Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Мариганова, С.А. Шапіро,. МАКРОЕКОНОМІКА. ЕКСПРЕС-КУРС, 2010 - перейти до змісту підручника

2.3. Показники рівня цін та індекси цін. Соціальні показники. Процентна ставка


Показники, за допомогою яких аналізується стан національної економіки, називаються макроекономічними індикаторами. Їх поділяють на кілька груп:
| провідні індикатори (динаміка ВВП, норма безробіття, розміри інвестицій);
| фінансові індикатори (рівень інфляції, величина бюджетного дефіциту, розмір сукупної грошової маси, процентна ставка (ставка рефінансування), індекси фондового ринку);
| зовнішньоекономічні індикатори (сальдо зовнішньої торгівлі (чистий експорт), сальдо платіжного балансу, стабільність обмінного курсу національної валюти).
Розглянемо докладніше деякі із зазначених індикаторів.
Норма безробіття=(Чисельність безробітних: Економічно активне населення) х 100%. Економічно активне населення включає зайнятих плюс безробітних.
Процентна ставка - відносна ціна наданого кредиту, на яку орієнтуються суб'єкти ринкової економіки при прийнятті оперативних рішень. У Російській Федерації такий ставкою є ставка рефінансування, по якій Центробанк РФ надає кредит комерційним банкам. Процентні ставки поділяються на номінальні і реальні.
Номінальна процентна ставка - зазвичай вказується в фінансових контрактах при різних схемах нарахування відсотків річна процентна ставка.
Реальна процентна ставка - це номінальна ставка, скоригована на рівень інфляції:
Rr=Rn-I, (2.2)
де Rr - реальна процентна ставка;
Rn - номінальна процентна ставка;
I - рівень інфляції.
Для вимірювання динаміки цін у національній економіці застосовуються такі показники, як рівень цін та індекси цін. Ці показники розраховуються на основі базисного року, тобто показують зміну середньої ціни блага в поточному році в порівнянні з середньою ціною того року, який був обраний за базисний (з найменшими темпами інфляції). При розрахунку рівня цін показник базисного року позначається одиницею, а при розрахунку індексу цін - 100 одиницями.
Рівень цін та індекси цін відображають одну і ту ж інформацію, але індекси цін частіше використовують при аналізі макроекономічних процесів.
Наприклад, якщо середня ціна бензину в поточному році становила 1000 руб. за тонну, а в базисному - 900 руб., то індекс цін становить (1000: 900) х 100%=111%, тобто середня ціна в звітному році зросла на 11%.
Одним з показників рівня цін є дефлятор ВВП, опис якого наводилося вище. У Росії з 1996 р. введено щоквартальне обчислення дефлятора ВВП.
Крім того, існує індекс споживчих цін - показник, що характеризує зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання. Він вимірює відношення вартості фактично фіксованого набору товарів і послуг (споживчого кошика) в поточному періоді до його вартості в базовому періоді. Індекс споживчих цін використовується при індексації заробітної плати та трансфертних платежів. Індексацією називається коректування величини виплат відповідно до зміни рівня інфляції, що виражається через індекс цін.
Ще одним важливим показником є індекс цін виробників, що враховує фіксований набір товарів і послуг, вимірюваний на ранніх стадіях виробничого процесу. Він визначає динаміку вартості виробництва конкретної групи товарів або послуг і використовується для індексації платежів між підприємствами (фірмами).
Динаміка цін визначається двома методами.
Перший метод базується на застосуванні формули Ласпейреса. Порівнюються сукупні ціни поточного періоду (р1) і базового (р0) на однаковий набір товарів - споживчий кошик базового року (q0) - Індекс Ласпейреса показує, на яку величину споживчий кошик стає дорожче в поточному році в порівнянні з базисним, і визначається за формулою
Il=? p1q0:? p0q0 (2.3)
Другий метод базується на використанні індексу Пааше. Цей індекс розраховується на основі використання кошика товарів поточного періоду (qi):
Ip=? P1iq1:? Poq1.
(2.4)
Загальний недолік обох індексів полягає в тому, що в них не враховуються зміни номенклатури споживчих товарів, отже, не відображаються цінові зрушення на окремі товари, що входять у споживчу корзину. Індекс Ласпейреса кілька завищує зростання цін, а індекс Пааше - занижує його. Для більш точного відображення динаміки цін і рівня життя використовується індекс Фішера. Він є середнім геометричним твори індексів Ласпейреса і Пааше:

