Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

вивчення ринку товарів і послуг, попиту та пропозиції, поведінки споживачів, ринкової кон'юнктури, динаміки цін з метою кращого просування своїх товарів на ринку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ "
 1. РЕВІЗІЯ МАРКЕТИНГУ (МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ)
  комплексне, системне, неупереджене і регулярне дослідження маркетингового середовища фірми (або організаційної одиниці), її завдань, стратегій або оперативної діяльності з метою виявлення виникаючих проблем і можливостей і видачі рекомендацій щодо плану дій по вдосконаленню маркетингової діяльності цієї
 2. 1. Інформаційна система
  1. Основні характеристики і напрямки розвитку регіональної маркетингової системи. 2. Основні напрямки проведення регіональних маркетингових досліджень та їх
 3. А. Інформаційна система
  1. Наскільки ефективно інформаційна система регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
  стадія маркетингових досліджень, в ході якої визначаються можливості фірми провести заходи, які були визнані доцільними при дослідженні
 5. 20. ЕТАПИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Процес маркетингових досліджень включає кілька стадій. 1.Визначення проблеми і цілей дослідження. Складно починати будь-які дослідження доти, поки не визначена суть проблеми. Стадія розпізнавання і визначення проблеми є першим кроком у процесі знаходження рішення. Невиконання завдань по збуту, зростаюче число неоплачених рахунків і низький оборот - усе це сигнали або
 6. Е. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  1. Які прогнози існують щодо основних показників діяльності регіональних інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій? 2. Що на регіональному рівні можна і необхідно здійснити для підвищення ефективності взаємовідносин регіональної адміністрації з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями? 3. Що на регіональному рівні можна і
 7. ЧАСТИНА 5. Система оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності
  1. Основні характеристики системи оцінки результативності регіональної маркетингової діяльності в загальному і цілому, по окремому напрямку, окремому товару чи окремій послузі. 2. Основні витрати, здійснювані на регіональному рівні в області маркетингової діяльності, і оцінка їх
 8. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  1. Основні регіональні соціально-економічні цілі та завдання. 2. Основні положення регіональної соціально-економічної програми на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу. 3. Основні підприємницькі, маркетингові та інноваційні стратегії, що застосовуються регіональної адміністрацією. 4. Основні напрями та етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5.
 9. 2. Функціональна ефективність
  1. Основні положення взаємодії регіональної служби маркетингової діяльності з іншими регіональними структурними підрозділами. 2. Основні характеристики і напрямки систем мотивації, контролю, стимулювання, навчання, підвищення кваліфікації працівників регіональної служби маркетингового
 10. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  1. Наскільки конкретно і як докладно програма регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально-економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
 11. В. Система контролю
  1. Наскільки ефективна система контролю для оцінки регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
 12. 10. Інноваційні, маркетингові та допоміжні організації
  1. Основні характеристики інноваційних, маркетингових і допоміжних організацій, що співпрацюють з регіональною адміністрацією і економічними суб'єктами, розташованими в регіоні. 2. Основні заходи, спрямовані на підвищення ефективності взаємодії регіональної адміністрації та економічних суб'єктів з інноваційними, маркетинговими і допоміжними організаціями. 3
 13. 1. Організаційна структура
  1. Основна характеристика організаційної структури регіональної служби маркетингової діяльності. 2. Структура регіональної служби маркетингової діяльності та випускається в регіоні продукція - проблеми відповідності та тенденції розвитку та
 14. Б. Функціональна ефективність
  1. Наскільки оптимально і ефективно здійснюється взаємодія між службою регіональної маркетингової діяльності та іншими структурними підрозділами регіональної адміністрації? 2. Які додаткове навчання, підвищення кваліфікації, додаткова мотивація, контроль або стимулювання потрібні для працівників служби регіональної маркетингової
 15. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ
  діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найбільш поширеними методами є диверсифікація ризику, вивчення ринку, клієнтів, маркетингові дослідження, страхування
 16. А. Організаційна структура
  1. Наскільки повно і ефективно керівництво служби регіональної маркетингової діяльності в змозі впливати на діяльність регіональної економічної системи? 2. Наскільки оптимальна структура побудови служби регіональної маркетингової діяльності з позицій випускається в регіоні продукції, ринків і
 17. КОМПАНІЯ КОНСАЛТИНГОВА
  компанія, що виконує послуги з дослідження і прогнозування ринків, розробці маркетингових програм , оцінці ефективності проектів, створення та перетворенню організаційних структур, пошуку шляхів виходу з кризових ситуацій, оцінці вартості об'єктів, а також з багатьох інших
© 2014-2022  epi.cc.ua