Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МОНІТОРИНГ

(від лат. Monitor - що нагадує, наглядає)
безперервне спостереження за економічними об'єктами, аналіз їх діяльності як складова частина управління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МОНІТОРИНГ "
 1. Моніторинг
  Моніторинг - безперервне комплексне спостереження за об'єктами, вимірювання параметрів і аналіз їх
 2. 80. ОРГАНИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ
  моніторингу в порядку, що визначається за згодою між ними, інформують один одного про наявні у них матеріалах про податкові правопорушення і податкові злочини, вжиті заходи для їх припинення, проведених ними податкових перевірках , а також здійснюють обмін іншою необхідною інформацією. Митними органами є: Федеральна митна служба; регіональні митні управління;
 3. Питання 52 Управління фінансовою системою
  моніторингу (Росфінмоніторинг). Законодавчу базу управління фінансами забезпечують профільні комітети Державної думи. Серед основних завдань Міністерства фінансів, пов'язаних з управлінням фінансовою системою, виділяються: [105] - Розробка та реалізація фінансової політики; - складання проекту і виконання федерального бюджету; - здійснення фінансового контролю; - забезпечення
 4. 9.2. Кілька слів про ризики
  моніторинг якості з урахуванням фактора ймовірності. Такі програми містять сім наступних етапів. 1. Аналіз ризиків - виявлення потенційно можливих видів небезпеки, які можуть мати місце на етапах життєвого циклу продукції. При цьому під аналізом ризиків розуміється експертна оцінка ймовірності виникнення цих небезпек (тобто ризиків) і порівняння їх з деяким мінімальним рівнем
 5. Фінансова політика
  моніторингу. При цьому в механізмах стимулюючої або стримуючої бюджетно-податкової політики вони мають протилежну
 6. 20.8. Методика підрахунку резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
  моніторингу. Освоєння резервів зростання прибутку на наявних виробничих потужностях без додаткових капітальних вкладень, а отже і без збільшення суми постійних витрат, дозволить збільшити не тільки рентабельність роботи підприємства, але і запас його фінансової міцності. Виручка від реалізації продукції збільшиться за рахунок обсягу продажів на 4396 млн руб. і за рахунок підвищення якості
 7. Які види загроз національній економічній безпеці та роль держави в їх запобіганні?
  Моніторинг (від лат. Monitor - застережливий) - систему спостережень за ходом економічного розвитку
 8. 32.7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ З ПІДТРИМКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ В СУЧАСНІЙ РОСІЇ
  моніторингу ринку праці з метою збалансованості попиту та пропозиції робочої сили. Підвищенню ефективності регулювання процесів на ринку праці має сприяти вдосконалення моніторингу попиту та пропозиції робочої сили, що передбачає: - розвиток міжгалузевої координації робіт щодо забезпечення зайнятості населення; - розширення банку вакансій і вільних робочих місць,
 9. 2. Структура національної економіки
  моніторинг, узгоджувати реальну структуру з майбутнім її розвитком. Структура конкретної національної економіки формується під впливом безлічі чинників - географічних, культурних, соціальних, психологічних і т. д. Вона специфічна стосовно кожної певній країні і не може бути штучно впроваджена. З боку держави може бути здійснено тільки опосередкований вплив на
 10. Висновки і пропозиції
  моніторингу податкових нововведень; - перетворення граничних індикаторів економічної безпеки в основу для розробки бюджету та прогнозу соціально- економічного розвитку країни, для чого необхідно уточнити ці граничні індикатори та затвердити їх урядом; - зміна стратегії управління зовнішнім державним боргом у бік зменшення боргових платежів, збільшення періодів
 11. Об'єкти оподаткування
  моніторингу водних об'єктів та інших природних ресурсів, а також геодезичних, топографічних, гідрографічних і пошуково-знімальних робіт; 9) використання акваторії водних об'єктів для розміщення і будівництва гідротехнічних споруд гідроенергетичного, меліоративного, рибогосподарського, воднотранспортного, водопровідного і каналізаційного призначення; 10) використання
© 2014-2022  epi.cc.ua