Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НАЙМАННЯ

надання майна його власником (наймодавцем) іншій стороні (наймачу) у тимчасове користування за певну плату.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАЙМАННЯ "
 1. майновий найм
  договір, за яким наймодавець зобов'язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату; іноді іменується орендою, прокатом. Правом розпорядження майном наймач, як правило, не
 2. Наймання робочої сили і планування людських ресурсів
  Масштаби і методи найму робочої сили в фірмі визначаються двома основними обставинами: факторами внутрішнього характеру (стратегією розвитку фірми і результатами її діяльності, можливостями підготовки кадрів) і положенням на національному ринку робочої сили. Зовнішній найм здійснюється за допомогою чотирьох основних методів: - наймання фахівців з університетів, інститутів і коледжів; -
 3. 2. Процес створення додаткової вартості
  Розглянемо процес створення додаткової вартості як частини вартості товару з урахуванням витрат підприємця на придбання засобів виробництва і наймання робочої сили як витрат відповідно на постійний і змінний капітал. У такому випадку вартість товару можна представити у вигляді формули W=C + V + m, де W - вартість товару; C - витрати на постійний капітал; V - витрати на змінний
 4. Фактор ощадливості
  . Частка річного продукту, що йде на утримання продуктивних працівників, визначається, за Смітом, величиною капіталу, зарезервованого на ці цілі. Цю думку легше усвідомити на прикладі землеробства з його річним виробничим циклом: щоб мати можливість виробити і зібрати урожай, потрібно з урожаю попереднього року запасти не тільки насіннєвий фонд, а й обсяг життєвих засобів,
 5. 5. Наймання, оплата праці та трудові відносини в фірмах
  Важливий елемент ринку праці - кадрова робота на фірмі. Вона починається з найму працівників і охоплює весь процес управління персоналом, включаючи його мотивацію, форми оплати праці, професійну підготовку та перепідготовку. В основу практичної політики багатьох фірм в галузі трудових ресурсів покладена теорія людського капіталу. Сам термін «людський капітал» означає утворення,
 6. Інфраструктура ринку праці
  Важливе значення в рухливості ринку праці має розвиненість його інфраструктури, покликаної своєчасно забезпечити повною і достовірною інформацією про наявність вільних робочих місць і структурі наявної незайнятої робочої сили. Йдеться про біржах праці, бюро з працевлаштування, від організації роботи яких залежить швидкість і чіткість функціонування ринку праці. Однак не слід спрощувати і
 7. Оборотний капітал (оборотні фонди)
  Поряд з основним капіталом функціонує і оборотний капітал, що витрачаються на наймання робочої сили і купівлю предметів праці (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів), які в процесі виробництва повністю переносять свою вартість на готову продукцію (входять в її вартість). Предмети праці переносять свою вартість на знову створюваний продукт повністю. Що стосується робочої
 8. Особливості розширеного відтворення
  Для здійснення розширеного відтворення необхідно щорічно частину створеного і додаткового продукту спрямовувати на збільшення матеріальних і трудових ресурсів з метою розширити масштаб виробництва і збільшити обсяг виробленого суспільного продукту. У цьому випадку додатковий продукт розпадається на фонд споживання (mп) і фонд накопичення (mн). Фонд накопичення служить джерелом для
 9. Податкові відрахування
  Платник податків має право зменшити загальну суму податку податкові відрахування. 1. Відрахуванням підлягають суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг) на території РФ або сплачені платником податків при ввезенні товарів на митну територію РФ з підстав: 1) товарам (роботам, послуг), що здобувається для здійснення виробничої діяльності; 2)
 10. фактори та їх доходи
  віднімання, вироблені в табл. 24-2 при перехо-де від ВНП до національного доходу, дають общуюсумму, зароблену факторами виробництва в еко-номіці (після поправки на амортизацію). Сущест-яття два основних види доходу: трудовий дохід, ілідоход від використання праці, і дохід на влас-ність, або дохід від використання собственності.Оні наведено в табл. 24-3. Заробітна плата наймання-них
 11. Вибір варіанту поєднання ресурсів
  Вибір виробником варіанту поєднання ресурсів, що забезпечує мінімальні витрати, нагадує вибір споживача (див. гл. 9). З різних наборів пропонованих товарів, що приносять йому однакове задоволення, споживач вибирає один, відповідний його обмеженому бюджету. Виробник з усіх варіантів поєднання використовуваних ресурсів, за допомогою яких можна зробити заданий
 12. Як збільшити норму прибутку?
  Прибутковість фірм залежить від двох видів факторів: а) внутрішньовиробничих і б) ринкових. Почнемо їх аналіз з першого виду рушійних сил (рис. 12.4). {Foto81} Рис. 12.4. Виробничі фактори, що визначають величину норми прибутку Величина норми прибутку визначається головним економічним фактором - величиною маси прибутку. Все, що примножує цю масу, прямо позначається на ступені
 13. Дохід як витрата
  Одним з піонерів у застосуванні такого макроекономічного поняття, як «національний дохід», був француз П . Буагильбер (див. гл. 3, § 2). Його підхід базувався на розумінні того, що витрати одних людей - це одночасно доходи інших. Відповідно, національний дохід збігався, по Буагільберу, з величиною со-75 вокупность витрат населення, під якими в свою чергу розумілися
 14. Дохід як витрата
  Одним з піонерів у застосуванні такого макроекономічного поняття, як «національний дохід», був француз П. Буагільбер (див. гл. 3, § 2). Його підхід базувався на розумінні того, що витрати одних людей - це одночасно доходи інших. Відповідно, національний дохід збігався, по Буагільберу, з величиною сукупних витрат населення, під якими в свою чергу розумілися споживчі
 15. 10.3. Витрати фірми в короткому і тривалому періодах
  Для багатьох фірм розподіл витрат на постійні та змінні залежить від тимчасового інтервалу. Наприклад, компанія, що випускає автомобілі, не може за кілька місяців змінити число автомобільних заводів або їх потужність. Єдиний спосіб, за допомогою якого компанія може збільшити виробництво машин, - наймання додаткових робочих на вже існуючі підприємства. Таким чином, витрати,
 16. 6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якесь
  6 КРИВІ ВИТРАТ: пишечной ВЕЛИКОГО БОБА У багатьох фірмах граничний продукт якийсь час зростає і тільки потім починає знижуватися; отже, їх криві витрат аналогічні зображеним на малюнку. На графіку (а) малюнка показана залежність совокуп-них витрат (TC) від обсягу випуску. На графіку (б) показана залежність середніх сукупних витрат (АТС),
 17. 32.1. ПОНЯТТЯ Про БЕЗРОБІТТЯ І ПРИЧИНИ ЇЇ ВИНИКНЕННЯ
  Безробіття (безробітні люди)? явище, коли частина економічно активного (працездатного) населення постійно або тимчасово не працює. Вона має місце в тому випадку, коли люди, здатні і бажають працювати: 1) не мають роботи; 2) займаються пошуком більш престижною або високооплачуваної роботи; 3) готові приступити до роботи за будь-яку (навіть мізерну) плату (учні, студенти, пенсіонери ,
© 2014-2022  epi.cc.ua