Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Міжнародні економічні організації

. Міжнародні економічні організації відносяться до числа важливих суб'єктів світового господарства. В якості носіїв міжнародної економічної діяльності найбільше значення мають Міжнародний валютний фонд і Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Останній разом з створеними ним дочірніми організаціями (Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (MAP) тощо) утворює групу Світового банку (СБ), або Світового банку.
МВФ і МБРР були створені в 1944 р. як спеціалізовані координаційні валютні органи. Їх діяльність у певній мірі взаємопов'язана. Членство в МБ неможливо без участі в МВФ.
МВФ за своїми цілями спочатку повинен був сприяти розвитку міжнародної торгівлі шляхом усунення обмежень з міжнародних поточних операціях і введення оборотності валют.
У цьому зв'язку фонд надавав фінансову допомогу для усунення дефіцитів платіжних балансів і забезпечення стійкості валютних курсів.
У 80-90-ті роки Фонд перетворився на великий фінансовий центр. Основне місце в його діяльності стало займати кредитування, спрямоване на цілі економічного розвитку і структурної перебудови господарства. МВФ став переважно надавати кредити на здійснення конкретних економічних програм. Фінансування програм економічного розвитку практично перетворило його в міжнародний банк Кошти на здійснення економічних програм і регулювання валютної сфери утворюються за рахунок внесків країн-членів на основі певних квот і за рахунок позик на приватних ринках позикового капіталу.
З другої половини 80-х років об'єктом впливу МВФ виступають тільки розвиваються, і країни з перехідною економікою.
Розвинені країни перестали користуватися кредитами МВФ.
Світовий банк, будучи визнаним суб'єктом світового господарства, виступає найбільшим інвестиційним установою. В останні десятиліття він здійснює кредитування конкретних проектів у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. Кредити Світового банку покривають в основному близько 30% загальної вартості проектів. Основну частину витрат несе країна-позичальник. За більш ніж півстолітню діяльність Банк видав кредити на суму понад 300 млрд дол Його діяльність координувалася МВФ.
Дочірні установи МБ спеціалізуються на виконанні особливих завдань. МФК сприяє зростанню приватного сектора країн, що розвиваються, a MAP - допомога найбіднішим країнам на пільгових умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Міжнародні економічні організації "
 1. 1. Поняття Системи національних рахунків
  міжнародні економічні організації, і в 1953 р. в ООН було опубліковано документ під назвою «Система національних рахунків і допоміжних таблиць», який можна розглядати як перший міжнародно визнаний варіант системи макроекономічних показників. Ця система переглядалася, і нині діє варіант 1993 р. з кінця 80-х рр.. на неї почала переходити і
 2. § 43. Бюджетна і податкова системи
  міжнародних економічних організацій прагнуть країни СНД, країни колишньої соціалістичної співдружності і «третього світу». До внутрішніх державних доходах, як уже зазначалося, належать різні види податків та неподаткові доходи. До неподаткових доходів відносяться доходи від державних підприємств і майна та державний кредит. На початку XX в. в розвинених країнах світу з
 3. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  міжнародне співробітництво; - вдосконалення та фінансування системи освіти, підготовка і перепідготовка кадрів вищої кваліфікації. Третім основним елементом здійснення науково-технічної політики є оцінка одержаних у процесі її реалізації результатів. При цьому оцінюються можливі наслідки НТП, коригується ця політика. Поряд з прямим фінансуванням
 4. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  міжнародному рівнях. Основою розвитку світового господарства стало формування в XVI ст. в період великих географічних відкриттів світового ринку, що є сукупністю взаємодіючих між собою національних ринків окремих країн, пов'язаних міжнародними економічними відносинами. На його основі в XVII в. почав формуватися міжнародний поділ праці, формою реалізації якого були
 5. § 59. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку
  міжнародною організацією і національними державами, що входять в неї. Інтернаціональна вартість залежить від інтернаціональних витрат суспільно-необхідної праці на виробництво товарів. Останні визначаються національними витратами суспільно необхідної праці в країнах, що експортують на світовий ринок переважну частину продукції, тому їх національна вартість впливає на
 6. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  міжнародної торгівлі. Торгівля послугами на світовому ринку. Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Основними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна трудова міграція та міжнародна економічна інтеграція. Крім них,
 7. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  міжнародні валютні відносини, вдосконалювати міжнародну валютну систему. До її найважливішим елементів відносяться міжнародні ліквідні ресурси, міжнародні валютні ринки, валютні курси та ін Національна та світова валютна система. Умовами розвитку міжнародної валютної системи є інтернаціоналізація продуктивних сил, міжнародний поділ праці, формування
 8. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  міжнародні економічні відносини стали відігравати більш важливу роль в загальній системі економічних відносин. У цих умовах тенденції розвитку будь-якої національної економіки, у тому числі і економіки Росії, не можна правильно оцінити і прогнозувати без обліку, як всієї сукупності світогосподарських зв'язків, так і без урахування конкретних форм зовнішньоекономічних зв'язків кожної окремої країни.
 9. 9.2. Підходи кредиторів до розв'язання кризи міжнародної заборгованості
  міжнародні економічні організації вживали заходів щодо стабілізації світової фінансової системи. Проблема врегулювання боргової кризи являє собою складний і неоднозначний процес, в якому беруть участь уряди країн-кредиторів і позичальників, МВФ, МБ і найбільші приватні банки. На першому етапі 1983-1988 рр.. відбувалося посилення позицій країн-кредиторів. Уряду та
 10. Зміни світових порядків
  міжнародних союзів включала в себе як економічного компонента «план Маршалла» для Західної Європи, розширення капіталовкладень у Латинській Америці, створення системи впливових міжнародних економічних організацій - МВФ, ГАТТ, МБРР, де США зайняли провідне становище. Інша характерна риса післявоєнного світового економічного порядку полягало в тому, що він складався з
© 2014-2022  epi.cc.ua