Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Голубович. Економічна історія зарубіжних країн, 1997 - перейти до змісту підручника

§ 1. Первинне накопичення капіталу


Перші зачатки капіталістичного способу виробництва в надрах феодалізму з'явилися в окремих містах Середземномор'я вже в XIV-XV ст., Але початок капіталістичної ери в Західній Європі відноситься до XVI ст.
Перехід до капіталістичного господарства в західноєвропейських країнах (Голландія, Англія) супроводжувався зміною та вдосконаленням засобів виробництва, розвитком промисловості і торгівлі. Кращим стало використання вітру і води для промислових цілей: був вдосконалений вітряної двигун, який знайшов широке застосування в Млинові справі: з'явилася нова конструкція водяного двигуна - верхнебойного колеса, приводячи в рух силою падаючої води і мав значно більший коефіцієнт корисної дії.
Важливу роль відігравало розвиток металургії, попит на продукцію якої зростав для потреб кораблебудування і військової справи (виготовлення артилерійських знарядь, ядер, стовбурів вогнепальних рушниць).
Застосування верхнебойного водяного колеса дозволило проводити в безперервну дію міхи для дуття, підвищити в плавильній печі температуру, при якій виходив рідкий метал - чавун. Виробництво чавуну дало можливість шляхом його розливання у форми виготовляти готову для використання продукцію (гарматні стовбури, ядра).
Розвиток металургії справила вплив на вдосконалення процесів первинної обробки металу з використанням механічних молотів для кування виробів. З'явилися нескладні пристосування (водовідливні насоси, підйомники), які сприяли збільшенню глибини шахт, підвищенню розмірів видобутку руди. Наприкінці XV в. винайшли портативні годинник з пружиною, що використовувалися в господарських цілях, мореплаванні, військовій справі. У текстильному виробництві стала застосовуватися самопрялка, яка дала можливість виробляти одне тимчасово крутку і намотування пряжі, процес ткацтва полегшився пристосуванням, що дозволяв використовувати ножне педальне пристрій.
У середині XV в. був винайдений спосіб друкування рухомим металевим шрифтом, що сприяло розвитку кнінопечатанія.
Відбулися деякі технічні зрушення в кораблебудуванні. Стали будуватися каравели, широко використовувалися в заокеанській колоніальної експансії.
Сільськогосподарське виробництво розвивалося повільніше. Збільшення сільськогосподарської продукції досягалося за рахунок розширення посівних площ, поліпшення породності і продуктивності худоби.

