Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Недосконале конкурентні ринки


На зовсім конкурентному ринку є мно-дружність продавців і покупців, жоден з кото-яких не є достатньо великим для того, що-б впливати на ринкову ціну. Внаслідок цього поку-Пателі і продавці на конкурентному ринку розглядають ціну як незмінну і находящуюсявне їх контролю. Щоб максимізувати свої при-були, продавці вибирають такий обсяг випуску, при якому граничні витрати дорівнюють цене.Однако на недосконале конкурентних ринках ін-індивідуальні продавці можуть впливати на ціну, кото-рую вони отримують за свою продукцію. Прикидаючи, як їм максимізувати прибутку, вони, природно, беруть до уваги цю здатність. Отже, як ми побачимо, правило вибору конкурентного об'єк-ема випуску P=MC не годиться для максімізацііпрібилі в умовах недосконалої конкуренції.
У табл. 11-1 підсумовано основні характерниечерти трьох укрупнених типів недосконало конкурентних ринків: монополістичної конкурен-ції, олігополії і монополії, що мають Найбільш важливий значення на практиці. Далі ми роз-
рим кожен з них більш докладно. На ринкахвсех цих трьох типів, як і на абсолютно конку-рентних ринках, є безліч продавців, кожен з яких надто малий для того, чтобиоказивать помітний вплив на ринкову ціну сво-ними власними діями. Покупці, слідів-вательно, є ценополучателем, і їх поведе-ня описується ринковими кривими попиту.
Монополія і монопольна влада
Найбільш крайнім випадком недосконалої конкурен-ції є монополія, тобто ринок з едінственнимпродавцом і виключає можливість вхожденіяв нього інших. Наприклад, до початку 80-х років ком-панія «Об'єднані копальні Де Бірс» фактіче-скі контролювала всі джерела поставок алмазовв некомуністичному світі.
Як інші при-мерів можна привести монополію «Полароїд» намоментальную фотографію, єдиний Бакалов-ний магазин у відокремленому маленькому містечку івладельцев переважної частини каналів місцевого ка-бельной телебачення. У більшості великих горо-дов послуги місцевого телефонного зв'язку та снабженіеелектрічеством також забезпечуються монополія-ми, але ціни, що встановлюються цими продавцями, регулюються державними організаціями, щоє предметом нашого обговорення в гол. 14.
У реальному житті монополія - це завжди по-прос заходи (влади над ринком. - Прим. Пер.). Можна було б стверджувати, що кожен Бакалов-ний магазин є монополістом, оскільки не існує далі двох магазинів з абсолютно одина-ковим асортиментом продуктів. Однак такойподход до розгляду бакалійного бізнесу, какправіло, виявляється непридатним, так як ціни, призначені одним магазином, впливають на попит, скоторим стикаються інші розташовані по-близькості магазини. Істинний же монополіст неімеет таких ідентифікованих суперників.
Оскільки монополіст є едінственнимпоставщіком якогось товару або виду послуг, ціна,
ТАБЛИЦЯ 11-1. Основні типи ринків
Досконала Недосконала конкуренція Структурна
монополістична характеристика конкуренція конкуренція олігополія монополія Число продавців Багато Много. Мало Один Бар'єри входження Ні Ні Звичайно є Так (немає входження) Диференціація продукції Ні Є Можлива Ні (один продукт) Приклади Сільське господарство, ринок Ресторани, аптеки Автомобілі, готові Алмази, моментальна акцій, що у сніданки з круп фотографія власності приватних осіб яку він отримує за свою продукцію, визначаються-ється ринкової кривої попиту на його продукцію.
Оскільки ринкова крива попиту на алмази є-ється спадною, компанія "Де Бірс" знає, що, чим більше алмазів вона виробить, тим нижче бу-дет ціна, яку вона отримає за кожен екземп-ляр . Таким чином, скорочуючи продаване нею кіль-кість алмазів, вона може підвищувати риночнуюцену; «Де Бірс» володіє монопольною владою.
0 Продавці володіє монопольною владою (іхі владою над ринком), якщо він може по-вищувати ціну на свою продукцію шляхом обмежених свого власного обсягу випуску.
Щоб володіти деякою монопольною владою, фірмі зовсім не потрібно бути монополістом; дажемаленькіе бакалійні магазинчики у великих горо-дах мають якийсь контроль над цінами, коториеоні призначають. Різниця між такими фірмами і, скажімо, алмазною монополією "Де Бірс» укладає-ся в міру їх влади над ринком; «Де Бірс» обладаетбольшім контролем над ціною своєї продукції.
