Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Концепція "довгих хвиль"

Дослідження закономірностей розвитку макроекономічних систем по-зволило виявити повторюваність і чергування підйомів і спадів ділової активності не тільки в короткому, але й обов'язком періоді.
Відповідно, сучасна економічна наука виділяє:
1) малі (або короткі) цикли економічної кон'юнктури - продовж-тельностью 4-5 років, пов'язані зі структурними змінами в економіці , переходом від одного виду виробництва до іншого;
2) 8-10-річні великі промислові цикли, пов'язані з оновленням виробничого, капітального, обладнання;
3) 50 -річної і більшої тривалості, пов'язані з довготривалими коливаннями норми прибутку і динамікою нововведень. Оскільки характеризується динаміка проявляє хвилеподібний характер, вони отримали назву "довгих хвиль".
Найбільш глибокі дослідження "довгих хвиль" належать російському економісту Миколі Дмитровичу Кондратьєву (1892-1938), який очолював в нашій країні інститут з вивчення народногосподарських кон'юнктур.
На основі аналізу статистичних даних по Англії, Франції, Німеччини та США за 140 років (з кінця XVIII - початку XIX в.) Він виявив наявність циклічних хвиль середньою тривалістю 48-55 років, які, за його думку, характеризують не тільки економічні зміни, а й зміни соціального характеру. Орієнтуючись на них, Н. Д. Кондратьєв пояснював наступ воєн, революцій та інших суспільних явищ.

Разом з тим вважав, що досліджуваний період недостатній для остаточно-тільних висновків щодо вказаної динаміки, хоча існування біль-ших циклів представляється досить імовірним.
На основі аналізу взаємозв'язків між циклами різної тривалості він прийшов до висновку, що в період підвищувальної хвилі великих циклів середні капіталістичні цикли характеризуються стислістю депресій і інтенсивністю підйомів, в період знижувальної хвилі великих циклів спостерігається зворотна картіна1 .
Концепція довгих хвиль не є універсальною теорією, покликаної пояснити всі економічні явища. Водночас вона становить науковий інтерес, є своєрідною сходинкою для вивчення довготривалих закономірностей соціально-економічного розвитку.
Сучасне ставлення до робіт Н. Д. Кондратьєва неоднозначне: одні оцінюють їх як представляють науковий і практичний інтерес, інші вважають, що вони відзначені печаткою суб'єктивізму.
Деякі передбачення Н. Д. Кондратьєва збулися. Зокрема, згідно з прогнозом Кондратьєва, після економічної кризи 1920-1921 рр.. світове господарство вступає в низхідну стадію великого циклу, що віщує надзвичайно великі господарські потрясіння. Насправді в 1929-1933 рр.. руйнівна хвиля захлеснула світову економіку.
Приблизно через півстоліття - в 1974-1975 рр.. відбулося найглибше за післявоєнний період падіння виробництва, що нагадало про великих циклах економічної кон'юнктури.

