Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Крива попиту і закон падаючого попиту


Кількість речей, яке купується людьми, завжди залежить від цін на товари. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю, на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується можна відобразити на графіку.
Припустимо, що при ціні 5 дол за одиницю товару усіма споживачами буде куплено на ринку 10 одиниць товару, при ціні 4 дол за одиницю товару - 11 одиниць товару, при ціні 3 дол відповідно 12 одиниць, при 2 дол - 15 одиниць і при ціні 1 дол за одиницю товару буде куплено 20 одиниць.
Якщо ціни Рза одиницю товару відкладемо по осі ординат, а кількість товару Q, на яке пред'являється попит, по осі абсцис, то ми отримаємо наступний графік (рис. 4.3).
Р, дол
10 15 20 о, од.
Рис. 4.3. Крива попиту
96
Глава 4. Ринок. Попит і пропозиція
Таке співвідношення між ринковою ціною товару і грошовим виразом попиту на нього називається графіком попиту або кривої попиту D (demand).

Крива попиту показує, яку кількість товару готові купити покупці за різними цінами в даний момент часу.
На графіку крива DD опускається зверху вниз. Це обумовлено законом падаючого попиту.
Закон попиту: якщо ціна будь-якого товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якщо на ринок надходить велика кількість товарів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується.
Цей закон вперше сформулював французький математик Анту-ан Огюстен Курно в роботі «Дослідження математичних принципів теорії багатства». Відповідно до його формулюванням закону попит на товар становить деяку функцію ціни, причому, як правило, убуваючу. Таке положення цілком обгрунтовано і не суперечить ринку. Закон падаючого попиту А. Курно формулюється:
де / (Т)> 0; D - попит ;/ - функція; Р - ціна.
Даний закон виражає наступну залежність:
- ціни мають тенденцію до зниження;
- при цьому кількість товарів, на яку пред'явлений попит , навпаки, підвищується;
- але підвищення кількості товарів, на яке пред'являється попит, відбувається в меншому ступені, ніж зниження ціни.

Звідси крива попиту - спадна.
Закон падаючого попиту під впливом численних факторів діє як тенденція.
Бажання покупця придбати той чи інший товар залежить не тільки від того, скільки він може витратити грошей, а й від того, в якій мірі йому потрібен цей товар, тобто від корисності цього товару.
Попит є функцією всіх факторів.
D=F (P, 1, Z, W, Psub, Pcom, N, В),
де / - дохід; Z-смаки; (^ (waitings) - очікування; Р5іЬ - ціна на товари-субститути (замінники); Рсот - ціна на комплементарні (доповнюючі) товари; N - кількість покупців, В - інші фактори.
Функція попиту - це функція, що визначає величину попиту в залежності від впливають на нього різних факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Крива попиту і закон падаючого попиту"
 1. Крива попиту і закон падаючого попиту
  крива DD опускається зверху вниз . Це обумовлено законом падаючого попиту. Закон попиту: якщо ціна будь-якого товару підвищується (при незмінності інших умов ринку), то попит на цей товар зменшується. Або, що те ж саме, якщо на ринок надходить велика кількість товарів, то за інших рівних умов ціна на нього зменшується. Цей закон вперше сформулював французький математик
 2. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне
 3. Терміни і поняття
  попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива попиту Закон падаючого попиту Еластичність попиту (еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію)
 4. Висновки
  крива, що показує залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники готові продати. Її вигляд визначається законом зміни пропозиції, суть якого полягає в тому, що обсяг пропозиції товару збільшується при зростанні ціни і зменшується при її зниженні. 13. Еластичність пропозиції за ціною характеризує ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від
 5. Висновки
  крива, що показує залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники готові продати. Її вигляд визначається законом зміни пропозиції, суть якого полягає в тому, що обсяг пропозиції товару збільшується при зростанні ціни і зменшується при її зниженні. 13. Еластичність пропозиції за ціною характеризує ступінь зміни обсягу пропозиції залежно від
 6. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  попиту споживачів на різноманітні товари та услугі.с урахуванням їх доходу та особистих уподобань. На ринку споживач стикається з незліченною кількістю товарів і послуг, з яких він повинен сформувати свою «споживчий кошик», тобто набір товарів, який володіє для нього певної корисністю. Це перше правило споживчої поведінки. Споживчий кошик (або вектор
 7. 5. Конкуренція
  крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш високу чисту виручку, продаючи меншу кількість своїх виробів за вищою ціною, ніж продаючи більшу їх кількість за нижчою ціною, то виникає монопольна ціна, більш висока, ніж могла б бути ринкова ціна за відсутності монополії. Саме
 8. Класична модель
  крива сукупної пропозиції (крива AS) вертикальна, відображає рівновагу в довгостроковому періоді і позначається LRAS (long-run aggregate supply) (рис. 3.2). Реальні ринки в класичній моделі можна представити таким чином (рис. 3.3): а) ринок праці. Оскільки в умовах досконалої конкуренції ресурси використовуються повністю (на рівні повної зайнятості), то крива пропозиції
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  крива інвестицій I і нова крива заощаджень S 2 не мають точки перетину в першому квадранті. Значить, рівноважну ставку відсотка (Rе) слід шукати на іншому, а саме - грошовому ринку (за співвідношенням попиту на гроші МD та пропозиції грошей МS) (рис. 3.5). 4. Оскільки на всіх ринках ціни тверді, то рівновага ринків встановлюється не на рівні повної зайнятості ресурсів. Так, на ринку
 10. Величина і характер зміни попиту
  крива пропозиції являє собою плавно вигнуту і піднімається догори криву. Вона ілюструє залежність між ринковими цінами і кількістю продукції, яку виробники виявляють готовність виробити і продати. Цю залежність Антуан Огюстен Курно описав математично у вигляді формули s=АР), де S - пропозиція; Р - ціна ;/ - функція, і назвав її законом зміни пропозиції.
© 2014-2022  epi.cc.ua