Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаМікроекономіка → Мікроекономіка → 
« Попередня   ЗМІСТ   Наступна »

Механізм досягнення рівноваги: паутинообразная модель

Розглянутий вище аналіз ринкової рівноваги стосувався головним чином статичного стану системи. Звернемося тепер до дослідження механізму досягнення рівноваги, т. Е. До динаміки процесу.

Припустимо для простоти, що попит і пропозиція представлені лінійними функціями. Введемо параметр часу. Нехай величина попиту (обсяг покупок) безпосередньо реагує на поточну ринкову ціну, а обсяг пропозиції змінюється під впливом ціни з деяким запізненням. Такий вибір динаміки попиту і пропозиції легко пояснити на основі емпіричних спостережень. Споживач швидше пристосовується до поточного стану справ на відміну від виробника, який зможе відреагувати на поточну ринкову ситуацію тільки в наступному періоді часу, коли закінчиться наступний цикл виробництва і продавець знову вийде на ринок.

Тоді динамічна функція попиту буде дорівнює: Q? = А-ЬРг

Динамічна функція пропозиції складе: Qst = C + dPt_1.

причому а > сіЬ > 0, d > 0.

У рівновазі величина попиту дорівнює величині пропозиції: Qf = Qst. Тому отримуємо наступне рекурентне вираз, що характеризує динаміку ринкової ціни:

Знайдемо ряд цін. Якщо ціна початку відліку (нульового періоду) дорівнює Р0, то ціна першого періоду часу буде дорівнювати

Ціна другого періоду дорівнюватиме

Але в вираженні для ціни другого періоду ми можемо замінити ціну першого періоду її співвідношенням з базовою ціною (ціною нульового періоду):

Подібним чином ми можемо послідовно підставляти ціну попереднього в ціну наступного періоду. Тоді для ціни періоду t отримаємо такий вираз:

а-з Г d (dV fdY '1

Перший доданок тут --- 1 + - +...+(-1) - - - перед-

ь I видання {bj? j

- " а-з

ставлять собою геометричну прогресію з першим членом-й зна

d b

менателем -. Сума даної геометричній прогресії знаходиться як:

ь

1-С-1У - -

d ~~ з 4 J і

S =---т-2. І ціна в період t буде дорівнює

ред

ред

Коли на ринку встановлюється рівноважна ціна, це означає, що ціни двох періодів t і t - 1 рівні між собою. Позначимо рівноважну ціну Р Тоді довільну ціну в будь-який період часу можна, використовуючи отриману вище формулу, висловити через базову ціну Р0 і рівноважну ціну Р ":

Тепер ми можемо повністю проаналізувати динаміку ринкових

цін' d (d

якщо 0 < - < 1, то вираз I - I прагне до нуля зі збільшенням р

Сума геометричній прогресії має кінцевий межа. Ціновий ряд сходиться до рівноважної ціною. Амплітуда коливань цін зменшується з кожним періодом, поки не буде досягнута рівноважна ціна. Ця рівновага виявиться стійким (стабільним). Динаміка цін на такому ринку представлена на рис. 3.14, а.

При відхиленні поточної ціни від рівноважної на такому ринку ціна прагне повернутися до рівноважного рівня шляхом ряду взаємодій між попитом і пропозицією. Цей механізм, зображений графічно, нагадує павутину (рис. 3.15). Звідси зрозуміло, чому дана модель отримала назву «паутинообразная модель ринку».

Динаміка ринкової ціни

Мал. 3.14. Динаміка ринкової ціни

Сталий рівновагу на ринку в паутинообразной моделі

Мал. 3.15. Сталий рівновагу на ринку в паутинообразной моделі

якщо - > 1, то сума геометричної прогресії прагне до бесконеч- b

ності, цінової ряд розходиться. Коливання цін посилюються з часом. Один раз відхилившись від рівноважної ціни, поточна ціна ніколи не повернеться до рівноваги. Рівновага виявиться нестійким (нестабільним). Павутина цін почне розкручуватися. Динаміка цін зображена графічно на рис. 3.14, б і 3.16.

Нестійка рівновага на ринку в паутинообразной моделі

Мал. 3.16. Нестійка рівновага на ринку в паутинообразной моделі

Якщо т-= 1, то на ринку відбуватимуться коливання з постійною b

амплітудою. Рівновага також виявиться нестійким, але ця нестійкість носить локальний характер, ціна рухається по замкнутому контуру. Подібна динаміка ціни зображена графічно на рис. 3.14, в. Ми також бачили її і раніше на рис. 3.8, б.

Питання для суперпрофесіоналів

Чи можна, використовуючи паутинообразная модель (і (або) її необхідні модифікації) обгрунтувати стійкість і нестійкість рівноваги по Вальраса і по Маршаллу? (Див. Вставку вище.)

 1. Поведінку в довгостроковому періоді
  Що станеться з самокерованої фірмою в довгостроковому періоді? Припустимо, що ринок відкритий для входу-виходу нових фірм. В даному випадку реакція самокерованої фірми буде аналогічна відповідній реакції фірми, максимізує прибуток. Якщо середній дохід на одного працівника в галузі вище, ніж
 2. Порівняння компенсованого і некомпенсованого попиту
  Проведемо порівняльний аналіз Маршалліанского і Хіксіанского попиту. Маршалліанскій (некомпенсований) попит, як уже зазначалося, виводиться в результаті розв'язання прямої задачі вибору споживача - максимізації корисності при бюджетному обмеженні. Маршалліанскій попит може бути побудований
 3. Попит і пропозиція. Рівновагу на ринку
  Мені здається, що найдосконаліше то починання, яке досягає своїх цілей з найменшими витратами. Шарль Луї Монтеск'є, французький філософ XYIII ст. Після вивчення цього розділу студенти будуть: знати - особливості формування попиту і пропозиції на продуктовому ринку; вміти - аналізувати фактори
 4. Податки, еластичність і податковий тягар
  У гл. 3 ми розглянули наслідки двох видів втручання держави в діяльність ринку: введення максимальної та мінімальної адміністративної ціни. Ще одним заходом впливу на ринок є податки. Оцінка результатів оподаткування для конкретного продуктового ринку також пов'язана з концепцією еластичності.
 5. Перехресна цінова еластичність попиту
  У багатьох випадках економічним агентам необхідно знати, як відреагує споживач на зміну ціни іншого товару. Тут на допомогу приходить перехресна цінова еластичність. Перехресна цінова еластичність попиту показує, яким чином (наскільки) змінюється попит на товар X при зміні ціни товару 7 на
 6. Особливі випадки переваг, облік якісних характеристик товару, облік звичок споживача
  У попередньому параграфі було проаналізовано найбільш поширені види переваг споживача. Крім цього, при дослідженні вибору індивіда економісти стикаються з низкою труднощів, які не враховуються в звичайному мікроекономічному аналізі. Але ці особливі випадки переваг також вимагають ретельного
 7. Олігополія, економічна концентрація і її вимір
  Благородний чоловік понад усе шанує борг. Благородний чоловік, наділений відвагою, але не відає боргу, може пуститися в розбій. Конфуцій, китайський філософ V в. до н.е. Після вивчення цього розділу студенти будуть: знати показники економічної концентрації; вміти аналізувати цінову і нецінову
 8. Непряма функція корисності
  Як ми вже зрозуміли, результатом вирішення проблеми оптимального вибору споживача (максимізації корисності індивіда при заданих перевагах і бюджетному обмеженні) є функції звичайного або некомпенсованого попиту. У загальному випадку кожна з них є функцією цін всіх доступних споживачеві благ
© 2014-2022  epi.cc.ua