.1. Як видно з неї, в гр. 1 відображено рівномірне збільшення (на одиницю) певного ресурсу (припустимо, числа робітників). У гр. 3 містяться дані про граничний продукті, одержуваному завдяки послідовному збільшенню використовуваного ресурсу на одиницю. Наприклад, перший робочий забезпечує виробництво 7 од. виробів, другий - 8, третій - 10, четвертий - 3, п'ятий - 2 і шостий - 1 од. вироби. Із гр. 6 видно, що кожний наступний наймання одного додаткового робочого обходиться в 50 руб. У цій графі в першому рядку повні загальні витрати дорівнюють повним постійним витратам при нульовому найманні робітників і нульовому обсязі випуску продукції. Це означає, що підприємство або ще не приступило до випуску продукції, але вже несе постійні витрати, або воно тимчасово припинило випуск продукції, але не ліквідується.
Отримання граничних витрат (гр. 10) пов'язане з визначенням частки від розподілу прирощення повних загальних витрат (гр. 6) на відповідні величини фізичного граничного продукту (гр. 3). Назва «фізичний» граничний продукт означає приріст об'єму продукції, що випускається на одиницю ресурсу в натуральних, або фізичних одиницях виміру.
Виходячи з даних табл. 19.1, на рис. 19.2 побудовані криві повних постійних, змінних і загальних витрат.

Рис. 19.2. Криві повних постійних, змінних і загальних витрат.Відповідно з даними, що містяться в табл. 19.1 (графи 7-10), на рис. 19.3 побудовані криві середніх постійних, змінних і загальних витрат, а також крива граничних витрат.

Рис. 19.3. Криві середніх постійних, середніх змінних, середніх загальних і граничних витратЩодо граничних витрат необхідно зробити наступні пояснення. По-перше, крива граничних витрат не пов'язана з кривою середніх постійних витрат, так як граничні витрати відображають тільки ті зміни у витратах, які викликаються змінами в обсязі, що випускається.
Постійні витрати, як відомо, складають незмінну величину, яка лише розподіляється на випущений обсяг продукції.
По-друге, крива граничних витрат перетинає криві середніх загальних і змінних витрат в точках, відповідних мінімальній величині останніх. По-третє, динаміка граничних витрат схильна до дії законів продуктивності (постійної, зростаючій і зменшення). Сама ж крива граничних витрат являє собою дзеркальне відображення кривої граничної продуктивності. По-четверте, крива загальних середніх витрат переміщається на площині, якщо відбувається зміна постійних витрат, тоді як розташування кривих середніх змінних і граничних витрат залишається незмінним. По-п'яте, криві граничних витрат, середніх змінних і середніх загальних витрат зміщуються, якщо змінюються ціни на ресурси, що входять до змінні витрати.
Для кращого розуміння середніх і граничних витрат, що мають, як ми побачимо надалі, досить істотне значення для оцінки найважливіших моментів господарського життя підприємства, звернемо ще раз увагу на їх взаємозв'язок з фізичним граничним продуктом. Зміна останнього підпадає під дію законів зростаючої, постійної і спадної продуктивності, або віддачі від додатково втягуються в процес виробництва тих чи інших факторів. Причому криві граничного продукту і граничних витрат по відношенню один до одного мають дзеркальне відображення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Граничні витрати "
 1. Терміни і поняття
  витрати Альтернативні (змінні) витрати Бухгалтерська (фінансова) прибуток Прямі витрати Непрямі витрати Постійні витрати Змінні витрати Валові (загальні) витрати Середні витрати Граничний продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 2. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід -
 3. Граничні витрати ресурсу
  граничний витратами ресурсу. Коли фірма стикається з умовами досконалої конкуренції на ресурсному ринку, її граничні витрати на ресурс будуть рівні ціні цього ресурсу. Наприклад, якщо невелика фірма хоче найняти бухгалтера, то йому заплатять згідно ринковій ставці заробітної плати. Оскільки попит фірми є лише малою часткою попиту на бухгалтерів, вона не зможе вплинути на рівень
 4. Ключові терміни
  граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або спадна віддача від масштабу L-образні криві
 5. Основні терміни і поняття
  граничний продукт, економічні витрати виробництва, зовнішні, внутрішні витрати , нормальна прибуток, бухгалтерський прибуток, чистий економічний прибуток, сукупні, постійні, змінні витрати виробництва на весь обсяг випуску і на одиницю продукції, сукупний, середній, граничний дохід, умова максимізації
 6. Основні поняття
  витрати - Постійні витрати - Граничні витрати - Розширення галузі - Зовнішня економія - Досконала конкуренція - Внутрішня економія - Недосконала конкуренція - Диференційований продукт - Монополістична конкуренція - Граничний дохід - Демпінг Антидемпінгові заходи Зворотний демпінг Динамічно зростаюча
 7. Однак система регулювання ціни по граничним витратам породжує ЛВЕ практичні проблеми.