Промислове розвиток сприяв руйнуванню феодальних форм виробництва та обміну, зростанню продуктивності праці, збільшення товарності, поступового формування буржуазних відносин. Закони економічного розвитку диктували необхідність переходу від дрібного виробництва до великого, але для цього потрібні були великі капітали.
Марксизм-ленінізм розглядає первісного нагромадження капіталу як історичний процес відділення безпосереднього виробника від засобів виробництва, тобто насильницького позбавлення дрібного виробника (селянина, ремісника) його приватній власності і затвердження великої капіталістичної власності. Як вказував К. Маркс, «... процес, що створює капіталістичне відношення, не може бути нічим іншим, як процесом відділення робітника від власності на умови його праці, - процесом, який перетворює, з одного боку, громадські засоби виробництва і життєві кошти в капітал, з іншого боку, - безпосередніх виробників у найманих робітників. Отже, так зване первісне нагромадження є не що інше, як історичний процес відділення виробника від засобів виробництва ».
Накопичення коштів для організації капіталістичного виробництва, звичайно, не було результатом працьовитості й ощадливості одних людей і недбайливості та марнотратства інших. Насправді первісне нагромадження капіталу здійснювалося методами жорстокого насильства над трудящими, в результаті якого утворилася маса незаможних людей, юридично вільних, але позбавлених засобів виробництва та існування, вимушених працювати у капіталіста на кабельних умовах.
Первинне накопичення капіталу здійснювалося різними методами, які прискорювали накопичення в приватних руках великих капіталів і формування капіталістичної системи господарства. В.І. Ленін, зазначав, що методи первісного нагромадження капіталу включали «насильницьке відділення працівника від засобів виробництва. Вигнання селян із землі, крадіжку общинних земель, систему колоній і державних боргів, поблажливим мит і т.д. ».
Швидкому накопиченню капіталів сприяла колоніальна система. Пограбування колоній, нееквівалентний обмін, работоргівля, перетворення негрів-рабів у дарову робочу силу - все це, разом узяте, давало західноєвропейським країнам величезну накопичення багатств.
Характеризуючи роль колоній як джерела первісного нагромадження капіталу, К.
Маркс писав: «Відкриття золотих і срібних копалень в Америці, викорінення, поневолення і поховання заживо тубільного населення в рудниках, перші кроки по завоюванню і розграбуванню Ост-Індії, перетворення Африки в заповідне поле полювання на чорношкірих - така була ранкова зоря капіталістичної ери виробництва. Ці ідилічні процеси суть головні моменти первинного накопичення ».
Первинне накопичення капіталу прискорило процес формування і розвитку капіталістичної мануфактури, яка панувала в Західній Європі приблизно з XVI до кінця XVIII ст.
Мануфактура (від лат. Manus - рука і factura - виготовлення) - капіталістичне підприємство. Засноване на ручній праці і широкому розподілі праці, історично передувала великому машинному виробництву. Мануфактура як форма перехідного типу виробництва мала схожість з ремісничої майстерні пануванням ручної праці, а з капіталістичною фабрикою - експлуатацією найманого робітника і поділом праці.
Організаторами ранніх мануфактур були особи, які володіли необхідними коштами, найчастіше міські купці і лихварі. До мануфактурному поділу праці одним з перших перейшло найбільш поширене в той час текстильне виробництво, створювалися мануфактурніпідприємства і в інших галузях промисловості - суднобудуванні, поліграфії, металургії.
Основною формою мануфактури були централізовані мануфактури, в яких виробничий процес здійснювався в окремій майстерні. Такі мануфактури організовувалися підприємцями, які займалися закупівлею обладнання, інструментів, напівфабрикатів, сировини тощо, а також наймали робочу силу. У подібній майстерні всі робочі були пов'язані між собою єдиним виробничим процесом. Кожен з них виконував певну операцію. У голкової мануфактурі, наприклад, виробництво голки з дроту проходило через руки приблизно семи робочих, кожен з яких виконував окрему операцію (протяжка, випрямлення, розрізання дроту, загострення кінців і т.д.).
Поділ праці дозволило просунутися далеко вперед в області підвищення продуктивності праці. У голкової мануфактурі, наприклад, щоденний виробіток голок на одного робітника досягала 480 штук, тоді як ремісник, який виробляв всі операції один, не міг виготовити і 20 голок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Первинне накопичення капіталу "
 1. Генезис економічної науки
  первісному накопиченні капіталу і зовнішньої торгівлі. Остання, на думку Монкретьєна, є джерелом прибутку, «головною метою різних ремесел» і кращим способом придбання могутності держави. А. Монкретьєн бачив різницю між грошима і багатством, добробутом. «Не володіння золота і срібла ... і робить державу багатою, - писав він, - але наявність предметів, необхідних для
 2. 1. Предмет економіки як науки
  первісного нагромадження капіталу, предметом наукових досліджень вважали національне багатство. Джерелом багатства оголошувалася торгівля. Саме ж багатство ототожнювалося найчастіше з грошима. Основна функція цього вчення зводилася до активізації товарно-грошових відносин, залученню в країну золота і срібла у зв'язку із зростаючою потребою в грошах. Головний практичний висновок з
 3. Тіньова економіка
  первісного нагромадження капіталу, замішаними частиною на законах ринку та експлуатації, частиною на насильстві, як новоявленому, так і успадкованому від тоталітарної системи. Поступово ця система еволюціонує до більшої стабільності. Система відносин розподілу перехідної економіки, що з'єднує конкурентні почала з розподілом по праці, повинна: - припускати наявність деяких
 4. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  первісного нагромадження капіталу ". Відомо, що і історично, і логічно спочатку капітал виступає у формі торгового та грошового капіталу. Відкриття нових територій і захоплення колоній надзвичайно прискорили процес формування національних торгово- грошових капіталів, що в свою чергу привернуло увагу до дослідження закономірностей у сфері торгово-грошового обігу. Виникає перша
 5. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  первісного нагромадження капі-тала в Росії. Проблема російської модернізації. Реформи Петра 1 та їх наслідки для соціально-економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету . Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. складаючи-ня
 6. Додаткова література
  нагромадження капіталу в Росії / / Гроші і кредит. 1993. № 12. Полянський Ф.Я. Економічний лад мануфактури в Росії XVIII в. - М., 1956. Російська модернізація: проблеми і перспективи / / Зап. філо-Софії. 1993. № 7. С.3-40. Фонотов А.Г. Росія від мобілізаційного суспільства до інновацій-онному. - М., 1993. Черніков Г.П. Підприємець - хто він? З досвіду російського і зарубіжного
 7. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та). 6. Економічні наслідки Великих географічних відкритому-тий. 7. Структура економіки і форми господарювання в Росії у дру- рій половині XVII століття. 8. Економічні реформи другої пол. XVII в. в Росії. 9. Економічна політика Петра I. Сутність і результати модер-нізації
 8. Лекція 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва
  первісного нагромадження капіталу і мануфактурного
 9. 5.1. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи
  первісного нагромадження
 10. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  первісного нагромадження капіталу в різних країнах мало свою специфіку. В Англії цей процес почався в XV в. і закінчився в другій по-Ловін XVIII в. повним зникненням селянства цієї країни в ході аграрного перевороту. Останній, в свою чергу, став результатом проведення політики обгородження (захоплення общинних земель) і се-кулярізаціі (обігу державою церковної власності
© 2014-2022  epi.cc.ua