Даний індекс усредняет показники і тим самим знижує недоліки того і іншого індексу. У Російській Федерації дефлятор ВВП, індекс споживчих цін по регіонах і в цілому по країні за тиждень, місяць, квартал і рік, а також індекс цін виробників розраховуються на основі індексу Ласпейреса.
Існують також і соціальні показники. Один з них - наведена вище норма безробіття. Іншими показниками служать: прожитковий мінімум, або показник межі бідності, тобто мінімальний життєвий рівень, що визначається на основі вартості споживчого кошика товарів і послуг, потрібних для задоволення найбільш нагальних потреб людини. В даний час він складає в цілому по Російській Федерації 3,5 тис. руб. Згідно із законодавством, регіони самостійно встановлюють розміри прожиткового мінімуму. У Москві в третьому кварталі 2005 р. він був затверджений московським урядом у розмірі 4186 руб. 84 коп. Для працездатного населення - 4828,76 руб., Для пенсіонерів - 2866,51 руб., Для дітей - 3784,07 руб.
Ще одним показником є коефіцієнт Джині, що відображає ступінь нерівності при розподілі доходів у країні. Чим більше його величина, тим вище нерівність у розподілі доходів.
У міжнародних порівняннях застосовується показник рівня міжнародної бідності - чисельність населення, що проживає менш ніж на 1 дол. в день.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Показники рівня цін та індекси цін. Соціальні показники. Процентна ставка "
 1. Глосарій
  показників в єдиний загальний показник. Наприклад, зведення цін (їх динаміки) окремих товарів у показник загального рівня цін (індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії
 2. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  показник для країн ОЕСР збільшився з 29,5 до 41%, що несприятливо позначилося на загальній структурі бюджетів. Важливою характеристикою державного бюджету є співвідношення доходів і витрат. Періоду класичного капіталізму була властива тенденція до їх збалансування (встановлення рівноваги між надходженнями і витратами). Наприклад, бюджети таких країн, як Великобританія і США,
 3. Глосарій
  показник совокупноговипуска продукції, вільний від впливу інфляції. ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. Gross investment Сумарна ве-личина випуску продукції, додають до основного капіта-лу і запасами протягом даного періоду. Чисті інвестіцііравни валових інвестицій за вирахуванням амортизації. ВАЛЮТНІ РИНКИ Foreign exchange markets. Ринки, де священики купуються і продаються валюти різних країн.
 4. Словник термінів
  показник, що характеризує зміну в часі загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання. Він вимірює відношення вартості фактично фіксованого набору товарів і послуг (споживчого кошика) в поточному періоді до його вартості в базовому періоді. Індекс цін виробників, що враховує фіксований набір товарів і послуг, вимірюваний
 5. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  показником, на формування якого впливає велика кількість факторів. У процесі аналізу ФЗП вивчається його динаміка і структура в розрізі категорій працюючих, видів виплат, по структурних підрозділах , джерелами фінансування, а також у розрізі бюджетної та госпдоговірної тематики. Починати аналіз ФЗП доцільно з вивчення його абсолютної і відносної динаміки як в цілому по науковій
 6. 4.6. Додаткова інформація
  показнику «спосіб життя» на перших місцях знаходяться матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і
 7. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  рівня життя, не вдалася ніяка інша економічна система, крім капіталізму. Ніхто не знає, як влаштувати успішну економіку на інших основах. Панує ринок, і тільки ринок. В цьому не сумнівається ніхто. Капіталізм, і лише він один, формує тепер поняття про людську особистість: щоб підвищити рівень життя він використовує, на думку деяких, низинні мотиви людини - жадібність і
 8. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  показники в системі національних рахунків відображають результати економічної діяльності за рік, тобто виражені в цінах даного року (в поточних цінах) і тому є номінальними. Номінальні показники не дозволяють проводити як міждержавні порівняння, так і порівняння рівня економічного розвитку в різні періоди часу. Такі порівняння можна робити тільки за допомогою реальних показників
 9. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  показники, використовувані в макроекономічному аналізі, принципово поділяються на три групи: потоки, запаси (активи) і показники економічної кон'юнктури. Потоки відображають передачу цінностей суб'єктами один одному в процесі економічної діяльності, запаси - накопичення і використання цінностей суб'єктами. Потоки являють собою економічні параметри, значення яких вимірюється в
 10. Тіньова економіка
  показники частки тіньового сектора мають Австрія (9,1%) , США (8,9%) і Швейцарія (8,0%). На перший погляд ці цифри відносно невеликі. При перекладі з відносних в абсолютні показники виявляється, що в США тіньова економіка щорічно створює товарів і послуг на 700 млрд дол, в Італії - на 310 млрд, а у Великобританії - на 190 млрд дол Лідером по зайнятості в тіньовій економіці є
© 2014-2022  epi.cc.ua