Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Марксистська економічна теорія.

Основоположники - німецький економіст і соціолог Карл Маркс, його соратник Фрідріх Енгельс - і їх послідовники обгрунтували необхідність не лише економічного, а й класового підходу до дослідження закономірностей суспільного розвитку. Вони виявили нерозв'язні протиріччя і обмеженість класичного напряму політичної економії, вважали, що воно однобічно відображає суперечливу дійсність. На базі аналізу капіталістичних виробничих від-носіння, заснованих на приватній власності на засоби виробництва, дійшли висновку про посилення антагонізму в суспільстві, неминучості його загибелі в силу неможливості вирішення протиріч в рамках самого суспільного ладу. Виходячи з зазначеного, ідеологи марксизму сконцентрували увагу на аналізі саме цих, найбільш гострих у розглянутий період, соціально-економічних відносин.
К. Маркс (1818-1883) народився в Трірі в сім'ї адвоката. На погляди юного Маркса зробили чималий вплив ідеї французьких просвітителів XVIII в.
Ж. Ж. Руссо, Вольтера, Г. Е. Лессінга, Г. В. Лейбніца, Дж. Локка. Він був знайомий з працями великих соціалістів-утопістів: К. А. Сен-Симона, Ш. Фур'є, Р. Оуена. У 17-річному віці визначив мету, яка стала справою всього його життя. Сформулював її так: "Історія визнає тих людей великими, які, трудячись для спільної мети, самі ставали шляхетніше; досвід звеличує, як самого щасливого, того, хто приніс щастя найбільшій кількості людей ..." (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 40. С. 7). Навчався в Боннському університеті. Головним предметом наукового аналізу вважав всебічне дослідження економічного закону руху капіталістичного суспільства, яким займався до кінця життя. З 1844 р. почалося його тісну творчу співпрацю з Ф. Енгельсом. Головна праця - "Капітал" / / ЕЕПЕ. Т. 2. М., 1975. С. 388.
Ф. Енгельс (1820-1895) - найближчий друг і соратник К. Маркса. Народився в Бармені (Пруссія) в сім'ї текстильного фабриканта. У 1834 р. вступив до гімназії в Ельберфельді. Однак в 1837 р.
, що не закінчивши останнього класу, за наполяганням батька залишив її, почавши вивчення комерційної справи в конторі батька в Бармені. Пізніше вступив на роботу в експортну торговельну фірму Лейпольда в Бремені. Не відчуваючи особливого інтересу до комерції, він більшу частину часу присвячував вивченню філософії, історії, літератури, поезії, займався музикою, спортом. У 1842 р. починає працювати в газеті "Rheinische Zeitung" в Кельні, де знайомиться з Марксом - одним з її редакторів. Переїхавши у справах батька до Великобританії, він "збирає" матеріал для газети, знайомиться з життям робітників. Одночасно з Марксом, але незалежно від нього, він прийшов до того ж розуміння законів суспільного розвитку. Спільність поглядів стає основою їх дли-тельной дружби / / ЕЕПЕ. Т. 4. М., 1980 С. 569-570.
Марксистська політична економія з'явилася базовою основою однойменного навчального курсу "Політична економія", що викладається в соціалістичних країнах до середини 90-х рр.. XX сторіччя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Марксистська економічна теорія. "
 1. 8. Марксистська теорія
  економічної науки зробила філософська та економічна концепція, основоположні принципи якої були розроблені Карлом Марксом
 2. 11. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ К. МАРКСА
  марксистської теорії - К. Маркс і Ф. Енгельс. К. Маркс про рушійні сили і тенденції суспільного розвитку. Розробка економічної теорії в «Капіталі». Теорія додаткової вартості. Рішення проблем розподілу та соціальної справедли-вості в працях К. Маркса. Загальний закон капіталістичного накопичення. Марксова схема відтворення суспільного продукту. К. Маркс про економічні
 3. ТЕОРІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
  марксистської політекономії до теорії експлуатації відноситься все, пов'язане з джерелом і розподіл-ленням додаткової вартості, в Економікс її місце займає теорія поставлення . Попередньо необхідно зробити важливе зауваження. Тут теорія експлуатації розглядається виключно з економічної точки зору, як частина синтетичної концепції вартості, відповідна її принципам і
 4. Напрями та школи в економічній теорії
  марксистської), т.е . термін «теорія» застосовується тут у вузькому значенні на відміну від попереднього, широкого значення. Додамо, що в сучасній економічній науці більшість економістів користується як би «сумішшю» зазначених напрямків, використовуючи насамперед ті їх теорії, які актуальні і добре спрацьовують в даний час. У ринковій економіці, особливо у розвиненій, панує так
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  марксистської політичної економії і які ідеї К. Маркса виявилися помилковими? 4. Що таке маржиналізм? 5. У чому полягає сутність неокласичної економічної теорії (в тому числі монетаризму і лібералізму)? 6. Який основний внесок в економічну теорію Кейнса і його послідовників? 7. Які найбільш прогресивні ідеї інституціоналізму і в чому їх схожість з положеннями марксистської
 6. Марксистська теорія та її еволюція
  марксистської школи підкреслювали, що прискорення темпів розвитку після Другої світової війни в індустріальних країнах збільшило фінансові та організаційні можливості монополій для експорту капіталу з цих країн, незважаючи на відсутність тенденції норми прибутку до зниження. Однак ідея Маркса про головну причину експорту капіталу залишилася основоположною в марксистській
 7. Про пізнавальні функції ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  марксистська революція. 4. Маржиналистская (неокласична) революція. 5. Джон Кейнс, кейнсіанська
 8. Глава 6. Трудова вартість і ціна
  марксистська політична економія була єдиною економічною теорією протягом десятиліть російського економічного життя. По-друге, трудова теорія - це те глибинне протягом економічної думки (В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо), з якого виникло кілька напрямків розвитку економічної теорії. По-третє, за час панування офіційної марксистсько-ленінської політичної
 9. 1. Теорії імперіалізму і неоколоніалізму
  економічного імперіалізму можуть існувати і після розпаду колоніальних
 10. Обгрунтування теорії витрат виробництва
  марксистська критика теорій фак-торів виробництва показала відсутність будь-яких серйозних доказів на підтвердження здатності всіх цих факторів ... формувати вартість. По суті, у критикованих авто-рів вирішальними доказами служать лише посилання на очевидний факт спільної участі всіх факторів виробництва у створенні
© 2014-2022  epi.cc.ua