Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

I і II підрозділу в промисловому циклі

Особливої уваги в рамках дослідження циклу заслуговує різна реакція галузей і виробництв з випуску, з одного боку, засобів виробництва, насамперед засобів праці, з іншого - предметів споживання. Це пов'язано з тим, що галузі, що випускають засоби виробництва, характеризуються більш тривалим виробничим циклом. У зв'язку з досить тривалим інвестиційним періодом і розривом між початковою і завершальною стадіями процесу виробництва підприємства таких галузей заздалегідь формують портфель замовлень з метою забезпечення реалізації випускається.
У силу цих об'єктивних обставин вони повільніше реагують на зміну ринкової кон'юнктури. При перших симптомах спаду виробництва та вповзання економіки у фазу кризи галузі з випуску засобів виробництва,
незважаючи на виразні симптоми несприятливої макроекономічної кон'юнктури, продовжують інвестиційний та виробничий процес на основі раніше сформованих портфелів замовлень, що посилює наростаючу кризову ситуацію.
Різний характер інвестиційного та виробничого процесів у галузях з випуску предметів споживання і засобів виробництва позначається і на вихід економіки з депресивного стану.
Галузі, що виробляють предмети споживання, прагнуть нарощувати випуск продукції, тоді як галузі по випуску засобів виробництва лише приступають до формування портфелів замовлень. Це певним чином стримує більш динамічний розвиток національної економіки на фазі пожвавлення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " I і II підрозділу в промисловому циклі "
 1. Карасьов. Економіка, 2011
  промислового виробництва та її місце в циклі економічних
 2. Особливість простого відтворення
  підрозділ, так як вся його продукція складається виключно з коштів виробництва. Отже, воно не має необхідних йому предметами споживання, а тому для підтримки нормального процесу виробництва у другому році і забезпечення своїх працівників необхідними предметами споживання воно змушене звертатися до II підрозділу. За натурально-речовій формі весь продукт II
 3. 2. Фази промислового циклу
  промислові цикли. У циклі економіка проходить певні фази (стадії), кожна з яких характеризує конкретний стан економічної системи. Це - фази кризи, депресії, пожвавлення і піднесення. У західній економічній літературі ці стану національної економіки отримали адекватне відображення в таких поняттях, як спад, западина (нижча точка), підйом, пік виробництва (вища точка).
 4. Умови реалізації при простому відтворенні
  підрозділів. Отже, для продовження процесу виробництва в наступному році в I підрозділі залишаються засоби виробництва СI. За необхідними предметами споживання I підрозділ змушене звернутися в II підрозділ, запропонувавши натомість відсутні у останнього засобу виробництва, за вартістю складові (VI + mI). Підрозділ II при простому відтворенні залишає собі
 5. I і II підрозділи
  підрозділи за принципом призначення випускається. I підрозділ включає всі галузі і виробництва, що випускають засоби виробництва, тобто ті з них, продукція яких має виробниче призначення і буде використана в подальших процесах господарської діяльності. II підрозділ охоплює всі галузі і виробництва з випуску предметів споживання, тобто продуктів,
 6. Зближення темпів зростання I і II підрозділів
  підрозділів, поступового їх вирівнювання, а іноді і випередження темпів зростання окремих галузей II підрозділу. В основі цієї тенденції лежить ряд причин, які в більшості своїй були обумовлені зростанням вагомості галузей II підрозділу. Назвемо основні з них: - прискорене зростання товарів тривалого використання в галузях машинобудування в результаті зростання попиту на побутову
 7. Просте відтворення
  підрозділи (V1 + V2 + М1 + М2), тоді як чистий суспільний продукт як набір продуктів у натуральному вираженні (величина, еквівалентна за вартістю національному доходу) створюється не всіма ланками, а лише II підрозділом (С2 + V2 + M2): Інакше й бути не може, оскільки за відсутності чистих інвестицій чистий громадський продукт складається виключно з споживчих благ.
 8. 34. Обчисленням і сплатою податків платником податків, має відокремлені підрозділи
  підрозділи, обчислення та сплату у федеральний бюджет сум авансових платежів, а також сум податку, обчисленого за підсумками податкового періоду, виробляють за місцем свого знаходження без розподілу зазначених сум по відокремленим підрозділам. Сплата авансових платежів проводиться платниками податків - російськими організаціями за місцезнаходженням організації, а також за місцезнаходженням
 9. Розширене відтворення
  підрозділами та видами доходів: додаткова вартість обмінюється на продукцію обох підрозділів, а чистий продукт охоплює не тільки фонд споживання, а й фонд накопичення. Механізм розширеного відтворення Маркс ілюстрував умовностями чисельними прикладами, прийнявши ряд додаткових припущень: інвестиції здійснюються всередині кожного підрозділу, структура додаткового
 10. Особливості обчислення і сплати податку платником податків, які мають відокремлені підрозділи
  підрозділу, - обчислення та сплату у федеральний бюджет сум авансових платежів, а також сум податку, обчисленого за підсумками податкового періоду, виробляють за місцем свого знаходження без розподілу зазначених сум по відособлених підрозділах. Сплата авансових платежів, а також сум податку, що підлягають зарахуванню до доходної частини бюджетів суб'єктів РФ і бюджетів муніципальних утворень,
 11. 13.4. Структура національної економіки. Народногосподарські пропорції
  підрозділи: перший (I), де виробляються засоби виробництва (продукція машинобудування), і друге (II), де створюються предмети споживання (сфера життєзабезпечення). Необхідність виділення цих двох підрозділів обумовлена тим, що засоби виробництва і предмети споживання виконують різні функції: перші служать для відтворення речових елементів продуктивних сил (заміна
 12. Оренбурзька область
  підрозділи Державної протипожежної служби МНС Росії; - органи та підрозділи внутрішніх справ Оренбурзької області; - освітні установи, установи охорони здоров'я, установи соціального захисту, заклади культури і мистецтва, що фінансуються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, органи державного управління Оренбурзької області та місцевого самоврядування;
 13. Побудова міжгалузевого балансу
  підрозділи. I підрозділ включає в себе всі галузі і виробництва з випуску засобів виробництва, II підрозділ - з випуску предметів споживання. У зв'язку з тим, що обидва підрозділи не можуть самостійно забезпечити власний процес виробництва, вони змушені обмінюватися частиною створеної ними продукції. I підрозділ, звертаючись до II підрозділу за предметами
© 2014-2022  epi.cc.ua