  Граничним витратам породжує ЛВЕ практичні проблеми. Першу ілюструє рис. 15.9. Природні монопо-тії, за визначенням, мають убуваючі середні сукупні витрати. Коли редную сукупні витрати зменшуються, граничні витрати менше середніх евокупних (гл. 13). Якщо чиновники, відповідальні за регулювання, устано-\ лт ціну на рівні граничних витрат, вона виявиться нижче
 8. Терміни і поняття
  витрати
 9. Як впливають податки на поведінку монополіста?
  Граничні витрати, їх крива МС зміститься вліво і вгору в положення МС1, як це показано на рис. 12.3. Фірма тепер буде максимізувати свій прибуток в точці перетину Р1 і Q1. Монополіст скоротить виробництво і підвищить ціну в результаті введення податку. Наскільки він підвищить ціну, можна розрахувати, використовуючи формулу (12.1). Якщо еластичність попиту, приміром, становить -1,5, тоді
 10. Лінія ціни горизонтальних, так як фірма є приймаючою ціну.
  Граничний дохід перевищує граничні витрати. Тобто якщо фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід (MRx) перевищить до-ти додаткові витрати (MCx). Прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат, зросте. Отже, поки предель-ний дохід перевищує граничні витрати, як, скажімо, при обсязі випуску Q1, фірма може
 11. Коли фірма випускає більше 6 склянок лимонаду, середні сукупні витрати починають зростати, так як
  граничних витрат і кривої середніх со-сукупними витрат. Аналізуючи рис. 13.5 (або табл. 13.2), ви, можливо, заме тили цікаву залежність, а саме: поки граничні витрати менше, чол середні сукупні витрати, середні сукупні витрати зменшуються. Kozbi граничні витрати перевищують середні сукупні витрати, середні совч купно витрати зростають. Причому це властивість кривих
 12. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
  граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці вало-вого доходу та сукупних витрат, зросте. Таким чином, поки граничні! дохід перевищує граничні витрати, фірма може збільшувати прибуток, нара-щівая обсяг випуску. Аналогічні
 13. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  граничний дохід MR=P1 (рис. 20.1). {Foto53} Рис. 20.1. Рівність ціни і граничного доходу в умовах досконалої конкуренції P - ціна; MR - граничний дохід; Q - обсяг виробництва товару. Фірма розширює виробництво лише до тих пір, поки її граничні витрати (МС) нижче доходу (MR), в іншому випадку вона перестає отримувати економічний прибуток P, тобто до MC=MR. Так як MR=P,
 14. Змінні витрати з-змінюються відповідно до динаміки обсягу виробництва.
  Граничні витрати в графічному вигляді. Зі збільшенням обсягу виробництва граничні витрати ти-пічних фірми зростають. Середні ж сово-купно витрати спочатку зменшуються, проте з подальшим зростанням обсягу випуску також ста-ють зростаючими. Крива граничних витрат завжди перетинає криву середніх сукупних витрат у точці мінімуму пос-Ледней. Тип витрат фірми часто
 15. Середні сукупні издерж граничні витрати являють інформацію, яка міститься в сов <-.'за 13.
  Граничні витрати являють інформацію, яка міститься в сов <-.'за 13. Витрати виробництва: витратах її фірми, але в іншій формі. Середні сукупні витрати гово-: нам про витрати виробництва типової одиниці продукції, оскільки: купно витрати діляться порівну на кожну одиницю виробленої про-чий. Граничні витрати говорять нам про зростання сукупних іздер-:
© 2014-2022  epi.cc.ua