Таблиця 11-1 вказує також на інше важноеразлічіе між досконалою конкуренцією і мо-нополя. В умовах досконалої конкуренції не існує ніяких перешкод до входження вринок нових виробників. Так, якщо риночнаяцена пшениці піднімається вище величини довгостро-РОЧНО середніх витрат її виробництва, то фер-заходи перемикаються з інших зернових культур напшеніцу. Цей процес спрямований на устраненіеразлічій в розмірах економічного прибутку в со-вершенно конкурентних отраслях1. З іншого сторо-ни, на монопольних ринках існують барьеривхожденія, які унеможливлюють проникнення на ринок будь-якого нового продавця в силуеті монополія може мати значний при-ток прибутку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Недосконале конкурентні ринки "
 1. 5. Конкуренція
  недосконалою і монополістичної конкуренції cм: Хайек Ф.А. Індивідуалізм та економічний порядок. М.: Ізограф, 2000. С. 102 114.]. Вони невірно інтерпретують явища і не показують, що таке конкуренція насправді. Очевидно, що історія останніх десятиліть є літописом економічної політики, спрямованої на обмеження конкуренції. Очевидна мета цих планів дарувати привілеї
 2. Коментарі
  недосконала, 337, 351; обмеження, 263-264, 352-353; репутація та, 356; вільна, 260; соціальна, 259; працю і, 589; ціни і, 335, 337 Конституційна асамблея, 270сн. Конт, Огюст, 71, 142 Контроль народжуваності, 625-631 Конфіскація: тягар ризику, 759-761; оподаткування та, 755-761; перерозподіл і, 754-761; філософія, 758-759; Конфлікти (і гармонія) інтересів, 623 -645
 3. 3. Виручка і прибуток фірми
  недосконалої конкуренції ціна продукту залежить від кількості проданих одиниць. Р=/ (0 - Отже, TR=/ (Л0-Дохід записується як TR, а не просто як R, тому що його розмір залежить від обсягу випуску продукції. Граничний дохід MR являє собою його прирощення A TR в результаті збільшення випуску продукції на 1 одиницю AQ:. AQ Середній прибуток AR являє собою дохід,
 4. 3. Загальна рівновага і добробут
  недосконалої конкуренції. Однак найбільш важливу роль вона відіграє у визначенні наукових основ політики в галузі економіки
 5. Тема 9. РИНОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
  недосконалої конкуренції (реальний ринок з різним ступенем впливу на ціну). Сучасний ринок передбачає також існування розгалуженої інфраструктури, тобто сукупності установ державного та підприємницького сектора, що забезпечують: - реалізацію інтересів учасників ринкових відносин; - сприятливі умови для виконання завдань суб'єктів ринку; - юридичний і
 6. Ціна на морозиво і кількість проданий-ного морозива визначається не одним покупцем або продавцем. Як
  недосконала Припустимо, що перед нами ринок, на якому панує досконала конкуренція. Досконала конкуренція на ринку визначається двома основними характерис-тиками: 1) всі пропоновані продавцями товари приблизно однакові , і 2) поку-Глава 4. Ринкові сили попиту та пропозиції 8! Патель і продавців так багато, що жоден покупець або продавець не в силах вплинути на
 7. Мета нашого аналізу полягає в дослідженні її дії на поведінку фірм і аналізі ролі державної політики
  недосконале конкурентна фірма. Зазвичай виділяють два типи недосконало конкурентних ринків. Олігополія --- гнок з декількома постачальниками, кожен з яких пропонує продукцію, по-; * 5ную або ідентичну продукції інших учасників ринку. Один із прикладів - iKoro ринку - ринок тенісних м'ячів. Інший приклад - світовий ринок сирої - фти: кілька близькосхідних країн контролюють
 8. Висновки
  недосконалу, монополістичну, цінову і нецінову, сумлінну й несумлінну. Умовою для формування конкуренції служать певні передумови, створення необхідної інституційного середовища. 5. Економічна діяльність пов'язана з невизначеністю і ризиком. Невизначеність вибору обумовлюється неповнотою і неточністю інформації, Неминучістю помилок в процесі
 9. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  недосконалої конкуренції. Закон Сея і закон Вальраса Взаємодія попиту і пропозиції в умовах досконалої конкуренції. При з'ясуванні особливостей взаємодії попиту і пропозиції важливо знати конкретну величину зростання або зниження попиту і пропозиції (скажімо, ціна зростає на 20%, або дохід зменшився на 5% і т. д.). Для цього користуються поняттям еластичності. Еластичність - це
 10. § 23. Конкуренція, монополії і антимонопольна діяльність держави
  недосконалу, що ведеться між крупними компаніями всередині монополізованого сектора, а також між членами групових монополій, і дрібними та середніми фірмами. Недосконала конкуренція - це боротьба за монополізацію ринків збуту, джерел сировини, енергії, за отримання державних контрактів, кредитів, за володіння інтелектуальною власністю (патентами, ліцензіями тощо). До її найважливішим
© 2014-2022  epi.cc.ua