Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ

(від франц. Modelle, від лат. Modulus - міра, зразок)
відтворення економічних об'єктів і процесів в обмежених, малих, експериментальних формах, в штучно створених умовах (натурне моделювання). В економіці частіше використовується математичне моделювання за допомогою опису економічних процесів математичними залежностями.
Моделювання служить передумовою і засобом аналізу економіки і що протікають в ній явищ і обгрунтування прийнятих рішень, прогнозування, планування, управління економічними процесами та об'єктами. Модель економічного об'єкта зазвичай підтримується реальними статистичними, емпіричними даними, а результати розрахунків, виконані в рамках побудованої моделі, дозволяють будувати прогнози, проводити об'єктивні оцінки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНЕ "
 1. Логічне моделювання
  моделювання - виявлення горизонтальних і вертикальних причинно-наслідкових зв'язків між головними факторами, що характеризують управлінські, економічні, соціальні чи інші процеси, з метою відтворення процесів при аналізі, прогнозуванні й оцінці параметрів
 2. 6. Моделювання економіки в цілому
  моделювання починається скругооборота товарів і грошей в економіці, як по-казано на рис 23-1. Крім того, кругообіг відпрацьовано-жает два основних типи взаємозв'язків між обсуж-даємо нами загальноекономічними показателямі.После розгляду цих взаємозв'язків ми пе-рейд до попереднього розгляду логічного ської структури, що розвивається в наступних
 3. ТЕОРІЯ ІГОР
  моделювання в цілях передбачення, вироблення кращих варіантів дій в умовах невизначеності, в ігрових
 4. Предмет МАКРОЕКОНОМІКИ. Особливості МАКРОЕКРОНОМІ-чеських АНАЛІЗУ. Макроекономічні МОДЕЛІ.
  Моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища і процеси за допомогою побудови їх умовних образів. Оскільки специфіка макроекономіки як єдиного цілого виключає можливість експериментального моделювання, в основному використовується теоретичне. Найбільш важливе значення для макроекономіки мають три методи математичного моделювання: балансове, статичне і
 5. Основні терміни і поняття
  моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм , фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 6. ДІЛОВА ГРА
  моделювання, спрощене відтворення реальної економічної ситуації в ігровій формі. У діловій грі кожен учасник грає роль, виконує дії, аналогічні поведінці людей в житті, але з урахуванням прийнятих правил гри. Ділові ігри застосовуються як методу і засобу практичного навчання економіці, бізнесу, засобом пізнання норм економічної поведінки, освоєння процесів
 7. ГРА ДІЛОВА
  моделювання, спрощене відтворення реальної економічної ситуації в ігровій формі. У діловій грі кожен учасник грає роль, виконує дії, аналогічні поведінці людей в житті, але з урахуванням прийнятих правил гри. Ділові ігри застосовуються як методу і засобу практичного навчання економіці, бізнесу, засобом пізнання норм економічної поведінки, освоєння процесів
 8. ОБМЕЖЕННЯ
  моделюванні обмеження разом з цільовою функцією утворюють модель лінійного програмування. Вирази системи обмежень повинні бути при цьому лінійні, перший
 9. Запитання для самоперевірки
  економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук і економічної політики? 5. Знання економіки є передумовою або гарантією вашого добробуту? 6. Що ви розумієте під методами економічної науки? Перерахуйте їх. 7. Дайте визначення
 10. Питання 14. Методи демографічного прогнозування
  моделювання. Застосування методів екстраполяції для оцінки майбутньої чисельності населення засновано на припущенні, що виявлені тенденції народжуваності, смертності, міграції буде незмінними протягом прогнозованого періоду часу. Найбільш наближені оцінки майбутньої чисельності населення за допомогою методу екстраполяції можна отримати за допомогою узагальнюючих показників динаміки: 1)
 11. 8.5. Які ще завдання вирішуються методом динамічного моделювання
  моделювання дослідження ефективності якості є його можливість визначати вплив різних виробничо-господарських ситуацій на якісні параметри продукції. Підводячи підсумки розглянутим у цій главі проблемам, необхідно констатувати, що якщо економічні дослідження якості продукції проводяться нерегулярно, епізодично, на слабкій методичній основі, погано
 12. Методи
  моделювання (перш всього графічний, математичний і комп'ютерного моделювання). Метод наукової абстракції (абстрагування) полягає в відволікання в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих деталей і виділенні сутності предмета чи явища. В результаті цих припущень можливо виробити, наприклад, наукові поняття, що виражають найбільш загальні властивості і зв'язки явищ
© 2014-2022  epi.cc.ua