Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Інформація як фактор виробництва

Найважливішим фактором сучасного постіндустріального виробництва стає інформаційний фактор.
Володіння інформацією - дуже важлива умова функціонування підприємств в ринковій економіці. В умовах розвитку науково-технічного прогресу ринкові структури не можуть успішно функціонувати, не будучи поінформованими. Виробники та споживачі повинні володіти належною, повної, доброякісної інформацією. Відсутність її згубно.
Інформаційна база і розвинений ринок інформації є надзвичайно важливими факторами, що забезпечують можливості споживчого вибору і споживчих переваг.
Незалежні самостійні виробники товарів і послуг не можуть успішно функціонувати на ринку, не маючи інформації про інших виробників, про можливих споживачів продукції, про постачальників сировини, комплектуючих і технологіях, про становище на товарних ринках і ринках капіталів , про загальну економічну і політичну ситуацію не тільки у власній країні, а й у світі, тенденції розвитку економіки, перспективах розвитку науки і техніки, про правові умови господарської (комерційної) діяльності і т. д.
Без розвинутої інформаційної системи ефективне функціонування підприємницьких структур в сучасних умовах практично неможливо. Володіння інформацією є найважливішим фактором успіху. За оцінками фахівців, ефективне рішення передбачає 90% інформації і 10% натхнення.
У західних країнах вже більше двох десятиліть інформаційна діяльність "залучена" в ринкові відносини в якості одного з найважливіших елементів ринкової інфраструктури.
Разом з тим процес становлення інформаційного ринку і розвитку ринкової інфраструктури в Росії досить активізувався лише з середини 80-х рр.. При цьому нестійкість російської економіки, нерозвиненість статистичної бази даних визначили його особливості, обмеженість.
Модель російського інформаційного ринку значною мірою орієнтується на системи, що використовуються у Франції, Японії, Південній Кореї, що характеризуються високою роллю держави.
Як показав досвід, ця особливість не суперечить розвитку ринкових відносин, конкуренції в інформаційній діяльності.
В даний час комерційна інформаційна діяльність в Росії в значній мірі не тільки покриває витрати по поширенню інформації і генерації баз даних, а й стає прибутковою.
На локальному рівні в окремих регіонах Росії (Нижньому Новгороді, Вологді, Самарі і пр.) в останні роки сформовані елементи інформаційної інфраструктури досить високого рівня і з хорошим потенціалом. Однак орієнтація на обслуговування виключно регіонів може привести до недовикористання інтеграційного потенціалу, що вкрай неефективно.
Для подолання замкнутості необхідно активізувати інте-граціонні процеси, пов'язані з об'єднанням інформаційних систем, включення їх в глобальні мережі - Internet.;
Структура російського інформаційного ринку не повинна су -суспільних чином відрізнятися від моделей, що отримали розвиток на Заході, так як це є основою інтеграції російської інформаційної індустрії в світовий інформаційний ринок, розвитку експорту та імпорту інформаційних послуг і продуктів.
У розвинених економічних системах інформаційний фактор важливий не тільки при визначенні перевагу того або іншого продукту, але і для розрахунку ефективності різних варіантів застосування капіталу, вибору найкращого.
Відсутність інформації, неточність чи відносність інформації обумовлюють загрозу втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або появи додаткових витрат у результаті виробничої та фінансової діяльності.
В умовах нестабільної, швидко мінливої економіки підприємство повинно враховувати всі можливі наслідки від дії конкурентів, зміни ринкової ситуації, здійснювати діяльність щодо скорочення втрат, концентрації зусиль на найбільш бажаних напрямках, мінімізувати ризики.

Ефективною можна вважати таку підприємницьку діяльність, при якій витрати на інформаційну діяльність окупаються підвищенням результативності виробництва.
Свою причетність до електронного ринку Росія офіційно визнала в 2000 р., підписавши Хартію глобального інформаційного суспільства. Наслідком цього стала Федеральна цільова програма (ФЦП) "Електронна Росія 2002-2010 рр.." Мета програми - розвиток бізнесу та інформатизація всіх сфер суспільного життя, особливо освіти. Грошова оцінка програми - 66,5 млрд. руб. Передбачається 50% її фінансування здійснити за рахунок Федерального бюджету, 28% - за рахунок коштів суб'єктів федерації, 22% - позабюджетних джерел.
За оцінками, сектор інформаційно-комунікативних технологій в 2010 р. повинен скласти 2% ВВП. У 2001 р. - склав лише 0,6%, тоді як в США - 4,38%.
