Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 18


План семінару
Грошова маса. Попит і пропозиція грошей. Грошовий ринок.
Кредит: сутність, функції, форми.
Грошово-кредитна система: структура та функції.
Цінні папери та їх різновиди. Ринок цінних паперів.
Інфляція: сутність, форми, причини, наслідки.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Проаналізуйте рівняння обміну Фішера. Які реальні ситуації можуть бути описані за допомогою цього рівняння?
Що, на ваш погляд, є принципово новим у підході Дж. Кейнса до аналізу грошової сфери у порівнянні з неокласиками?
Як визначається сукупний попит на гроші?
Назвіть умови рівноваги на грошовому ринку. Що таке ліквіднапастка?
Які види кредитно-фінансових установ ви знаєте?
Як банки роблять гроші? Що таке депозитний мультиплікатор? Який його економічний сенс?
Як розраховується норма банківського прибутку?
Які функції Центрального банку і його взаємини з комерційними банками?
Чи виконують комерційні банки емісійні функції?
Чим акції АТ відрізняються від облігацій?
Які фактори визначають курс акцій на ринку цінних паперів?
У чому єдність і відмінності в існуючих підходах до об'єднання причин інфляції?
Чи є інфляція платою за політику повної зайнятості? У чому сенс кривої Філліпса?
Які наслідки інфляції?
Які методи боротьби з інфляцією ви знаєте?
Тести, ситуації, завдання
Чи вірні наступні твердження (так, ні)
Чим вища відсоткова ставка, тим вище перевагу ліквідності .
Емісійні банки є, як правило, державними.
Збільшення ставки банківського відсотка, як правило, супроводжується зниженням курсу акцій.
Чим вище швидкість обігу грошей (при незмінному доході і цінах), тим менше їх потрібно для обігу.
Оберіть правильні відповіді
1. Ліквідність банку забезпечується:
а) його власним капіталом;
б) банківськими резервами;
в) умовами обміну грошей на золото;
г) вексельним курсом.
2. Вкажіть, яка з характеристик привілейованої акції помилкова:
а) дає право участі в управлінні АТ;
б) гарантує власнику фіксований розмір дивідендів;
в) задовольняє право власності на частку в статутному капіталі фонду АТ;
г) дає їх власникам право вето.

3. Розмежуйте активні і пасивні операції банків:
а) видача позик під заставу товарів, цінностей і цінних паперів;
б) купівля акцій і облігацій;
в) прийом вкладів;
г) зберігання заощаджень громадян і організацій;
д) надання іпотечного кредиту;
е) видача позик під заставу нерухомості.
4. Розмежуйте цінні папери, як свідоцтва про власність та свідоцтва про позику:
а) акції;
б) векселі;
в) банкноти;
г) опціонні свідоцтва;
д) фінансові ф'ючерси;
е) чеки;
ж) облігації;
з) депозитні та ощадні сертифікати.
5. Визначте черговість виплати дивідендів:
а) постачальникам;
б) держателям простих акцій;
в) власникам привілейованих акцій;
г) банкам;
д) власникам облігацій.
6. Основна відмінність між акцією і облігацією полягає в тому, що облігація:
а) може бути продана тільки одного разу;
б) не пов'язана з ризиком;
в) є більш цінним папером;
г) являє собою боргову розписку корпорації.
7. Курс акцій - це:
а) ціна, за якою продаються і купуються акції;
б) капіталізований дивіденд;
в) зміна ціни акції за певний проміжок часу.
8. Дивіденд залежить від позичкового відсотка:
а) прямо пропорційно;
б) обернено пропорційно;
в) не залежить.
9. На ринкову вартість акції впливають:
а) попит і пропозиції акцій;
б) прибутковість роботи АТ;
в) рух норми позичкового відсотка.
10. Розміщення цінних паперів - це:
а) продаж Центральним банком на первинному ринку;
б) їх продаж ЦП на вторинному ринку.
11. Які заходи слід провести, щоб запобігти інфляції:
а) розширити продаж товарів у кредит;
б) здійснити додаткову емісію грошей;
в) збільшити виробництво товарів;
г) знизити державні витрати на оплату військових замовлень, утримання армії та міліції;
д) прискорити оборотність грошей.
Вирішіть завдання
Завдання 1.
Припустимо, банк прийняв рішення, що його резерви становитимуть 10% суми вкладів, а інша частина почне «працювати». Чому в цьому випадку буде дорівнює норма резерву?
Завдання 2.
Розрахуйте величину обов'язкового резерву та кількість грошей, яку банк може позичати фірмам, якщо норма резервування становить 30%, а у банку є 100 млн грошових одиниць.

Завдання 3.
У скільки разів збільшиться кожна 1000 грошових одиниць, яка потрапляє в банківську систему, якщо в системі діє 5 банків, а норма резервування становить 25%.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів, есе
Проведіть аналіз
Вивчіть банківські послуги.
Відвідайте комерційний або ощадний банк або інша фінансова установа і зробіть наступний аналіз:
а) зберіть в банку бланки наданих їм послуг;
б) зафіксуйте, які конкретно послуги він надає. Чи немає розбіжностей з тим, що він повинен робити?
В) повідомте на семінарі про ваші висновках і порівняйте їх з висновками студентів, що відвідали інші грошово-кредитні установи.
Напишіть реферат на обрану тему
Історія банків з найдавніших часів до наших днів.
Роль банківської системи в економіці.
Російські банки після кризи.
Центральний банк і його роль у сучасній банківській системі РФ.
Комерційний банк як економічний суб'єкт ринку.
Кредитна система Росії: проблеми та шляхи їх вирішення.
Російські банки - будівельники нової провінції.
Виступите на семінарі з повідомленнями про цікаві книгах
1. Мартинов С. Фінанси та банківський промисел. СПб.: Пірс, 1993.
Теми
а) Формування фінансово-кредитної системи Росії.
Б) Придворний банкір Штігліц.
В) Фінансова імперія братів-банкірів Полякових.
2. Петербург. Історія банків / Под ред. Б. В. Ананьїча. СПб.: Третє тисячоліття, 2001.
Теми
а) Топографія та особливості петербурзьких банків.
Б) Спосіб життя і менталітет петербурзького банкіра.
В) Банківські монополії: старі і нові форми.
Складіть економічне есе на одну з тем
«Палацові» таємниці: Центральний банк править країною?
«За всю історію світу було три великих винаходи: вогонь, колесо, центральна банківська система» (Вілл Роджерс).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 18 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 12. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 13. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 14. Практикум по темі лекції 14
  План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
 15. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15
    темі кейнсіанства: бюджетна та грошова
 16. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 16
    План семінару Циклічність розвитку - економічна закономірність. Види циклу. Теорії циклічності розвитку економіки. Причини циклів. Типи економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Особливості економічної кризи в Росії наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. ХХ в. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад згодні ви з твердженням, що найбільш характерна риса
© 2014-2021  epi.cc.ua