Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Моделі макроекономічного регулювання

Залежно від ролі держави в економічному процесі дослідники виділяють два типи економік.
1) з мінімальною участю держави в макроекономічному регулюванні;
2) з максимальною участю держави в макроекономічному регулюванні.
При мінімальній участі держави в регулюванні національної економіки домінує система ринкового саморегулювання. Економіка орієнтована на ліберальні механізми. Її суть найбільш повно відображена в концепції "рей-ганоміка" (США), що отримала відповідну назву на честь політика, що займається її практичною реалізацією (президента Р. Рейгана).
У такій структурі держава виконує мінімально необхідні функції:
- забезпечення ринку грошима;
- регулювання зовнішніх ефектів;
- виробництва суспільних товарів;
- управління неринковим сектором господарства.
У варіанті з максимальною участю держави в макроекономічному регулюванні передбачається доповнення розглянутого механізму насамперед системою соціального регулювання. Такий тип регулювання поширений в країнах з розвиненим державним сектором економіки - Швеції, Австрії, Німеччини, Японії та ін
При цьому держава додатково акцентує увагу на пробле-мах:
- регулювання соціальних відносин;
- створення умов для ефективного господарювання;
- стабілізації економічного розвитку.

Основи даного механізму знайшли втілення в моделях соціально-орієнтованої економіки - шведської, німецької, японської та ін Їх особ-ність - в орієнтації на соціальні механізми, найбільш повне рішення соці-альних проблем.
Сучасні дослідники роблять упор на особливості, специфіку соціально-економічного розвитку країн.
Кожна країна повинна визначити власний шлях розвитку, в найбільшій мірі відповідає її інтересам, орієнтувати на нього свій розвиток. Наприклад, "тетчерізм" відображає специфіку Англії. Росія повинна
1 Самуел'сон П. А., Нордхаус В. Д. Економіка / Пер. з англ. М., 1999.
Орієнтуватися на механізми, в найбільшій мірі відображають її специфіка та відповідні її інтересам. Орієнтація на стандарти, можливість застосування готових моделей до реформується економічним системам сьогодні видається недоцільним.
В умовах перетворень перед Росією постали завдання:
1) вибору напрямків макроекономічного регулювання, тут в найбільшій мірі повинні знайти відображення специфіка і особливості Росії, орієнтація її на творчі перетворення , підвищення життєвого рівня народу;
2) створення російської моделі економіки, відповідної російським національним традиціям, російському менталітету. Для реалізації цього необхідне формування державних та інших інститутів, що підсилюють керованість національною економікою - законодавства, органів економічного регулювання, спеціалізованих дослідницьких структур;
3) соціальної орієнтації економіки, що відповідає ст.
7 Конституції РФ (1993), згідно якої держава зобов'язана забезпечити гідне життя і розвиток людини.
У сучасній російській економіці монополізм державного управління зруйнований. Сформовані управлінські структури регулюють діяльність на різних рівнях: федеральному і регіональних. При цьому діяльність суб'єктів Федерації відображає регіональну специфіку у поєднанні з певними вертикаллю державної виконавчої влади установками.
В економічному процесі поєднуються державний і ринковий механізми. Міра поєднання "відпрацьовується" дослідницькими структурами, практикою, механізмами проб і помилок.
В даний час проводиться адміністративна реформа, спрямована на те, щоб механізм управління зробити найбільш ефективним.
Сформовано трирівнева система управління, що включає:
- Міністерства, орієнтовані, в основному, на нормотворчу функцію.
- Федеральна служба - на нагляд і контроль.
- Федеральні агентства - на надання послуг населенню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Моделі макроекономічного регулювання "
 1. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
  моделі макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. - автори популярного в США курсу "Економіка" (російський переклад. - М., 1993). Однією з базових проблем макроекономіки є проблема
 2. Обумовленість формування
  модель макроекономічного регулювання з'явилася своєрідною реакцією на деструктивні процеси, що відбуваються в розвинених країнах в першій половині XX в. Виникнувши в 30-ті роки, близько півстоліття вельми успішно функціонувала на Заході. Основоположником механізмк макроекономічного регулювання з'явився Джон Мейнард Кейнс, який створив воістину революційну теорію державного регулювання
 3. Терміни і поняття
  макроекономічної рівноваги
 4. 12.1. Поняття макроекономічної рівноваги
  моделей загального одно-іссія економічної системи. Макроекономічні моделі являють собою формалізовані (логічно, графічно) описи різних економічних явищ і процесів з метою виявлення функціональних взаємозв'язків між ними. II езважаючи на те що на практиці існують різні порушення вимог такої моделі, знання теоретичних моделей макроекономічної рівноваги
 5. Контрольні питання
  моделі ви знаєте? 8. Що таке модель кругових потоків? 9. Які основні макроекономічні фактори (фактори виробництва) та їх характеристика? 10. Чим різняться три моделі кругових
 6. Тема 3. Сукупного попиту та сукупної Пропозиція (МОДЕЛЬ «AD - AS»)
  модель - це модель «сукупного попиту - сукупної пропозиції» («AD - AS»). Вона дозволяє, по-перше, виявити умови макроекономічної рівноваги, визначити величину рівноважного обсягу виробництва і рівноважного рівня цін, по-друге, пояснити коливання обсягу виробництва і рівня цін в економіці, по-третє, показати причини і наслідки цих змін і, нарешті, описати
 7. М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000
  модель ринку товарів і послуг, рівновага на ринку і його регулювання, фіскальна політика, кредитно-фінансова система сучасної економіки, грошово-кредитна політика, рівновагу товарного і грошового ринків, макроекономічна нестабільність, платіжний баланс і валютний курс, теорія міжнародної торгівлі та ін Для студентів економічних спеціальностей і
 8. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  модель : «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 9. Тема 10 Макроекономічна рівновага
  Сукупний попит і фактори, що його визначають . Сукупна пропозиція. Характеристика кривої сукупної пропозиції. Рівновага: реальний рівень виробництва і рівень цін. Порушення рівноваги. Ефект «храповика». Стагфляція. Сукупні витрати. Споживання і заощадження. Крива споживання. Показники, що характеризують споживання і заощадження. Споживання і національний обсяг виробництва .
 10. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4 . Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики.
© 2014-2022  epi.cc.ua