Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

32. Моделі поведінки профспілок на ринку праці

У сучасних умовах господарювання ступінь участі працівників у профспілці розглядає проста модель участі в профспілці. Ця модель припускає, що існує попит працівників на послуги профспілки і пропозиція цих послуг з боку профспілки. Попит працівників на послуги профспілки розглядається як спадна функція від «ціни» участі в профспілці. «Ціна» участі в профспілці - це ті витрати, які несе працівник, вступивши у профспілку: вступний внесок, поточні внески, альтернативна вартість часу, що віддається роботі в профспілковій організації та ін Пропозиція профспілкових послуг - це зростаюча функція від ціни участі в профспілці: чим більше витрат працівників, тим менше профспілка пропонує їм своїх послуг. Кількість членів профспілки визначається досягненням рівноваги на ринку профспілкових послуг і попитом на них. Ця величина буде змінюватися в залежності від зміни попиту та пропозиції на послуги профспілки.
На попит на послуги профспілки будуть впливати ті чинники, які впливають на чисті вигоди працівників від участі в профспілці:
1) відмінності в заробітній платі та ймовірності знайти і втратити роботу між членами профспілки і рештою працівниками;
2) особисті переваги;
3) демографічна структура робочої сили, що впливає на профіль і тривалість трудової активності та ін

