Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. МІЖНАРОДНІ БЮДЖЕТНІ КЛАСИФІКАЦІЇ

Впорядкування інформації про операції установ державного управління, здійснюване за допомогою класифікацій, дозволяє проаналізувати, якою мірою потреби державного управління витратах і кредитах може бути задоволені за рахунок наявних ресурсів, без залучення позикових коштів або коштів, накопичених за минулі періоди. Цей принцип покладено в основу класифікацій державного бюджету.
В результаті класифікації встановлюється подібність між операціями державного управління і групуються сотні і тисячі окремих операцій та програм, що входять до складу основних компонентів, у відносно однорідні категорії, які допомагають виявити характер, структуру і економічний вплив таких показників , як доходи, отримані офіційні трансферти, витрати, кредитування мінус погашення, фінансування і борг.
Операції, що входять до складу основних компонентів, класифікуються відповідно до виду діяльності або сегментом ринку, функціонуючого поза сектора державного управління, на які вони надають дію. Механізм такого впливу полягає у зміні співвідношення попиту та пропозиції шляхом зміни рівня податків обсягу субсидій, ринкової конкуренції на товари та послуги або збільшення або зменшення обсягу фінансових вимог і зобов'язань на фінансових ринках.
Пропонована Міжнародним валютним фондом система класифікацій, визначальна структуру системи показників державного бюджету, включає такі розділи:
A. Класифікація доходів та отриманих офіційних трансфертів Б. Класифікація витрат і кредитування за вирахуванням погашення
B. Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту Г. Класифікація державного боргу.
Розглянемо більш детально ці основні класифікації державного бюджету.
Класифікація доходів та отриманих офіційних трансфертів
I. Загальні доходи і отримані офіційні трансферти (II + VII)
II. Загальні доходи (III + VI)
III. Поточні доходи (IV + V)
IV. Податкові надходження
1. Прибуткові податки, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості капіталу
2. Відрахування на соціальне страхування
3. Податки на фонд заробітної плати і робочу силу
4. Податки на власність
5. Внутрішні податки на товари та послуги
6. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
7. Інші податки
V. Неподаткові надходження
VI. Доходи від операцій з капіталом
VII. Отримані офіційні трансферти
У класифікації доходів насамперед виділяються податки (або податкові надходження), що представляють собою обов'язкові, безплатні, неповернуті платежі установам управління, і неподаткові надходження. Податки класифікуються за характером бази, з якої справляється податок, або по виду діяльності, в результаті якої виникає податкове зобов'язання, наприклад, імпортування продукції, продаж товарів і послуг, отримання доходів.
Поточні неподаткові надходження групуються за їх характером (доходи від власності, виручка від реалізації і комісійні збори, штрафи або приватні пожертви).
Доходи від операцій з капіталом включають доходи від продажу різних видів капітальних активів і добровільні внески на капітальні вкладення з недержавних джерел.
Офіційні трансферти класифікуються відповідно до їх джерелами (вітчизняні чи зарубіжні), а також за їх призначенням (для поточних витрат або капіталовкладень).
Класифікація витрат і кредитування за вирахуванням погашення проводиться за двома основними ознаками: призначення або функція, з виконанням якої пов'язані витрати, і економічна характеристика операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки.
Функціональна класифікація видатків та кредитування
за вирахуванням погашення
1. Державні послуги загального характеру
2. Оборона
3. Громадський порядок і безпека
4. Освіта
5. Охорона здоров'я
6. Соціальне страхування та соціальне забезпечення
7. Житлово-комунальне господарство
8. Організація відпочинку і діяльність у сферах культури і релігії
9. Паливно-енергетичний комплекс
10. Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і полювання
11. Гірничодобувна промисловість і корисні копалини (за винятком палива); обробна промисловість; будівництво
12. Транспорт і зв'язок
13. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю
14. Витрати, не віднесені до основних груп
У функціональної класифікації видатків бюджету можна виділити чотири категорії:
I. Державні послуги загального призначення
Це загальна бюджетна діяльність, загальна кадрова політика, центральні закупівлі та постачання, зовнішні відносини, оборона, громадський порядок і державна безпека.
II. Громадські та соціальні послуги
До них відносяться освіта, охорона здоров'я, соціальне страхування і соціальне забезпечення, житлове господарство, комунальне обслуговування, санепідемстанції, організація відпочинку та культурна діяльність.
