Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Історія економіки: Шпаргалка, 2010 - перейти до змісту підручника

48. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ


Післявоєнний розвиток світової економіки можна розділити на два етапи. Перший почався після закінчення Другої світової війни і тривав до світової економічної кризи 70-80-х років. Розвинені країни відновили свої господарства після війни і вийшли на траєкторію стійкого зростання. Стала формуватися сучасна структура міжнародних економічних відносин.
У 1944 р. в американському містечку Бреттон-Вудс відбулася конференція 44 країн, на якій було визначено основні риси післявоєнного економічного устрою. Світовими грошима продовжувало залишатися золото, але в якості розрахункового засобу стали використовувати долари США. Повоєнний період відзначений створенням все нових міжнародних інститутів і органів, що регулюють різні аспекти світової системи, постійним формуванням регіональних та міжнародних блоків та угруповань, були створені Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

У післявоєнний період стрімко розвивається міжнародна торгівля і розширюються потоки капіталу. Стало швидко рости кількість міжнародних компаній (МНК). МНК є інтегрованими і диверсифікованими: різні стадії створення продукту розташовуються в різних країнах. Тепер автомобільний концерн може виробляти двигуни небудь у Бразилії, скла для автомобілів - в Італії, кузова - в Німеччині, а збірку здійснювати у Великобританії. Діяльність МНК охоплює більшу частину світового виробництва і світової торгівлі. МНК привносять в інші країни нові знання і нову економічну культуру.
У післявоєнний період важливим фактором світового розвитку стала інтеграція в різних формах. Країни-сусіди з інтенсивним торговим обміном можуть домовитися про організацію зони вільної торгівлі.
Така свобода може бути різною: від знижених в порівнянні з іншими країнами, які не є учасниками угоди, тарифів до повного скасування всяких обмежень щодо руху товарів, капіталів і робочої сили між державами-учасниками. У світі існує безліч регіональних блоків, члени яких перебувають на тій чи іншій стадії інтеграції. Найбільш повна інтеграція спостерігається в Європейському союзі (ЄС).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ І ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ "
 1. Терміни і поняття
  інтеграція Інтеграційні об'єднання Лібералізація (дерегуляція) економіки Відкрита економіка Закрита
 2. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізацією (глобалізацією) господарської життя і міжнародним поділом праці? 2. У чому сутність міжнародної економічної інтеграції? 3. Чи впливають зовнішньополітичні умови на процес інтеграції? 4. Яким чином функціонують зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз? 5. Наскільки ефективна система управління ЄС? 6. Які
 3. 10.1. Нове обличчя інтеграції: знаряддя конкурентної боротьби
  інтеграція у світове господарство веде не до прискорення зростання, а до закріплення периферійної моделі економіки та втрати ... ресурсів розвитку
 4. 4. Механізм інтеграції: приклад ЄС
  інтеграція з самого початку була процесом, що йде як знизу (на рівні фірм), так і зверху (на міждержавному, наднаціональному
 5. Висновки
  інтернаціоналізації господарського життя та міжнародному поділі праці. При цьому взаємодія здійснюється як на макро-, так і на мікрорівні. Основні форми міжнародної економічної інтеграції - зона вільної торгівлі, митний союз, економічний і валютний союз. 2. Міжнародні інтеграційні процеси все більшою мірою визначаються не чисто торговими зв'язками, а довгостроковим
 6. 13.4. Регіоналізація світового ринку
  інтеграція; - Співдружність незалежних держав (СНД). Форми регіональної економічної інтеграції: 1) зона вільної торгівлі; 2) загальний ринок; 3) економічний і валютний союз; 4) політична інтеграція (створення федеративної держави). Регіональна економічна інтеграція, з одного боку, сприяє зближенню національних держав, що беруть участь в цьому процесі, з
 7. Висновки
  інтернаціоналізації господарського життя двох або більше держав, принциповими відмінностями якої від всіх інших форм міждержавного економічного співробітництва є взаємопроникнення і взаимопереплетение національних процесів відтворення. 5. Процес інтеграції у своєму розвитку проходить ряд етапів: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, повний
 8. Запитання до теми
  інтеграція? Перерахуйте форми міжнародної економічної інтеграції. 5. Чи сприяє освіту економічних інтеграційних угрупувань інтеграції світового
 9. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати рівень реальної інтеграції? 7. Які форми міжнародних економічних відносин ви знаєте? Розкрийте суть і значення зовнішньої торгівлі. 8. Що таке зовнішньоторговельний мультиплікатор? 9. Що ви
 10. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізацією? У чому їх відмінність? 5. Які типи інтеграції та основні види інтеграційних об'єднань ви знаєте? 6. За допомогою яких показників (коефіцієнтів) можна охарактеризувати рівень реальної інтеграції? 7. Які форми міжнародних економічних відносин ви знаєте? Розкрийте суть і значення зовнішньої торгівлі. 8. Що таке зовнішньоторговельний мультиплікатор? 9. Що ви
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону вартості в інтернаціональній формі. 6. Охарактеризуйте сутність ТНК та їх роль у посиленні міжнародної конкуренції.
 12. Запитання для самоперевірки
  інтернаціоналізації вам відомі? 6. Які компанії можна назвати транснаціональними корпораціями? 7. Як пов'язані інтернаціоналізація і глобалізація? 8. Який зв'язок існує між глобалізацією та регіоналізацією? 9. Які головні причини зовнішньоекономічної лібералізації, яка відбувається майже у всіх країнах світу? 10. Чим закрита економіка відрізняється від
 13. 11.1.2. Інтернаціоналізація господарського життя
  інтернаціоналізації вимірюється цілим рядом показників. До них відносяться відносні показники участі у світовій торгівлі, наприклад експортна квота, що виражається як відношення експорту країни до її ВВП. Вона свідчить про важливість експорту для національної економіки. Поряд з експортною квотою визначається частка імпорту в роздрібному товарообігу. Розраховуються також показники обсягу зовнішньої
 14. Терміни і поняття
  інтеграція Зона вільної торгівлі Митний союз Платіжний союз Спільний ринок Економічний і валютний союз Глобалізація господарського життя Відкрита економіка Європейський союз (ЄС) Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА) Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) МЕРКОСУР Співдружність Незалежних
 15. Тенденція до регіональної інтеграції
  інтеграції їх національних господарств на регіональному рівні. На відміну від інтеграції розвинених капіталістичних країн тісне економічне співробітництво держав, що розвиваються не підготовлене достатньою мірою попереднім розвитком продуктивних сил, а викликалося потребами ліквідації техніко-економічної відсталості, можливістю використовувати економію на масштабах виробництва.
 16. Які цілі та способи інтеграції національних господарств?
  Інтернаціоналізації господарського життя, яка розширює економічний і виробниче співробітництво, об'єднує національне господарство декількох держав. У результаті інтеграції поглиблюється міжнародний поділ праці, що розширює обмін товарами, послугами, капіталами і робочої силою. Підвищується рівень усуспільнення виробництва, а це вимагає цілеспрямованого, планомірного
© 2014-2022  epi.cc.ua