Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Єфімова. Економіка для юристів, 1999 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання і завдання


1. Що собою являють валютні відносини, валютний механізм і валютна система? Які види валютних систем Ви знаєте?
2. Які основні елементи національної валютної системи? Що собою являє світова валютна система? Назвіть основні етапи її розвитку.
3. Охарактеризуйте світову валютну систему з кінця XIX в. до початку першої світової війни. Як у цей період визначався курс валюти? Припустимо, що в країні А і В існує золотий стандарт. Одиниця валюти країни А дорівнює 0,7 г золота, а одиниця валюти країни В дорівнює 3,5 г золота.
А) Скільки коштує одиниця валюти країни А у валюті країни В?
Б) Скільки коштує одиниця валюти країни В у валюті країни А?
4. Охарактеризуйте основні принципи побудови Бреттон-Вудської валютної системи. Чому курси іноземних валют були прив'язані до долара США? Що привело до краху золотодоларового стандарту?
5. Розгляньте основні риси сучасної світової валютної системи. Яка сьогодні роль золота в міжнародних розрахунках? Як нині визначаються валютні курси?
6. Що собою являє МВФ і які його функції? Як утворюється капітал МВФ і на яких цілі він витрачається? Що таке СДР і як визначається їх курс? У чому полягають функції МБРР?
7. Що таке конвертованість (оборотність) валюти? Які види оборотності Ви знаєте? Охарактеризуйте їх. Які валюти називаються резервними? Від чого залежить ступінь конвертованості валюти?
8. Що таке валютний або обмінний курс? Що він характеризує? Що таке «пряме котирування»? Припустимо, що 1 руб. дорівнює 3,4 ньому. марки. Яка це котирування?
9. Що відбувається з курсом національної валюти, якщо на покупку іноземної валюти потрібно затратити більше / менше національної валюти ніж раніше? Обмінний курс змінився з 4 марок за долар до 2 марок за долар. Що сталося з курсом марки і долара?
10. Як пониження / підвищення курсу національної валюти відображається на експорті / імпорті? Якщо японська ієна знеціниться по відношенню до долара США, як зміниться попит на японські комп'ютери, що продаються в США, і американську шерсть, продавану в Японії?
11. Хто з учасників зовнішньої торгівлі виграє в результаті падіння / підвищення курсу національної валюти?
12. Що собою являє фіксований валютний курс? Що таке девальвація і ревальвація? Що сталося:
а) з французьким франком, якщо його офіційний курс змінився з 6 фр. за долар до 7 фр. за долар?
Б) з японською ієною, якщо її офіційний курс змінився з 130 до 120 ієн за долар?
13. Що повинен робити центробанк (купувати або продавати іноземну валюту) для підтримки курсу національної валюти у разі:
а) падіння курсу національної валюти в результаті:
підвищення попиту на іноземну валюту;
скорочення пропозиції іноземної валюти?
Б) підвищення курсу національної валюти в результаті:
зниження попиту на іноземну валюту;
збільшення пропозиції іноземної валюти?
14. Як зміна курсу національної валюти впливає на вітчизняних виробників? Які макроекономічні наслідки зміни курсу національної валюти?
15. Розгляньте основні чинники, що впливають на курс валюти. Як зміниться курс валюти в результаті:
а) зростання / зменшення ВНП в цій країні;
б) зростання / зменшення ВНП за кордоном;
в) підвищення внутрішніх цін у даній країні;
г) підвищення цін в зарубіжній країні;
д) зміни стану торгового балансу;
е) зростання / падіння процентних ставок всередині країни;
ж) проведення політики «дорогих» / «дешевих» грошей?
16. Що являє собою платіжний баланс країни? З яких частин він складається? Охарактеризуйте, що відображає I розділ платіжного балансу «Рахунок поточних операцій» і II розділ «Рахунок руху капіталу». Що входить в офіційні резерви країни?
17. У яких випадках наведені нижче операції викличуть надходження валюти в країну, а в яких відбуватиметься відтік валюти з країни?
А) громадянин Росії набуває віллу в Італії;
б) великий московський банк надає уряду України позику в 100 тис. дол;
в) російський імпортер взуття бере короткострокову позику в одному з італійських банків для придбання партії взуття;
г) американська корпорація купує в Росії завод;
д) Росія експортує нафту за кордон.
18. На підставі наведених даних складіть платіжний баланс (в млн. дол) і виділіть основні його розділи:
експорт нафти 6
імпорт зерна 5
експорт обладнання 2
доходи від туризму іноземців 6
грошові перекази іноземців 2
покупка акцій приватних компаній за кордоном 6
покупка золота за кордоном 1
19. Як пов'язані між собою рахунок поточних операцій і рахунок руху капіталу? Якщо по рахунку поточних операцій вивіз валюти більше / менше ввезення, то, як це відіб'ється на рахунку руху капіталу? У якому випадку можна говорити про дефіцит або надлишку платіжного балансу?