III. Державні у слуги, пов'язані з економічною діяльністю Сюди включаються державні витрати на регулювання і забезпечення більш високої ефективності господарської діяльності. Ця категорія відображає такі державні завдання, як економічний розвиток, врегулювання диспропорцій регіонального масштабу, створення нових робочих місць.

IV. Інші функції
Ця група включає виплати відсотків і витрати, пов'язані з гарантією державного боргу, а також трансферти загального характеру, що передаються іншим державним установам.
Економічна класифікація видатків та кредитування
за вирахуванням погашення
Класифікація витрат і кредитування за вирахуванням погашення у відповідності з економічними характеристиками цих двох категорій визначає ті види операцій, які використовуються установами управління для виконання ними своїх функцій, а також вплив, який чиниться в результаті їх діяльності на функціонування ринків товарів і послуг і фінансових ринків і на розподіл доходів в решті частини економіки.
Державні витрати і кредитування за вирахуванням погашення класифікуються відповідно до економічним характером операцій: залежно від того, чи є дана операція оплатній або безоплатній, на які цілі призначені витрати (поточні або капітальні), із зазначенням видів отриманих товарів і послуг, а також секторів або підсекторів, отримали трансферти. Зазвичай економічна класифікація використовується для визначення характеру діяльності установ державного управління та їх впливу на економіку країни. Принципова схема економічної класифікації наведена нижче.
I. Загальні витрати і кредитування мінус погашення (II + V)
II. Загальні витрати (III + IV)
III. Поточні витрати
1. Видатки на товари і послуги
2. Виплати відсотків
3. Субсидії та інші поточні трансфертні платежі
IV. Капітальні витрати
4. Придбання основного капіталу
5. Придбання товарів для створення запасів
6. Придбання землі і нематеріальних активів
7. Капітальні трансферти
V. Кредитування мінус погашення
8. Внутрішнє кредитування
9. Зовнішнє кредитування
Поточні витрати включають оплатне платежі, за винятком платежів за капітальні активи або товари та послуги, які призначені для створення капітальних активів, а також будь-які безоплатні платежі, призначені для придбання їх одержувачем капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням капітальних активів, або збільшення фінансового капіталу отримувача таких платежів.
Під капітальними видатками розуміються платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або безоплатні платежі, передані їх одержувачам з метою придбання ними подібних активів, компенсації збитків, понесених у зв'язку з руйнуванням чи пошкодженням основних фондів, або для збільшення фінансового капіталу отримувача таких трансфертів.
У рубриці «Кредитування мінус погашення» враховується кредитна діяльність лише тих державних установ, фонди яких повністю формуються за рахунок державних коштів. У дану категорію включається надання позичок і придбання акцій за вирахуванням сум погашених кредитів, виручки від продажу акцій або повернення власного капіталу.
Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту
Міжнародним валютним фондом рекомендуються дві класифікації операцій фінансування * бюджетного дефіциту: за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
За типом кредитора. Кредитори або власники боргових зобов'язань класифікуються за принципом однорідності економічної поведінки, що дозволяє отримати інформацію про ймовірне впливі на економіку. Схема класифікації операцій фінансування бюджетного дефіциту за типом кредитора має наступний вигляд:
I. Загальне фінансування (II + III)
II. Внутрішнє фінансування
1. Від інших частин сектора державного управління
2. Від органів грошово-кредитного регулювання
3. Від депозитних банків
4. Інше внутрішнє фінансування
5. Коригування
III. Зовнішнє фінансування
6. Від міжнародних організацій економічного розвитку
7. Від зарубіжних установ управління
8. Інше зовнішнє запозичення
9. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів
і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю
Класифікація операцій фінансування складена таким чином, щоб показати джерела отримання фінансових коштів, необхідних для покриття дефіциту сектору державного управління, а також використання тих коштів, які утворилися в результаті перевищення доходів над витратами. По внутрішньому фінансуванню показуються всі операції фінансування, здійснювані установами державного управління та резидентами даної країни, до яких відносяться приватні особи, підприємства, установи управління або інші економічні одиниці. Торгівля державними цінними бу-| магами, здійснювана між резидентами і нерезидентами, також мо-;! жет впливати на обсяг внутрішнього фінансування. Під внутрішнє фінансування включаються зміни державних резервів національної валюти, депозитів, збережених у фінансових установах, які є резидентами даної країни, і обсягу цінних паперів, випущених резидентами і використовуваних установами управління з метою управління ліквідністю.
