Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
І.В. Дегтярьова. ЕКОНОМІКА.Макроекономіка, 2004 - перейти до змісту підручника

4.2. ВІДКРИТА ІНФЛЯЦІЯ, ЇЇ ВИДИ, МЕХАНІЗМ


Сучасна інфляція зароджується на розбалансованому де-ніжному ринку і виступає як зростання загального рівня цін. У цьому суть відкритої інфляції, властивої економічним системам з розвиненою ринковою економікою та підприємництвом. Інфляція не означаючи-ет, що підвищуються обов'язково всі ціни, деякі можуть залишатися стабільними або навіть знижуватися. Однак у кожному разі грошам стає все важче виконувати свої функції, обслуговувати обра-щення товарів і послуг, платіжні операції і процес нагромадження-ня.
Інфляційна грошова маса проникає в економіку, починає концентруватися на стороні сукупного попиту. Якщо ці процеси набувають регулярного характеру, то виникає стійкий розрив між сукупним попитом і сукупною пропозицією. Таким обра-зом, інфляційні процеси відображають, перш за все, порушення макроекономічної рівноваги. Формується розрив між зріс-шим інвестиційним попитом і більш низькою пропозицією Ощад-жений. У результаті в економіці сповільнюється зростання інвестицій та про-виробництва, падають темпи економічного розвитку. Посилення поточ-го попиту викликає дефіцит заощаджень. На всі ці диспропорції економіка реагує підвищенням загального рівня цін.
Сформулюємо визначення відкритої інфляції. Інфляція на-ни опиняються відкритою, якщо макроекономічне нерівновагу у бік попиту виражається в постійному підвищенні загального рівня цін. От-крита інфляція не руйнує механізмів ринку: одночасно із зростанням цін на одних ринках спостерігається їх зниження на інших. На рис. 4.1 представлені види відкритої інфляції.

