Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 15 МАКРОЕКОНОМІЧНОЮ НЕСТАБІЛЬНІСТЮ: БЕЗРОБІТТЯ І ІНФЛЯЦІЯ

В ідеальній моделі ринкової економіки ВНП стійко зростає, а рівень цін
залишається стабільним або, принаймні, змінюється незначно. Всі ресурси
використовуються повністю і ефективно. Відсутні безробіття та інфляція.
Проте дійсність далека від ідеалу.
Замість стійкого зростання виробництво
рухається циклічно через підйоми і спади (див. гл. 14). При загальній тенденції до
росту показник зайнятості відчуває суттєві коливання. У всіх країнах
спостерігається зростання цін. Він може бути великим або меншим, але підвищення цін стало
хронічним.
Чому виникає нестабільність, наскільки вона закономірна, може
Чи суспільство забезпечити повну зайнятість і стабільність цін одночасно?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 15 макроекономічною нестабільністю: БЕЗРОБІТТЯ І ІНФЛЯЦІЯ "
 1. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб» в системі ринкового господарства. Найважливішими проявами економічної нестабільності, «хвороб» ринкової економіки є циклічність, безробіття і
 2. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про наявність «хвороб» в системі ринкового господарства. Найважливішими проявами економічної нестабільності, «хвороб» ринкової економіки є циклічність, безробіття і
 3. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття.
 4. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  нестабільність разом з кризами і безробіттям виявляється ще в одній формі, у формі інфляції, яка утворюється в сфері грошово-кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 5. Глава 5 макроекономічна нерівновага
  нестабільність, означає відхилення ключових показників національної економіки від нормального значення. Справа в тому, що в ринковій економіці стан рівноваги, розглянуте в попередньому розділі, постійно порушується. Це проявляється в економічних кризах, інфляції, безробіття. З часу першої економічної кризи, що охопила промисловість Англії в 1825 р., перед економічною наукою
 6. Крива Філіпса
  макроекономічного регулювання. Поряд з нею, виникають суміжні проблеми, в тому числі які є їх причиною або наслідком, які також вимагають обліку при їх
 7. Проблема вибору між інфляцією та безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття
  безробіттям за останні 40 років породила чимало сум'яття в умах, проте сьогодні бал править згоду в думках. От як ви-позначався в 1968 р. про зв'язок між інфляцією та безробіттям Мілтон Фрідмен: Існує тільки тимчасова зворотна залежність між інфляцією і безробіттям, грунтується не на інфляції per se (самої по собі, (лат.) - Прим. Перекл.), а на непередбаченої інфляції.
 8. 10.2. Структурні кризи
  макроекономічного розвитку. Важливою формою нестабільності виступають структурні
 9. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної політики.
 10. Відповіді до тестів
  інфляція, в - галопуюча інфляція 5, б 6; а 7; в, д 8, б 9; а 10; в 11; а 12, б 13; в 14; г 15; а 16; в Глава 6 № тіста; відповідь 1; а, в, г 2, б, в, д 3, б, г, д 4; а, б, г 5 ; а, г 6; а, в 7, б 8; в Глава 7 № тіста; відповідь 1; в 2; а, в, е, ж 3; а, б, в 4; а, в 5; а, в , г 6; в, д 7; а, б, г 8; в 9; г 10; а;;; Глава 8 №
 11. Фактори, що впливають на динаміку безробіття
  нестабільність національної економіки 3. Економічні фактори - стан національного виробництва, інвестиційної активності, фінансово-кредитної системи, рівень цін та інфляції. За сформульованому А. Оукен закону існує негативний зв'язок між рівнем безробіття і обсягом ВНП, кожен «сплеск» безробіття пов'язаний зі зниженням реального обсягу ВНП. Рівень безробіття UL,%,
 12. Основні терміни і поняття
  безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція, гіперінфляція, індекс цін, темп інфляції, відкрита і пригнічена інфляція, інфляція попиту та інфляція пропозиції, крива
© 2014-2022  epi.cc.ua