По зовнішньому фінансуванню враховуються всі операції фінансування, здійснювані установами державного управління і приватними особами, підприємствами, міжнародними організаціями та іншими економічними одиницями, які не є резидентами даної економіки.
: Сюди ж відноситься торгівля (між резидентами і нерезидентами) государ-"чими цінними паперами. У зовнішньому фінансуванні відбиваються всі зміни в державних резервах іноземної валюти, в обсязі депо-; зітов,« депонованих у фінансових установах - нерезидентах, а також в резервах ціннихпаперів, випущених організаціями-нерезидентами і які використовуються установами для управління ліквідністю, які є результатом фінансових угод, а не вартісних переоцінок.
За типом боргового зобов'язання. Класифікація операцій фінансування бюджетного дефіциту за типом боргового зобов'язання дозволяє отримати інформацію про способи, що використовуються державними установами для фінансування свого дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення їхніх доходів над витратами. Загальна схема такої класифікації включає наступні рубрики:
I . Загальне фінансування (II + III)
II. Внутрішнє фінансування
1. Довгострокові облігації
2. Короткострокові облігації і векселі
3. Довгострокові позики, не віднесені до інших категорій
4. Короткострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
5. Інші зобов'язання
6. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю
III. Зовнішнє фінансування
7. Довгострокові облігації
8. Короткострокові облігації і векселі
9. Довгострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
10. Короткострокові позички і аванси, не віднесені до інших категорій
11. Інші зобов'язання
12. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю
Дані про надходження від розміщення кожного типу боргового зобов'язання відображають фактично отримані кошти, тобто ціну емісії. Наприклад, надходження від продажу векселів повинні дорівнювати номінальній вартості за вирахуванням знижки. Тоді погашення боргових зобов'язань має відображати фактичні платежі в рахунок погашення заборгованості, вироблені установами управління. В цьому випадку при погашенні векселів знижку слід показувати як відсоток, який сплачується при погашенні, тобто як статтю витрат, а не фінансування. При цьому решта суми відбивається як погашення боргу .
  У розглянутій класифікації розрізняються запозичення у формі позик, не призначених для поводження, і запозичення у формі цінних паперів. Проводиться розмежування між короткостроковим запозиченням і довгостроковим запозиченням (до року і понад рік), передбачена окрема категорія для інших зобов'язань. Слід звернути увагу на те, що на відміну відданих про фінансування за типом кредитора на підсумкові показники фінансування, здійснюваного за рахунок кожного типу боргових зобов'язань, не впливають операції з цінними паперами, що здійснюються різними кредиторами, які є їх власниками.
  Класифікація державного боргу
  Статистика державного боргу повинна охоплювати сектор державного управління в цілому, центральний уряд, територіальні органи управління, місцеві органи управління. Дані про борг показують загальну суму зобов'язань державного управління, що не зменшену на величину їх вимог до інших секторів економіки. Державний борг статистично визначається сумарними визнаними прямими зобов'язаннями установ управління перед іншими секторами економіки чи іншими країнами світу, які обслуговуються за допомогою виплати відсотків і / або погашення основної суми боргу. Крім того, необхідно відобразити безстрокові зобов'язання, за якими виплачуються тільки відсотки, але не платежі в рахунок погашення основної суми боргу, а також будь-які безпроцентні зобов'язання, якщо тільки залишається в силі вимогу про виплату основної суми боргу.