20. Що відбувається з офіційними резервами, якщо платіжний баланс від'ємний / позитивний?
21. Що собою являла валютна система в умовах планової економіки? Що передбачає державна валютна монополія? Який валютний курс існував у радянській економіці і як він встановлювався?
22. Які зміни вносилися у валютні відносини Законом «Про валютне регулювання та валютний контроль»? Які цілі стоять перед Росією при проведенні валютної політики?
23. Як визначається курс рубля, починаючи з 1992 р.? Що таке «валютний коридор»? Розгляньте динаміку курсу рубля в 1992-1998 рр.. і поясніть причини його падіння.
24. Які заходи вживаються державою для підтримки курсу рубля? Що потрібно зробити для того, щоб підвищити курс рубля і перетворити його в конвертовану валюту?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання і завдання "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що вивчає економіка, які її основні функції? У чому полягає основна проблема економічної практики? 2. Що розуміється під економічною політикою і яка її зв'язок з економічною теорією? На досягнення яких цілей повинна бути спрямована економічна політика? 3. Які з наведених положень є позитивними, а які нормативними: а) приватизація повинна сприяти
 2. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке потреби, від чого вони залежать? Як можна охарактеризувати потреби? Наведіть відповідні приклади. Що таке економічні потреби? 2. Що собою являє процес виробництва? Які галузі економіки Ви віднесете до сфер матеріального і нематеріального виробництва? 3. Який зв'язок між потребами, виробництвом і споживанням? Як Ви розумієте
 3. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке власність? Що мається на увазі під «присвоєнням», «відчуженням»? Чи завжди власник сам використовує і управляє своєю власністю? Що таке умовне і безумовне розпорядження факторами і результатами виробництва? 2. Поясніть тезу: «Власність реалізується економічно». Що це означає? Наведіть відповідні приклади. 3. Хто може бути суб'єктом власності та
 4. Контрольні питання і завдання
  1. У чому полягають основні відмінності натурального і товарного господарств? Які умови існування товарного виробництва? У чому призначення обміну? 2. Що таке товар? Чим товар відрізняється від продукту, виробленого в натуральному господарстві і від продукту, створеного кріпаком селянином і відданого феодалу у вигляді оброку? Чи є товарами матеріальні блага, які людина знаходить в
 5. Контрольні питання і завдання
  1. Які фактори визначають вибір споживача? Що Ви розумієте під раціональним споживчою поведінкою? 2. У якому випадку споживач максимізує корисність згідно кардіналістіческой теорії? 3. Що характеризує крива байдужості? Що таке карта кривих байдужості? Яка крива байдужості відповідає більшій сукупної корисності - розташована далі або ближче до точки початку
 6. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке конкуренція, які її функції в ринковій економіці? Охарактеризуйте основні типи конкурентної поведінки. Наведіть відповідні приклади. Як можна згрупувати фірми, що функціонують на конкретному ринку, з точки зору їх участі в конкурентній боротьбі? 2. Які існують методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою
 7. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке підприємство? Які його основні риси? 2. Що собою представляє підприємство в правовому відношенні? 3. За якими ознаками можна охарактеризувати кожне підприємство? 4. Які критерії малого підприємства? Які його функції в ринковій економіці? Як і чому держава сприяє розвиткові малого підприємництва? 5. На підставі Закону «Про державну підтримку малого
 8. Контрольні питання і завдання
  1. Яку залежність описує виробнича функція? Що таке изокванта? Як визначити економічно ефективний спосіб виробництва заданого обсягу продукції? 2. Існує чотири способи виробництва 10 одиниць продукції, кожному з яких відповідає різний поєднання необхідної кількості праці і капіталу. Спосіб виробництва А Б В Г Кількість праці, од. 9 червня 4 Березня
 9. Контрольні питання і завдання
  1. У чому особливість ринків ресурсів на відміну від ринків кінцевих товарів? Хто є покупцем, а хто продавцем на ринку ресурсів? Що собою являє ринковий попит на ресурси? У чому його особливості? 2. Яким правилом керується фірма, вирішуючи питання про покупку ресурсів? Що таке граничний продукт ресурсу в грошовому вираженні та граничні витрати ресурсу? 3. За яких умов
 10. Контрольні питання і завдання
  1. Що таке ВНП? Що не враховується у складі ВНП? Чим ВВП відрізняється від ВНП? 2. Що являють собою номінальний і реальний ВНП? Що характеризує дефлятор ВНП? Якщо номінальний ВНП 1995 дорівнює 1600 трлн. руб., дефлятор ВНП - 2,3 то чому дорівнює реальний ВНП 1995? 3. Що таке потенційний ВНП? Чому дорівнює дефіцит-ВНП? 4. Які існують способи розрахунку ВНП? Запишіть і поясніть
© 2014-2022  epi.cc.ua