Сучасні дослідники підтвердили висновки Н. Д. Кондратьєва про нерівномірність і циклічність розвитку науково-технічного прогресу.
Була помічена зв'язок довгих хвиль з довготривалими коливаннями норми прибутку: періодами її зниження і зростання протягом приблизно 50 років.
При тривалому падінні норми прибутку накопичуються значні суперечності, які не можуть бути дозволені звичайними хвилями середньої тривалості. Тільки під час великих депресій відбуваються глибокі структурні зміни в продуктивних силах та соціально-економічних відносинах, що дозволяють їх вирішити.
Отже, класична модель пов'язує періодичність циклів з оновленням основного капіталу. Криза завершує період обороту багатьох вичерпали себе індивідуальних капіталів, разом з тим дає початок новим капіталам і новим циклам.
У другій половині XX в. механізм криз зазнає істотні зміни. Процес надвиробництва супроводжується зростанням цін, зниженням купівельної спроможності грошей, інфляцією.
Кризи, що супроводжуються інфляцією, можуть носити затяжний характер, вести до стагнації, обумовлює згасання стимулів до розвитку і вдосконалення виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Концепція "довгих хвиль" "
 1. 13.2. Сутність теорії «довгих хвиль»
  довгих хвиль належить Миколі Дмитровичу Кондратьєву (1892-1938). Визнанням егоза-- IV г в цій області служить те, що багато зарубіжні вчені називають і інші хвилі його іменем. Кондратьєв ще в 1920-х рр.. відкрив широку дискусію з проблем довгих хвиль. Істинно світову популярність вченому приніс доповідь «Великі цикли кон'юнктури», зроблений ним н л засіданні вченої ради Інституту
 2. 3. Теорія довгих хвиль і дискусія навколо неї
  Вперше Кондратьєв згадав про існування поряд з обь вими промисловими циклами тривалістю 7-11 ліг: 60-річних циклів у роботі «Світове господарство і його кон'юнктур час і після війни» (Вологда, 1922). Подібне згадка ні в
 3. Правила Елліотта для Імпульсу
  :? Хвиля 1 повинна бути самостійним Імпульсом або Лідируючої Діагоналлю. ? Хвилею 2 може бути будь-яка коригувальна Хвильова модель Елліотта, крім Трикутника. ? Жодна частина Хвилі 2 не може відкотитися більш, ніж на 100% від Хвилі 1. ? Хвиля 3 повинна бути Імпульсом. ? Хвиля 3 повинна бути довше Хвилі 2 за ціною. ? Хвилею 4 може бути будь-яка коригувальна Хвильова модель
 4. 7. Великі цикли
  довгих хвиль Кондратьєва, або великих циклів кон'юнктури, зупинимося на найбільш очевидних моментах даної теорії. Взявши за основу цілий ряд показників кон'юнктури, Н.Д. Кондратьєв відкрив закономірність періодично повторюваних «підвищувальних» і «понижувальних» хвиль розвитку провідних галузей і структурних зрушень у світовій економіці. Принципове значення для подібних змін мають
 5. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30-і рр..)
  Довгих хвиль). Значення теорії великих циклів. Л.Н. Юровський: «Нариси з теорії ціни». Проблема динамічної рівноваги і проведення грошової реформи. А.А. Богданов: «Короткий курс економічної теорії». «Тектологія» - системний підхід до вивчення економіки. Універсальні «тектологіческій закони» та їх застосування. Роль А.А. Богданова в розробці теоретичних основ
 6. Флет
  Флет - ще одне дуже поширене сімейство коригувальних патернів. Вони відрізняються від Зигзагів тим, що вони мають тенденцію рухатися швидше боком, ніж вгору або вниз - звідси і назва (Flat - плоский). Навпаки, Зигзаги "різко" ходять вгору або вниз. {Foto31} Найбільш поширена форма зростаючого Флет {foto32} Найбільш поширена форма падаючого Флет Правила
 7. Зигзаг
  хвиль, помічених, як ABC, і рухається проти більшого тренда. Зигзаги - дуже поширена коригуюча модель. {Foto23} Найбільш поширена форма зростаючого Зигзага {foto24} Найбільш поширена форма падаючого Зигзага Правила для Зигзагів:? Хвиля А має бути або Імпульсом, або Провідною Діагоналлю. ? Хвиля B може бути тільки коригувальним паттернів.
 8. Розширюються Трикутники
  хвиль повинні бути Зигзагами, подвійним або потрійним Зигзагами. ? Хвиля B повинна бути коротше Хвилі C, але довше 40% Хвилі C за ціною. ? Хвилі А, B, C і D повинні рухатися в межах або закриватися всередині ліній каналу AC і BD. ? Хвиля C повинна бути коротше Хвилі D, але довше 40% Хвилі D за ціною. ? Хвиля А повинна рухатися в межах або закритися всередині ліній каналу AC. ? Перетин
 9. Трикутник
  хвильові структури, помічені, як ABCDE, що рухаються в межах двох збіжних або розходяться ліній, проведених від кінців Хвиль А і C і від кінців Хвиль B і D. Трикутники коррективного за своєю природою. Існує два види Трикутників: звужуються і розширюються. Звужуються Трикутники: {foto37} Найбільш поширена форма зростаючого звужувати Трикутника
 10. Подвійні і Потрійні Зигзаги
  хвилею. {Foto26} Потрійний Зигзаг Потрійний Зигзаг складається з трьох Зигзагів, пов'язаних відносно короткими корректирующими моделями, відомими, як "x"-хвиля і 'xx'-хвиля. {Foto27} Найбільш поширена форма зростаючого Подвійного Зигзага {foto28} Найбільш поширена форма падаючого Подвійного Зигзага {foto29} Найбільш поширена форма зростаючого Потрійного Зигзага
 11. Діагональний Трикутник
  Діагональ - єдиний другий патерн Елліотта, який рухається у бік переважаючого тренда: Крім Імпульсу, в бік більшого тренда рухається тільки "Діагональ" (також відома, як Діагональний Трикутник). Є два типи діагональ - Лідируюча (Ведуча) і Кінцева. Обидві вони - Імпульсні моделі, що йдуть у напрямку основного тренда. {Foto19} Приклад Кінцевою Діагоналі В
 12. Потрійні боковику
  хвилі XX - 50% від Y. ? Максимальний відкат Хвилі XX від Хвилі Y - 400%. ? Хвилею Z може бути будь-яка коригувальна модель, крім подвійним або потрійним патерну. Однак, Z не може бути Зигзагом, якщо Y - Зигзаг. ? Хвиля Z повинна бути більше Хвилі XX по
 13. Теорії циклічності і види циклів
  концепції «автоматичного краху» капіталізму звинувачували його в апологетики капіталізму, так як відповідно до його концепції за капіталізмом визнавалося наявність механізмів саморуху і виходу з економічних структурних криз. Кондратьєв виявився правий! Вивченням довгих хвиль в XX в. займалися такі відомі вчені, як І. Шумпетер, Е. Слуцький, С. Кузнець, К. Кларк, У. Мітчел, П. Баккара, Д.
 14. Імпульсні або Рушійні Хвилі - рух з великим трендом
  хвилі завжди рухаються з великою трендом, складаються з п'яти хвиль, і позначаються цифрами 1-2-3-4-5. Імпульс: (IM) Імпульс - це п'ятихвильовий патерн, позначений 1-2-3-4-5, що йде в напрямку більшого тренда. Імпульс Діагональ - також відома, як Діагональний Трикутник: Лідируючий (LD) і Кінцевий (ED) Діагональ - це рушійний 5-хвильової патерн, помічаємо цифрами 1-2-3-4-5,
© 2014-2022  epi.cc.ua