Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ

поточні заходи, відносно короткочасні дії, обумовлені економічною ситуацією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ "
 1. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
  оперативне планування, оперативний облік, оперативний
 2. Державні та муніципальні унітарні підприємства
  оперативного управління. Унітарні підприємства відповідають за своїми зобов'язаннями всім належним їм майном і не несуть відповідальності за зобов'язаннями власника його майна. Підприємства місцевого значення є муніципальною власністю і функціонують також на основі господарського відання або оперативного
 3. Стаття 115. Унітарна підприємство, засноване на праві оперативного управління
  оперативного управління (федеральне казенне підприємство) ... 5. Російська Федерація несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства при недостатності його майна. 6. Казенне підприємство може бути реорганізовано або ліквідовано за рішенням Уряду Російської
 4. Пом'якшення спеціальної захисного заходу
  заходи - збільшення обсягу імпортної квоти або зниження ставки спеціального мита, що застосовуються за рішенням
 5. Контрольні питання
  заходи передбачаються ортодок-сально-монетаристської програмою фінансової стабілізації? 3. Які основні заходи використовуються в рамках німо нетарістской гетеродоксной програми боротьби з
 6. Практичні завдання
  заходи соціальної політики зачіпають її членів. 2. Проаналізуйте, які заходи уряду за останній рік були спрямовані на вирішення соціальних проблем. 3. Проаналізуйте, як у вашому регіоні реалізуються пріоритетні національні
 7. Заходи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі
  Заходи нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі - механізм державного регулювання зовнішньоторговельної політики, що включає економічні (крім митного тарифу), неекономічні, адміністративні та технічні умови, що обмежують або ускладнюють вільну торгівлю між
 8. Аналіз
  оперативного управління реалізацією рішення з розвитку
 9. Глава 6 ІНСТРУМЕНТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ
  заходи зовнішньоторговельного регулювання в літературі прийнято ділити на дві групи. У першу групу входять заходи впливу безпосередньо на ціну перетинає кордон товару, а через неї на обсяги імпорту та експорту, або тарифні методи регулювання. До них можна віднести митні збори та акцизи. Вони ефективні при достатньо стабільних валютних курсах, внутрішніх цінах і платіжному балансі
 10. Стаття 8. Поняття податку і збору
  оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних
 11. Запитання до теми
  заходи робили країни, що розвиваються для подолання залежного положення після досягнення політичної незалежності? 2. Чому країни, що розвиваються здійснювали індустріалізацію, в чому її суть? 3. Охарактеризуйте моделі індустріалізації. 4. Які заходи вживалися для зміцнення економічного становища країн в 60-70-ті роки? 5. У чому
 12. ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
  оперативне управління справами і представляє інтереси суспільства в його стосунках з різними організаціями. Підзвітний раді директорів (спостережній раді) та загальним зборам акціонерів. Повноваження правління за рішенням загальних зборів можуть бути передані за договором залученими
 13. 4.7 Методи контролю товарних запасів
  оперативний облік, інвентаризація, балансовий метод, за допомогою ЕОМ;-зняття оперативний облік, тобто звірка матеріально відповідальними особами фактичної наявності товару з даними товарного рахунку. Причому підраховуються не товари, а товарні місця (ящики, рулони, мішки та ін.) Потім з урахуванням відповідних норм проводиться перерахунок, визначається кількість товарів, яке і оцінюється за
 14. Державна політика боротьби з безробіттям
  заходів для боротьби з нею. Для різних типів безробіття, обумовлених різними причинами, використовуються різні заходи. Спільними для всіх типів безробіття заходами є виплата допомоги з безробіття, створення служб зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційним безробіттям виступають: а) вдосконалення системи збору та надання інформації про наявність
 15. Сезонна мито
  оперативного регулювання міжнародної торгівлі продукцією сезонного характеру, насамперед сільськогосподарської. Зазвичай термін їх дії не може перевищувати кілька місяців на рік. І на цей період дія звичайного митного тарифу по даних товарах
 16. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  оперативну інформацію. Статистика дає загальну картину стану і розвитку національного господарства, висвітлює хід соціально-політичних процесів в країні або її частинах. При цьому використо-вуються спеціальні методи спостереження та аналізу масових явищ. Бухгалтерія (бухгалтерська звітність) являє собою спосіб відображення коштів підприємств і організацій залежно від їх стану,
 17. 26 МУНІЦИПАЛЬНІ І УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА
  оперативного управління). 4. Управління даним підприємством відбувається наступним чином. Керівник унітарного підприємства може бути призначений власником або уповноваженим власником органом, яким він і підзвітний. Залежно від того, хто володіє власністю, унітарні підприємства поділяються на державні або муніципальні. Унітарні підприємства поділяються на дві
© 2014-2022  epi.cc.ua