Рис. 4.1
Адаптивні інфляційні очікування пов'язані з деформацією психології виробників і споживачів в умовах постійного зростання рівня цін. У таких умовах споживачі нарощують поточний попит на шкоду заощадженням.
Розширення попиту викликає нове по-височини цін. На такій основі виникає самопроізводящій механізм інфляції. Під його впливом починає відчуватися в економіці дефіцит заощаджень, а це в свою чергу починає позначатися на обсязі наданих кредитів. У підсумку сповільнюється инвестицион-ная активність, зростання виробництва і пропозиція товарів. Таким об-разом, повільне зростання пропозиції та швидке збільшення поточного попиту позначаються на підвищенні і темпів зростання рівня цін.
Адаптивні інфляційні очікування визначаються подіями на конкретних ринках, тобто поточний попит визначається тими цінами, які споживач бачить в роздрібній торгівлі (магазинах, кінотеатр-атрах і т.д.) і послугах. У таких умовах найважливішою проблемою дер-жавної політики має бути погашення інфляційних очіку-Сейчас і стабілізація поточного попиту.
Основою інфляції попиту є стан у сфері грошового обігу. В умовах повної зайнятості ресурсів необгрунтоване розширення державних замовлень, збільшення інвестиційної ак-ності, зростання купівельної спроможності трудящих можуть обернутися тривалим зростанням цін.
Вирішальними факторами інфляції витрат (пропозиції) ви-ступають три змінні величини: заробітна плата, прибуток і це-ни. Найбільш складною проблемою інфляції витрат є так звана спіраль "заробітна плата - ціни». Якщо в економіці по-Виша ціни, то реальні доходи зайнятих падають. Для збереження добробуту виникає необхідність збільшення грошових дохо-дов. Але це веде до підвищення витрат виробництва. Фірми з це-ллю збереження свого прибутку починають піднімати ціни на свою продукцію. Зрослі ціни, в тому числі і на споживчі това-ри, роблять необхідним черговий перегляд ставок заробітної пла-ти і т.д. Розкручується інфляційна спіраль, причому з кожен но-вим витком зупинити її стає все важче.
Важливу роль в цьому механізмі відіграє діяльність олигополистических профспілок.
В спіралі "заробітна плата - ціни» важливу роль відіграє соот-носіння темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати. При високому зростанні продуктивності праці тиск зростання заробітної плати на ціни може пом'якшуватися. При низькому зростанні продуктивності праці тиск зростаючої заробітної плати на ціни повели-чивается.
Інфляція витрат може провокуватися і збільшенням при-були. У теорії з'явилося таке поняття, як «адмініструється ін-фляции», що розуміється як зростання цін, викликаний політикою керівництва компаній з підвищення маси і норми прибутку. Найважливішим умовою такої інфляції є ринкова влада найбільших вироб-ників (олигополистических фірм).
Таким чином, в основі зростання витрат виробництва ініціатив-ром можуть виступати або олігополістичних фірми, або Олігопен-листические профспілки. У зіткненні цих сил, коли кожна бо-рется за збільшення своєї частки в розподілі національного дохо-так, формується і розгортається інфляційна спіраль.
Інфляція витрат може формуватися і під впливом подорожчання імпортованої сировини.
Податкова інфляція може сформуватися під впливом невер-ної політики держави в галузі оподаткування. При непомірно високих ставках податку на прибуток починається гальмування виробниц-ства і продажів. Це пов'язано з тим, що у підприємців виникають труднощі при фінансуванні капіталовкладень, так як помітна частина прибутку іде до бюджету. У підприємців послаблюється схильність до інвестування. У таких умовах зростає розрив між інфляційним попитом і пропозицією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. ВІДКРИТА ІНФЛЯЦІЯ, ЇЇ ВИДИ, МЕХАНІЗМ "
 1. Коментарі
  відкрито протиставляв себе ліберальним поглядам манчестерської школи), прийнятий на Конгресі в Ейзенахе в 1872 р., оголосив держава великим моральним інститутом виховання людства і зажадав від нього надихнутися великим ідеалом, який став би долучати все більш і більш численну частину нашого народу до всіх піднесеним благ цивілізації. Учасники Конгресу заснували
 2. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  відкритій економіці частина вироблених товарів продається за межами країни, оскільки товари експортуються. У той же час частина грошей всередині країни витрачається на покупку ввезеного з Інших країн імпортного товару. Різниця між експортом та імпортом становить чистий експорт (X), сума якого включається до В Н П. Другий спосіб оцінки ВНП - через доходи. Дохідна частина складається з доходів
 3. Типи і види сучасної інфляції
  відкрита і пригнічена. Відкрита інфляція розгортається на ринках, де діють вільні ціни. Відкрита інфляція при нерівномірності підвищення цін деформує, але не знищує ринковий механізм. Економіка продовжує реагувати на ринкові сигнали і самонастроюватися в напрямку рівноваги різних ринків. Відкрита інфляція може протікати в різних формах. Це: 1) інфляція
 4. Висновки
  відкрита і прихована, довгострокова і короткострокова, повторна і застійна, кон'юнктурна. 6. Причини безробіття різні економічні школи бачать у наступному: перевищення темпів зростання населення над темпами зростання виробництва (Т. Мальтус), потребами капіталу (К. Маркс), розміром ефективного попиту на ринку товарів і послуг (Дж. Кейнс), динамікою реальної заробітної плати та інфляції
 5. Висновки
  відкритому ринку, маніпулювання обліковою ставкою відсотка (дисконтна політика). Крім загальних методів грошово-кредитного регулювання банки використовують селективні методи, призначені для регулювання конкретних видів кредиту (під біржові цінні папери та ін.) Кредитно-банківська політика використовує: моральний вплив, розумний банківський нагляд, контроль за ринком капіталів, допуск до
 6. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  відкритої інфляції. Альтернативою їй є прихована, пригнічена інфляція. В умовах жорсткої політики уряду, що встановлює фіксовані, незмінні ціни, інфляція проявляється тільки в знеціненні грошей, що знаходить вираз у виникненні хронічного дефіциту і постійних черг за товарами. У сучасній економіці інфляційні процеси накладаються на циклічність ділової
 7. Глосарій
  відкритим і закритим. Відкритим визнається акціонерне товариство, учасники якого можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів (підписка на акції та їх вільний продаж), закритим - товариство, акції якого розподіляються тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб Амортизація основного капіталу - процес його фізичного та морального зносу
 8. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  відкритого "типу економіки, якому властива більш високий ступінь залежності від загальних тенденцій і противоре-чий світового господарства. Наприкінці 80-х рр.. Економіка США вступила в період різкого замед- лення темпів зростання. Депресивний стан американської економіки в 1989-1992 рр.. пояснюється не тільки циклічним ослабленням всіх основних компонентів попиту, а й впливом специфічних
 9. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  відкриття, по-літичні події, сонячні плями та ін Наприклад, С. Джевонс і Е. Джевонс стверджували, що періодична поява плям на сонці призводить до зниження врожайності і це викликає загальний економіч-ський кризу. Деякі автори пояснювали економічні цикли періодичного війнами, тим, що невгамовний попит на військову продук-цію під час військових дій може призвести до сверхзанятости і
 10. Словник термінів
  відкриті акціонерні товариства. Акціонерний капітал - основний капітал акціонерного товариства, розмір якого визначається його статутом. Утворюється за рахунок позикових коштів та емісії (випуску) акцій. Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариствам, що дає право його власнику, члену акціонерного товариства, брати участь в його управлінні і отримувати дивіденди з прибутку. Розрізняють акції:
© 2014-2022  epi.cc.ua