Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Поведінка фірми і теорія організації рин

Поведінка фірми і теорія організації рин <а Новини КОНКУРС НА КРАЩОГО МОНОПОЛІСТА Яка організація заслуговує звання «чемпіона» в реалізації влади над ринком і підтримці цін на рівні значно вищому, ніж конкурентні? Роберт Барро, професор економіки Гарвардського університету і ведучий колонки в The Wall Street Journal, повідомляє про перший (і єдиний-жавному) щорічному конкурсі з ви-явищу найбільш успішною монополії. ПОИГРАЕМ В МОНОПОЛІЮ? Роберт Барро Кінець літа - саме час для подве-дення підсумків першого щорічного кон-курсу на кращу американську моно-полію. Економісти Гарварда відібрали для участі у фіналі наступних пре-тендентов: 1. Поштова служба США 2. OPEC (Організація країн - екс-портерів нафти) 3. Практично кожна компанія ка-бельной телебачення 4. Університети Ліги Плюща (у сфе-ре здійснення фінансової по-мощі студентам) 5. NCAA (Національна універси-Тетское спортивна асоціація) (у сфері фінансової підтримки студентів-спортсменів).
Деякі інші достойні кан-Дідат, які лити дещо не дотя-нулі до встановленої нами планки, - Національна футбольна ліга, Аме-риканська медична асоціація та Міністерство оборони та Міністерство сільського господарства США. Кожен претендент демонструє прекрасні монополістичні є характеристики і гідний серйозного роз-гляду для присудження нагороди. Поштова служба США претендує на звання самої долгоживущей моно-поліі Америки. Монополія збережи-ла значні потоки доходів і ви-сокіе ставки заробітної плати, незважаючи на те що дослідження поки-викликають, що приватні компанії діставши-ляють пошту швидше і з набагато мен-шими витратами. З іншого боку, позиції Почто-вої служби були підірвані успішний-ної конкуренцією з боку приватних компаній в області доставки посилок, зкспресс-доставки і появою фак-сімільной зв'язку. Невдала спроба Поштової служби спонукати Конг-ресс до класифікації факсимільних повідомлень як поштових відправлень і, отже, закріпити пользова-ня ними як виняткову прерога-тіву державної пошти, покази-кість помітне ослаблення її полі-тичні москалів.
Таким чином, незважаючи на минулу славу, ми не ве-рим в довгострокові перспективи мо-монополії Поштової служби. OPEC (Організація країн - ек-спортерів нафти) виробляла впечат-ня, роблячи мільярди доларів з 1973 р. до початку 1980 рр.. Щоб по-няти механізм функціонування кар-теля, необхідно відокремити хороших хлопців від поганих. Хороші хлопці, та-кі, як Саудівська Аравія і Ку-Вейт, - ті, хто підтримував видобуток нафти на рівні нижче виробничих них потужностей, внаслідок чого кар-телю вдавалося зберігати рівень ц; - вишеконкурентних.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поведінка фірми і теорія організації рин "
 1. У цій главі ми досліджуємо ринки, які мають деякі риси і здійснений-- агов конкуренції і монополії. Така ринкова структура
  фірми і теорія організації рин <- Велика кількість продавців. Безліч фірм орієнтовані на ОДК і ту ж групу споживачів. - Диференціація продукції. Кожна фірма виробляє продукцію, котора-принаймні, трохи відрізняється від конкурентної. Таким чином, є Ясь швидше призначає ціну, кожна фірма має справу з порядку спадання крівс попиту. - Вільний вхід. Обмеження на
 2. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  поведінку, і, бажаючи уникнути громадського осуду, заохочували своїх поплічників-економістів проголошувати теорії, які могли б реабілітувати їх в очах громадської думки. В даний час звернення до поняття раціоналістичного пояснення забезпечує психологічний опис стимулів, що спонукали людину або групу людей сформулювати теорему або цілу теорію, але нічого не
 3. Коментарі
  поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології індивідуалізму) вони протиставляли розгляд колективних дій і колективних інститутів корпорацій, профспілок, політичних партій. Сам термін інституціоналізм
 4. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  поведінки людини, що становить один з істотних моментів "маржіналісткой революції". Полемізуючи з класиками, які вважали, що багатство нації створюється лише у сфері матеріального виробництва і звідси випливали їхні рекомендації щодо скорочення сфери непродуктивної праці (сфери послуг), Маршалл висуває тезу, що людина не може створювати матеріальні предмети як такі - він
 5. У главі 9 «Практичне застосування теорії: міжнародна торгівля» аналізуються позитивні та негативні наслідки
  поведінку фірми і теорія організації ринку. У розділі 13 «Витрати виробництва» обговорюється, що включають в себе витрати фірми, і вводиться поняття кривих витрат. У главі 14 «Фірми на конкурентних ринках» аналізується поведінка фірми, що приймає ціну, і розглядається поняття ринкової кривої пропозиції. У главі 15 «моноп-лія» досліджується поведінка фірми - єдиного продавця на
 6. Економіка країни створюється тисячами фірм.
  Поведінці фірми. У цій та наступних розділах ми детально розглянемо поведінку фірми. Ви дізнаєтеся, які рішення фірми лежать за ринковою кривою пропозиції. Крім того, ви познайомитеся з новою областю економічної теорії - теорією орга-нізації ринку, предмет якої - вплив умов ринку на рішення фірми про ціну і об'єм випуску продукції. Наприклад, у вашому місті - кілька піці-рій,
 7. Припустимо, наприклад, що покупка пекарні обійшлася Елен в $ 300 тис.
  фірми і теорія організації ришт | ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Фермер Грегорі Макдональд поєднує основну діяльність з тим, що дає уроки гри на банджо. Ціна одного уроку S 20 за годину. В один прекрасний день він провів 10 годині на фермі, висаджуючи насіння, за які заплатив $ 100. Які його альтерна-тивні витрати? Які витрати врахує його бухгалтер? Якщо він збере врожай і
 8. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  фірми і теорія організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок (« збільшення ») при наймі очеред-ного робітника (« крок »). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа робочих граничний продукт убуває і производствен функція стає більш пологою. ВИПУСК (кількістю-Граничні витрати на ВИТРАТИ сукупні витрати НА РЕСУРСИ (ІЗДЕРХ-Il
 9. Число робочих (отло-женное по горизонтальній осі) взято з першої колонки табл.
  фірми і теорія організації ринки ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Якщо фермер Том Джонс по весні не зможе засіяти свої поля, він навряд чи буде розраховувати на врожай. Якщо він посіє 1 мішок пшениці, урожай становитиме 1 ц зерна, 2 мішки пшениці обернуться 1,5 ц зерна, 3 мішки зерна - 2Ц пшениці. Мішок насіння коштує $ 100, і це - єдині витрати T. Джонса. Використовуючи дані, покажіть на
 10. Витрати виробництва Рис.
  фірми - змінні витрати, називаються так тому, то вони змінюються залежно від обсягу випуску продукції фірми. В пере-тіние витрати Телма входить вартість лимонів і цукру, бо чим більше лімо-: пекла виробляє господиня, тим більше цитрусових і цукру їй доводиться прид-TiTb. Якщо Телма планує збільшити випуск лимонаду і наймає додаткових: аботніков, їх заробітна
© 2014-2022  epi.cc.ua