Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

7.2. Світовий ринок праці та його особливості в сучасних умовах


У центрах тяжіння іноземної робочої сили утворилися світові ринки праці.
Світовий ринок праці - це система економічних механізмів, норм і правил, забезпечувати взаємодію попиту на працю і її пропозиції на міждержавному рівні.
Сучасний світовий ринок праці має ряд відмінних рис.
1. Зростання масштабів міжнародної трудової міграції. На початок XXI в. у світі налічувалося, за різними оцінками, від 80 до 130 млн. чоловік мігрантів.
2. Різноспрямованість потоків трудової міграції. Це міграція з країн розвинені; перехресна міграція в рамках розвинених країн; трудова міграція між раз-Віва країнами; міграція висококваліфікованих фахівців з розвинених країн у країни, що розвиваються, і навпаки. Міжнародна міграція висококваліфікованих спе-ціалістів отримала назву «відпливу умів». Форми «витоку умів» можуть бути різними: ви-езд в країну зайнятості на постійне місце проживання, виїзд за кордон на контрактній основі.

3. Зміна структури трудової міграції. Зокрема, збільшується частка молоде-жи, жінок і дітей в міграційному процесі. Наприклад, частка молоді в загальній кількості мігрантів-тов досягає 50% у Бельгії та Нідерландах. Змінюється етнічна структура міграції. Це пов'язано з тим, що зростає частка кольорових іммігрантів з Азії, Африки, Латинської Америки. На території приймаючої країни вони утворюють великі громади, де живуть згідно зі своїми звичаями, традиціями, культурою. Нерідко між корінними жителями та іммігрантами виникають конфлікти на етнічному та релігійному грунті.
4. Збільшення тривалості перебування мігрантів в країні зайнятості. Так, в За-падной Європі середня тривалість перебування іммігрантів перевищує 10 років. У Герма-ванні 1/4 іммігрантів проживає більше 20 років.
5. Формування «чорного» ринку праці. «Чорний» ринок праці утворює нелегальна робоча сила.
Це праця дешевший, ніж легальний, тому він використовується з метою збільшен-ня прибутків. За оцінками міжнародної організації праці, в країнах Євросоюзу незаконно проживають і працюють близько 6-7 млн. іноземців, у той час як 18 млн. європейців - безработ-ні.
6. Розширення масштабів участі Росії у міжнародній трудовій міграції. Але в основному не російські працівники їдуть працювати за кордон, а Росія приймає у себе іноземних-них працівників. Іноземні робітники найчастіше використовуються на підприємствах добувної промисловості, в будівництві та в сільському господарстві. Основний потік іммігрантів йде з України і Білорусії в Західну і Східну Сибір, Центральний і Центрально-Чорноземний район, по всій Росії працюють іммігранти з В'єтнаму, Китаю, Туреччини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Світовий ринок праці та його особливості в сучасних умовах "
 1. 1. Попит, пропозиція і рівновага на ринку праці
  ринок праці - це ринок, де реалізується лише один з інших ресурсів. Тут можна виділити чотири основних концептуальних підходу до аналізу функціонування сучасного ринку
 2. Тема 8 Ринки ресурсів і формування факторних доходів
  праці та його особливості. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Вплив профспілок на рівень заробітної плати. Проблеми заробітної плати в сучасній Росії. Ринок природних ресурсів та його особливості. Рівновага на ринку землі. Земельна рента. Ціна землі. Відсоток як ціна капіталу. Номінальний і реальний відсоток. Пофакторние і персональний розподіл
 3. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 4. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 5. ТЕМА 6. Ринок праці та особливості його становлення в перехідній економіці
  мирование інститутів ринку праці в перехідній економіці: проблеми і протиріччя 6. Інфляція і безробіття 7. Державна політика на ринку праці. Програмна анотація. Економіко-теоретичні моделі ринку праці. Попит на працю для окремої фірми в короткостроковому і довгостроковому періодах. Галузевий попит на працю. Індивідуальну пропозицію праці як вибір працівника між працею і
 6. I.1.3. Деякі особливості сучасного етапу
  світового господарства. В економічному плані його відрізняють зросла ступінь освоєння географічного простору, формування міжнародних, а в ряді випадків - планетарних продуктивних сил, посилення економічної взаємодії і взаємозалежності. Термін "сучасна світова економіка" вказує на новітні зрушення в еволюції світового господарства. Проходять стадію свого становлення та розвитку
 7. Розділ V ВСЕСВІТНЯ ЕКОНОМІКА
  світового господарства: - характерні риси сучасного світового господарства; - інтернаціональні економічні відносини; - сучасні міжнародні торговельні та валютні відносини ; - суперечності глобалізації світової економіки на рубежі XX-XXI
 8. ЛІТЕРАТУРА
  мування і регулювання / Под ред К.І. Мікульського. М.: Наука
 9. Висновки
  світових господарських зв'язків. 2. У процесі безперервного переміщення трудових ресурсів сформувався світовий ринок робочої сили з наступними основними центрами: США, Західна Європа, Близький Схід, Латинська Америка. 3. Використання іноземної робочої сили викликає суперечливі наслідки. З одного боку, поліпшується ситуація на ринку праці країни-«донора», знижуються витрати на
 10. Запитання для самоперевірки
  ринок праці? 4. Що таке сегментація ринку праці? 5. Що показує крива Філліпса? 6. Якою є сучасна галузева та професійно-кваліфікаційна структура робочої сили? 7. Що в економічній статистиці розуміється під безробіттям? 8. Яка норма безробіття, якщо чисельність робочої сили 80 млн. чоловік, а число безробітних 4 млн. людина? 9. Які основні напрямки
© 2014-2022  epi.cc.ua