  Найбільш важливою класифікацією державного боргу є класифікація за типом власників боргових зобов'язань, тобто за типом кредитора:
  I. Загальна сума боргу (II + III)
  II. Внутрішній борг
  1. Іншим частинам сектору державного управління
  2. Органам грошово-кредитного регулювання
  3. Депозитних банків
  4. Інша внутрішня заборгованість
  5. Коригування, пов'язана з відмінностями у вартісних оцінках
  III. Зовнішній борг
  6. Міжнародним організаціям розвитку
  7. Закордонним установам управління
  8. Інша зовнішня заборгованість
  9. Корректирока, пов'язана з відмінностями у вартісних оцінках
  Щоб уникнути повторного рахунку підсумкові величини (внутрішній борг іншим частинам сектору державного управління або окремі його позиції) не повинні включати боргові зобов'язання, власниками кото-рихявляются ті частини сектора державного управління, окремі його рівні або весь сектор в цілому, дані про борг яких вже включені в таблицю. Рекомендується мати ряд довідкових статей (наприклад, внутрішній борг, що погашається в іноземній валюті, зовнішній борг, що погашається в національній валюті, та ін.) Додатковими класифікаціями державного боргу можуть бути класифікації непогашеного боргу по секторах і підсекторів економіки, за типом боргового зобов'язання (внутрішній або зовнішній; у формі цінних паперів або у формі позик, не призначених для поводження; короткостроковий або довгостроковий).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. МІЖНАРОДНІ бюджетної класифікації"
 1. Контрольні питання
    бюджетна класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
    бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому її
 3. Бюджетна класифікація
    бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх формування. Для витрат основними видами класифікації є наступні: міністеріальний, предметна, економічна та змішана. При
 4. Література
    бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії. М., 1997. 5. Чернюк А.А. Бюджетна класифікація та її значення для організації обліку виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Мн.,
 5.  ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
    класифікація
 6. Контрольні питання
    бюджетної системи РФ. На підставі яких законів здійснюється ця класифікація? 2. Охарактеризуйте принципи функціонування бюджетної системи РФ. 3. Поясніть термін «фінансово-бюджетний федералізм». 4. Як ви розумієте: а) регіональний бюджет, б) місцевий бюджет, в) територіальний бюджет? 5. Перерахуйте основні принципи фінансово-бюджетного федералізму. 6. Які законодавчі
 7. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
    бюджетні доходи і витрати різноманітні. З метою забезпечення планування та обліку доходів і витрат у рамках єдиної бюджетної системи країни вони класифікуються. Бюджетна класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку. Характер угруповань і принципи їх побудови визначаються
 8. Г. Б. Поляк. Бюджетна система Росії, 2000
    бюджетного устрою РФ в сучасних умовах, розглядаються доходи і видатки бюджету, специфіка бюджетної класифікації в період становлення і розвитку ринкових відносин в Росії. Показано особливості функціонування бюджету в умовах ринкової економіки, його структура, роль окремих ланок бюджетної системи: федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Федерації, місцевих бюджетів. Особливе
 9. Література
    бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в
 10. 6.4. Бюджетний кодекс Російської Федерації
    міжнародних організацій та урядів іноземних держав, у тому числі добровільні пожертвування. Розділ «Витрати бюджетів» містить докладну інформацію про економічної класифікації і видах витрат бюджетів РФ. Формування витрат бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ здійснюється відповідно до видатковими зобов'язаннями, виконання яких, згідно
 11. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
    міжнародної податкової класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна
 12. 31.2 Форми і методи бюджетно-фінансового контролю
    бюджетно-фінансового контролю: 1) попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет, а також інших законів та рішень з бюджетно-фінансових питань; 2) поточний контроль - у ході розгляду окремих питань виконання бюджетів на засіданнях комітетів , комісій, робочих груп у ході парламентських слухань та в зв'язку з депутатськими запитами;
 13. Контрольні питання
    бюджетне право »? 2. Охарактеризуйте основоположний акт бюджетного права. 3. Які законодавчі акти визначають бюджетні права органів влади всіх рівнів? 4. Які питання бюджетного права відображені в Бюджетному кодексі РФ? 5. Назвіть бюджетні права а) органів державної влади РФ і б) органів місцевого самоврядування. 6. Охарактеризуйте гарантії бюджетних прав
 14. Контрольні питання
    бюджетних витрат. 2. Що являє собою бюджет розвитку? 3. Назвіть форми надання бюджетних коштів. 4. У чому полягає програмно-цільовий і нормативний методи бюджетного планування. 5. Охарактеризуйте систему норм для складання бюджетних кошторисів. 6. Назвіть види бюджетних
 15. Завдання для самостійного вивчення студентами міжнародних податкових відносин і проблем міжнародного оподаткування
    міжнародних податкових відносин »і« міжнародного економічного та юридичного подвійного оподаткування ». 2. Дайте визначення наступним категоріям міжнародного податкового права: «податковий суверенітет», «податкова юрисдикція», «резидентство», «податковий доміциль», «постійне представництво». 3. Вкажіть характерні риси міжнародного подвійного оподаткування. Розгляньте
© 2014-2022  epi.cc.ua