На пропозицію профспілкових послуг будуть впливати фактори, що впливають на витрати участі у профспілці та профспілкової діяльності:
1) законодавство;
2) ступінь протидії роботодавців профспілкової діяльності;
3) галузева і технологічна структура економіки;
4) ступінь конкуренції та ін
При аналізі економічної діяльності профспілок в економічній теорії передбачається, що вони прагнуть поліпшити для своїх членів рівень заробітної плати та рівень зайнятості.
У моделі «право на управління» рівень заробітної плати визначається спочатку як результат переговорів між роботодавцем і профспілкою, а потім роботодавець, використовуючи своє право на управління, в односторонньому порядку вибирає кількість найманих працівників так, щоб максимізувати прибуток.
У цілому результати діяльності профспілок можуть відрізнятися. При негативній оцінці впливу профспілок на економічну ефективність виділяються наступні негативні наслідки: витрати страйків; обмеження на мобільність, що збільшують витрати пошуку; обмеження на мобільність і жорсткість заробітної плати, що сприяють росту безробіття, зниження рівня прибутків, скорочення інвестицій, що обмежують економічне зростання; втрати у випуску від впливу на розподіл ресурсів і т.
п..
Позитивні результати діяльності профспілок реалізуються в наступному:
1) скорочення плинності працівників, зменшення витрат текучості;
2) закріплення правил, забезпечують просування по службі працівників зі стажем, що усуває конкуренцію на внутрішніх ринках праці і створює стимули для більш старших працівників ділитися досвідом роботи з молодшими;
3) узагальнення досвіду і раціоналізаторських пропозицій;
4) підвищення дисципліни та зниження витрат від опортуністичного поведінки працівників;
5) скорочення трансакційних витрат укладання трудових контрактів, заміна індивідуальних трудових контрактів колективними угодами.
У галузі соціального захисту працівників поза виробництва профспілки спрямовують свою роботу в напрямку забезпечення гідного рівня і якості життя. Тому профспілки велику увагу приділяють питанням цінової політики держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 32. Моделі поведінки профспілок на ринку праці "
 1. 28. Моделі ринку праці
  модель чисто конкурентного ринку, модель монопсонії, модель з урахуванням дії профспілок, двосторонньої монополії. Чисто конкурентний ринок характеризується такими рисами: велика кількість фірм конкурують один з одним при найманні конкретного виду праці; численні кваліфіковані робітники, що мають однакову кваліфікацію, незалежно один від одного пропонують даний вид послуг працю; ні фірми,
 2. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  модель попиту на працю. 2. Пропозиція праці: прийняття рішення про зайнятість. 3. Ринки праці з недосконалою конкуренцією. 4. Особливості ринку праці в перехідній економіці. 5. Формування інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі
 3. Профспілки і прибутковість
  профспілки були просто засобом органі-зації робітників, а висока зарплата - лише компен-саціей більш високої продуктивності, фірмиби тільки вітали профспілки . Але фірмисопротівляются профспілковому руху, і етовиглядіт так, що їх змушують платити у вигляді зар-плати більше, ніж вони набувають у результатеповишенія продуктивності. Точка зору, со-гласно якої профспілки за інших
 4. 31. Сутність та напрямки діяльності профспілок на ринку праці
  профспілок немає. Тільки визнання необхідності об'єднання і пов'язаної з цим товариської дисципліни незалежно від рівня кваліфікації, освіти, політичних поглядів, статі, віку, національності, 2) це організація, яка за своїми цілями та інтересам знаходиться ближче інших громадських організацій до економіки, до виробництва, тобто до вирішальної сфері докладання творчих сил людини,
 5. випалена земля
  профспілки, "Хормел" і профспілка працівників м'ясної промисловості "," Ю Ес Екс "і профспілка сталеплавильників протягом місяців вели між собою битву, яка коштувала величезних втрат обом сторонам і не принесла нікому перемоги. Ці битви залишали після себе випалену землю. Ми не думаємо, що керівництво компаній або профспілки вважають, що така руйнівна конфронтація сприятиме
 6. Альтернатива - партнерство
  профспілки не збираються слідувати стратегії випаленої землі, то, на нашу думку, перший крок назустріч має зробити керівництво і, можливо, воно повинно пройти більше половини шляху в зміні взаємовідносин. Ми розуміємо , що багатьом керівникам дуже важко буде це пережити, проте переконані, що це необхідно. З деякими істотними винятками (союз автомобілебудівників, союз
 7. 3. Профспілки в економікеСоедіненних Штатів
  профспілок на ринок праці. У 1985 р. в США майже 17 млн. працівників, іліоколо 18% всіх робочих, складалися в профсоюзах13.Как видно на рис 17-4, відсоток працівників, являю-трудящих членами профспілок, останнім часом з-скорочується . Кількість членів профспілок Подвоїти-лось всього лише за два роки під час Великої де-прес, в період 1936-1938 рр.. Воно зросло вчасно другої світової війни і до кінця
 8. Вимоги змін
  профспілок падає, політичний вплив зменшується, образ профспілок в очах людей тьмяніє. Тридцять років тому в профспілках складалася одна третина всіх працюючих. Зараз менше 17% зайнятих у приватному секторі є членами профспілки. У 1950 р. профспілки на виборах в Національна рада з трудових відносин отримали три чверті голосів, зараз - тільки дві п'ятих. У керівництва компаній
 9. 8. Де, на вашу думку, в маленьких або біль-ших містах, сильніше виявляється дія
  профспілок в сучасній економіці? Дайте свої пояснення. 9. Уявіть собі економіку, в якій дійству-ють два ринку праці, не охоплених профспілка-ним рухом. Припустимо, що на одному з них почав діяти профспілка. а. Яким чином поява профспілки скаже-ся на стані цього ринку? У якому смислі-ле кількість зайнятих працівників на цьому ринку може розглядатися як
 10. Інакше кажучи, члени профспілок користуються вигодами, обумовленими умовами колективного договору, в той час як
  профспілок користуються вигодами, обумовленими умовами колективного договору, в той час як інші рабо-чие змушені частково розплачуватися за їх привілейоване становище. Роль профспілок в економіці в певній мірі залежить від їх внутрішнього статуту та умов колективного договору. Зазвичай конкретні домовленості між членами картелю розглядаються як такі, що суперечать
 11. Економісти, займаю-щіеся вивченням результатів діяльності профспілок, встановили, що їх
  профспілок, встановили, що їх чле-ни мають зарплату в середньому на 10-20% вище, ніж не входять в них робочі аналогічної кваліфікації. Коли профспілки домагаються заробітної плати, що перевищує рівноважний рівень, попит на робочу силу знижується, а її пропозицію і безробіття збільшуються. Положення робітників, які мають роботу, поліпшується, а втратили роботу - погіршується. Діяльність
 12. Ліберально-реформістська модель
  модель господарського механізму з певними відмінностями властива країнам північно-західної Європи. В них відзначається велика стійкість заробітної плати. Для цих країн характерно досить сильне, але знижує профспілковий рух, різні за масштабом охоплення переговори про трудових угодах, обширне трудове законодавство, яке прагнуть урізати. Цю модель також називають
 13. Рівновага на ринку праці
  профспілок, зусилля яких спрямовуються на протистояння зниженню попиту на працю, на штучне обмеження пропозиції праці. Через систему укладення генеральних угод і колективних договорів профспілки змушують підприємців погоджуватися на підвищені умови оплати праці для членів профспілки. Практикується висновок Договорів за зразком, коли укладений договір з однією фірмою
© 2014-2022  epi.cc.ua