Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

моральнестаріння

старіння і знецінення основних засобів у зв'язку з тим, що їх техніко-технологічні показники все більш відстають від їх підвищується світового рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " моральне старіння "
 1. ЗНОС (ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ)
  старіння, зношування будівель, обладнання в процесі їх виробничого використання. Розрізняють фізичний знос, що характеризується зносом матеріалів, з яких створені основні засоби, втратою їх первісних якостей, поступовим руйнуванням конструкцій, і моральний знос, пов'язаний з послідовним відставанням раніше створених основних засобів виробництва від сучасного
 2. Моральний знос
  Моральний знос - старіння та знецінення окремих елементів основних фондів під впливом технічного прогресу. Виділяють дві форми морального зносу, які проявляються в зміні вартості основних фондів внаслідок: 1) скорочення суспільно необхідних витрат на їх відтворення, викликаного підвищенням продуктивності праці в галузях, що створюють об'єкти основних фондів, а також сировина,
 3. 2.2 . Якість мінливе
  Аристотель у роботі «Категорії» якістю називав стан сутностей, що знаходяться в русі. Він також вказував на здатність предметів і явищ перетворюватися на свою протилежність. Ці два положення мають надзвичайно важливе, я б сказав, концептуальне значення для пізнання діалектичної, динамічною сутності природи якості продукції. У житті мають місце процеси як погіршення, так і
 4. компенсації морального збитку
  грошова компенсація моральної шкоди особі, що несла моральну шкоду, з боку особи, яка завдала
 5. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НОВОВВЕДЕННЯ
  період часу від зародження нової ідеї, її практичного втілення в нових виробах до морального старіння цих виробів і їх зняття з виробництва, значного зменшення їх практичного застосування. Життєвий цикл нововведень прийнято ділити на окремі стадії: 1) зародження ідеї, появи винаходу; 2) наукові дослідження і розробки, експериментальна перевірка можливості втілення
 6. ЛЮДИ, ПРАВА І СВОБОДИ
  У прочитаної Вами книзі викладені ази економіки. Як і прийнято звичайно в економічній науці ці ази викладаються й обгрунтовуються, виходячи з принципів максимізації виробництва суспільних благ, найбільш раціонального та ефективного використання ресурсів та ін Але крім такого - економічного - підходу до організації суспільного життя і взаємодій суспільства і держави,
 7. Питання 29 Матеріальний і моральний знос капіталу
  Відповідь Матеріальний (фізичний) знос - поступова втрата засобами праці своєї споживної вартості і вартості в процесі їх виробничого споживання внаслідок впливу сил природи, а також надзвичайних обставин (наприклад, пожеж). Розрізняють дві основні форми матеріального зносу: зношення в процесі виробництва; руйнування бездіяльних засобів праці. Матеріальний
 8. 8.3 Фізичний і моральний знос основних засобів
  Фізичний знос основних засобів. Основні засоби, що беруть участь в процесі вироб-ництва, поступово втрачають свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей. Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від первинної якості ос-новних фондів; ступеня
 9. Питання 39. Амортизація основних фондів
  Основні виробничі фонди кошти в процесі експлуатації піддаються фізичному і моральному зносу, поступово переносячи свою вартість на вироблену продукцію. Фізичним зносом називається втрата основними фондами своїх фізичних властивостей, в результаті чого вони не можуть виконувати свої функції і приходять в непридатність. Моральний знос виявляється в тому, що діючі об'єкти
 10. Висновки
  1. Економічне зростання являє собою збільшення реального обсягу ВНП в абсолютному вираженні або в розрахунку на душу населення. Основні фактори економічного зростання - це ресурсний потенціал країни, фактори попиту (сукупні витрати) і фактори розподілу обмежених ресурсів суспільства. Роль факторів пропозиції аналізується на основі виробничої функції. Серед факторів попиту
 11. реновації
  (від лат. Renovatio - оновлення, відновлення) економічний процес заміщення за рахунок коштів амортизаційного фонду вибувають з виробництва внаслідок фізичного та морального зносу машин, обладнання, інструменту новими основними
 12. ТЕРМІН СЛУЖБИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  нормативно встановлений термін, протягом якого слід використовувати основні засоби до їх повного фізичного і морального зносу і нараховувати амортизацію для їх
 13. Сильні сторони Америки
  Якщо США спробують вирішити проблеми продуктивності праці за допомогою таких заходів, як інфляція, протекціонізм, девальвація, державні програми податкових пільг, ми успіху не доб'ємося. Жоден з цих методів не дасть вирішення проблеми на тривалий період, і це найголовніше, Ми перерахували глибинні причини спаду продуктивності праці в Америці - достаток, старіння, антагонізм в
 14. ПЕРЕОЦІНКА
  зміна оцінки, нова оцінка вартості товарів, основних засобів, майна, зміна номінальної вартості вкладів у зв'язку з матеріальним і моральним зносом, інфляцією, рухливістю
 15. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ
  виплати, покликані компенсувати раніше понесені втрати, завдані збитки. Представляють грошове відшкодування недоотриманого доходу, невикористаної відпустки, витрат на переїзд та ін Можлива також грошова компенсація завданої моральної
© 2014-2022  epi.cc.ua