Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Мікро і макро


Мікроекономіка, вивчення якої охвативаетсячастямі з 2-ї по 5-у включно, має справу з економічними поведінкою окремих економіч -ських елементів - в основному домашніх господарств іфірм, а також конкретних ринків і отраслей.Упор робиться на ціни та обсяги випуску конкурують-них товарів і послуг і на те, як в результаті взаемодії ринків формується распределеніеограніченних ресурсів за мільйонами альтернатив-них напрямків використання. Типові мікрое-кономіческіх питання включають наступне почім-му галон бензину коштує менше, ніж галон моло-ка, і більше, ніж галон води? Який вплив ока-викликають контроль за орендною платою на пропози-ня житла? Який вплив мінімальної оплатипраці молоді на її зайнятість, а також на заня-тости літніх? Чому ціни на електроенергіювсегда встановлюються державою?
Макроекономіка, навпаки, вивчає функціонує-вання економіки в цілому У макроекономіці ак-центи робляться на загальний обсяг виробництва това-рів і послуг в економіці і на зміни среднегоуровня цін.
Прчем спостерігаються спади і підйоми?
11 Ми завершимо наш виклад докладним порівнянням альтернативныхэкономических систем, розташованих уздовж всієї лінії, зображений-ної на рис. 1-5, в гол. 40.
13
Чому ціни ростуть швидше в одному періоді, чемв іншому, т.е чому темп зростання інфляції іногдависокій, а іноді низький? Чому загальне чіслобезработних в економіці іноді буває високим, аіногда низьким? Який вплив надає Дефі-цит державного бюджету на інфляцію і без безробіттю? Як зміна вартості долара відно-сительно інших валют впливає на економіку Сполуче-наних Штатів? Ці та інші взаємозалежні пи-тання розглядаються в частинах з 6-го по 8-ю.

Незважаючи на відмінності в акцентах, мікроеконо-міка і макроекономіка по суті не являютсяразлічнимі дисциплінами. Одні й ті ж концеп-ції і основні ідеї використовуються в обох обла-стях, і розуміння однієї допоможе вам разобратьсяв інший.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Мікро і макро "
 1. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  мікро-, мезо-та макро-), і соціально-економічні (відносини власності), що визначають соціальний генотип (суспільну природу) форм господарювання, явищ і процесів економічного життя, а також дві групи зв'язків, здійснюваних у сфері (і в процесі) виробництва, але функціонують у межах іншого боку способу виробництва - продуктивних сил - і характеризують відповідно
 2. Упор на фундаментальні теоретіческіеоснови
  мікро-і макро-економіку в такій послідовності, щоб битьувереннимі в засвоєнні студентом основ теорії, перш ніж він перейде до складнішого матері-алу. У мікроекономічної частині ми повинні удо-Стовер, що студент розуміє принципи фор-мування попиту і пропозиції, перш ніж про-повинен більш докладний аналіз несовершенноконкурентних ринків. Аналогічним чином: миізучаем принципи
 3. Макроекономіка і взаємодії
  мікроекономікою. У мікроекономіці прирассмотрении ринку певного продукту миісходім з того, що доходи споживачів задані ине залежать від випуску продукції на ізучаемомринке. Наприклад, можна з упевненістю сказати, що скорочення попиту на комп'ютери уменьшітчісло вироблених комп'ютерів. Але падіння про-виробництва та зайнятості в галузі, проізводящейкомпьютери, буде мати дуже малий вплив
 4. Передмова
  мікро-і макроекономічних проблем, як у сучасних підручниках. Справа тут, на наш погляд, в іншому. Принципи Мізеса на відміну, скажімо, від принципів того ж Маршалла не синтезував різні точки зору, а представляли одну глибоку і разом з тим полемічно загострену позицію. Цю позицію для стислості можна було б назвати послідовним лібералізмом. Глибиною і? Партійністю? аналізу
 5. 1.3. Предмет і основні методи аналізу господарської діяльності бюджетних організацій
  мікроекономіка, планування, фінанси, статистика та ін Безпосереднім предметом аналізу господарської діяльності є причинно-наслідкові зв'язки, що становлять основу економічних відносин, що виникають і складаються на рівні окремих бюджетних організацій в ході виконання ними своїх функцій. Аналіз господарської діяльності вивчає процес формування і причини (фактори)
 6. Предмет макроекономіки
  мікроекономіка, являє собою розділ економічної теорії. Макроекономіка - це наука, яка вивчає поведінку економіки в цілому або її великих сукупностей (агрегатів), при цьому економіка розглядається як єдина складна, велика ієрархічно організована система, сукупність економічних процесів і явищ та їх показників. Вперше термін «макроекономіка» використовував у своїй
 7. Передмова
  мікро-та макроекономіки, з якими найчастіше доводиться стикатися у повсякденному господарського життя. Причому в розділі «Мікроекономіка» особливо виділено у вигляді підрозділу функціонування найважливіших ринків факторів виробництва і ролі держави в ринковій економіці. Підручник призначений для широкої аудиторії студентів і викладачів неекономічних вузів і факультетів, а також шкіл з
 8. 3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття
  мікро-, мезо-та макрорівні; 2) науку, що носить більш прикладний характер у порівнянні з марксистською політичною економією, що має більш абстрактний характер, 3) цикл навчальних дисциплін у вузах США і Західної Європи, що включає також економічну історію, історію економічних вчень та ряд спецкурсів з економічних проблем. Еволюція термінів «економіка», «політична економія»,
 9. Інституціоналізм
  мікро-і макроаналізу, перестає бути наукою і перетворюється на консервативно-ис-Юльзуемую систему вірувань, що претендують називатися наукой1. Для нашого перехідного часу з одного тисячоліття в інше цілком природно різночитання і неоднакове уявлення про економічні процеси, що відбуваються в країні і в світі, бо всі застаріле в економічній теорії швидко вмирає, але ще не
 10. Синтез визначень
  мікро-та макроекономіки, у своєму підручнику "Економікс", відомому всьому світу, серед безлічі визначень предмета економічної теорії (політеконо-1 Анархіст князь П.А. Кропоткін вважав політичну економію наукою про найбільш раціональної організації господарської діяльності, мета якої полягає у вивченні «потреб людей і способів їх задоволення з найменшою непродуктивних
© 2014-2022  epi.cc.ua