Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ


Міжнародна торгівля товарами і послугами є історично першим і стародавньої-шей формою міжнародних економічних відносин. Вона робить значний вплив на рівень виробництва, зайнятості, цін кожної країни, що бере участь в ній. Міжнародна тор-Гауліт розвивається стрімкими темпами: за даними Світової організації торгівлі, на ка-ждие 10% приросту світового виробництва припадають 16% зростання обсягу світової торгівлі.

І історично, і логічно інтернаціоналізація господарського життя почалася зі сфери товарного обігу. І, незважаючи на те, що в сучасних умовах провідною формою міжнародних економічних відносин є не вивіз товарів, а зарубіжне інвестування-вання, за своїми масштабами і функціями міжнародна торгівля зберігає важливу роль.
Вона опосередковує практично всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну еконо-мическую діяльність суб'єктів світового господарства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 3. СВІТОВИЙ РИНОК І РУХ ТОВАРІВ "
 1. Глава 37. Світова валютна система
  світову валютну
 2. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 3. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 4. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в , г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 5. Глава 3 Світовий відтворювальний процес
  світовому масштабі воно характеризувалося розрізненістю, дискретністю. Матеріально організуючий зміст мирової виробничого процесу виступає в інтернаціоналізації, міровізаціі продуктивних сил, факторів виробництва. Ці явища господарського життя розвиваються в різноманітних, але взаємопов'язаних формах, включаючи розвиток міжнародного виробництва, рух капіталу, технології,
 6. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  глава.
 7. Глава 4. СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ
  світовий ринок від-реагував на це, створивши в кінці XX в. особливий сектор - ринок
 8. Глава 8. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ
  мирование світового господарства на рубежі XIX-XX ст. створило можливість роз-ренію міжнародних економічних відносин, що поставило питання про міжнародної мо-бильности факторів виробництва. Найбільш рухомим є капітал, хоча, як правило, його рух піддається більш жорсткого регламентування з боку держави. Даний процес в сучасних умовах служить фактором посилення
 9. Глава 5. Ринок
  мировалось протягом тисячоліть, протягом яких змінювалося і зміст самого
 10. Г Л А В А 17 МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
  світовому господарстві відбувається переміщення не тільки результатів виробництва - товарів і послуг, але і факторів виробництва - капіталу, робочої сили, науково-технічних досягнень. Оскільки умовою створення готових товарів є використання виробничих ресурсів, то міжнародний рух факторів виробництва може заміщати рух готових товарів. Наприклад, якщо в країні є
 11. Глава 7. Ринок
  Глава 7.
 12. Глава 16. Акціонерний капітал і ринок цінних паперів
  ринок цінних
 13. Глава 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
  ринок, що характеризується особливо жорсткою конкуренцією, накладає оп-ределенние відбитки на процес ціноутворення. На рівень ціни впливають особ-ності кожного галузевого ринку, тип цього ринку, наявність і кількість посередників, сущест-вующие системи знижок, обсяги продажів і
 14. Щоб проаналізувати вплив на перебуваючи-ня ринку якогось події, ми, використовуючи гра-фіки
  ринок Обсяг попиту Закон попиту Нормальний товар Нижчий товар взаємозамінні товари (субститути) Взаємодоповнюючі товари Розклад попиту Крива попиту Ceretis paribus Обсяг пропозиції Закон пропозиції Розклад пропозиції Крива пропозиції Рівновага Ціна рівноваги Рівноважний обсяг Надлишкова пропозиція Незадоволений попит Закон попиту та пропозиції Глава 4.
 15. Глава 29. Сучасне світове господарство
  світове
 16. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  світової торгівлі є наявність особливої системи цін - світових цін. В їх основі лежать інтернаціональні витрати виробництва, які тяжіють до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, що є головними постачальниками даних видів товарів на світовий ринок. Крім того,
 17. Введення
  глава 1: 1.1, 1.2 - канд. екон. наук, доц. Є. І. Козлова, докт. екон. наук, проф. В. В. Клочков; 1.3 - докт. екон. наук, проф. В. В. Клочков; 1.4 - канд. екон. наук, доц. Є. І. Козлова; 1.5 - канд. екон. наук І. Я. Медушевська, канд. екон. наук, доц. B. Г. Єфімов; 1.6 - канд. екон. наук, доц. В. Г. Єфімов; 1.7 - докт. екон. наук, проф. А. Н. Нехамкін; глава 2: 2.1-2.4 - канд.
 18. Глава 19. Особливості перехідної економіки Росії
  глава.
© 2014-2022  epi.cc.ua