У 2010 р. експорт інформаційних технологій досягне 1-2 млрд. дол При цьому в 2000 р. в Індії він склав 4 млрд. дол, в Ізраїлі - 16 млрд. дол
Держзакупівлі різного рівня через електронний ринок вже в 1999 р. склали в США 550 млрд. дол, в країнах ЄС - 780 млрд. дол Досвід держзакупівель через електронний ринок в Сінгапурі дозволив заощадити 20% загальних витрат.
Разом з тим інформаційний ринок пов'язаний з досить істотними ризиками. У сучасних умовах становлять загрозу віруси, комп'ютерні зломщики, технологічні інновації, не завжди однозначні взаємодії в глобальній мережі і т. д. Важливо передбачити їх у практичній діяльності.
Поряд з інформаційним виключно важливого значення набуває екологічний фактор, що стає одним з найактуальніших чинників сучас-ного високотехнологічного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інформація як фактор виробництва "
 1. Інформація не завжди доступна
  інформації про власні компаніях є різні чутки. І, загалом, нічого особливо дивного в тому, що рішення, що стосуються мільярдів доларів, приймаються на основі чуток, немає. Через те, що системи дуже складні і не відображають тих факторів, які люди вважають важливими, більшість працівників в організаціях зовсім не цікавляться тим, як діє система обліку, як вона впливає
 2. Висновки
  інформації для прийняття рішень. широке поширення, що розширюються можливості персональних комп'ютерів роблять це набагато більш реальним, ніж навіть 5 років тому. 2. Більшість фірм потребує інформації про свої кадри, що дозволяє провести аналіз витрат і результатів при вирішенні питань прийому на роботу та професійної підготовки. 3. Корисна інформація повинна поширюватися
 3. Плата за геологічну інформацію про надра
  інформацією про надра, отриманої в результаті державного геологічного вивчення надр від федерального органу управління державним фондом надр, стягується плата. Розмір плати за вказану геологічну інформацію та порядок її справляння визначаються Урядом РФ. Розмір плати за вказану геологічну інформацію та порядок її справляння при виконанні угод про розподіл
 4. Практичне завдання
  інформацію (minfin.ru; gks.ru; cbr.ru і др .). Знайдіть інформацію про основні макроекономічні показники за останні роки. Охарактеризуйте тенденції розвитку російської
 5. Ірраціональне прийняття рішень.
  Інформацію - кольори, форми, звуки і запахи вашого магазину, вашого офісу чи ресторану, в якому ви зустрілися. Сенсор також отримує сенсорну інформацію про вас: як ви сидите, колір вашого волосся, зачіска, вираз обличчя - не напружений воно? Чи дивитеся ви прямо на нього або в сторону? Як випрасувані ваші штани, зав'язані у вас шнурки, вичищені чи черевики? Сенсор зауважує абсолютно все.
 6. Інформаційна функція
  інформацію, необхідну всім учасникам господарської (економічної) діяльності. Постійно змінюються ціни на продукти та ресурси дають об'єктивну інформацію про потребном кількості, асортименті, якості благ, що поставляються на ринки. Високі ціни свідчать про недостатній пропозиції, низькі ціни - про надлишок благ в порівнянні з платоспроможним попитом. Стихійно протікають операції
 7. Біологія і трейдинг
  інформацією володіють лише дуже небагато трейдери. З її допомогою ви можете змінюватися ментально і фізично, замет-но покращуючи свою стару модель і результати. Давайте досліджуємо кілька біологічних факторів, що впливають на нас як на трей-дерів і агресивних
 8. 3. Криві витрат в краткосрочномперіоде
  інформацією про ставки зар-плати і вартості постійних факторів для установ-лення того, як витрати «Джайгентік» залежать від обсягу її виробництва в короткостроковому
 9. 16 . ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
  інформації. Інформація збирається за такими основними напрямками: галузь промисловості, в якій діє фірма, конкуруючі галузі, урядова діяльність, ринок товару, форма і канали збуту, способи і варіанти продажів, кон'юнктурні зміни і т. д. Цінова інформація дуже важлива для досягнення вихідних цілей цінової політики. Фірма, збираючи і обробляючи інформацію з
 10. 17. СТРУКТУРА ЦІНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  інформації: 1) Інформація про ринок: - вид ринку; - основні конкуренти; - сегмент ринку, їх взаємодію; - місткість ринку; - частка ринку, що припадає на даний товар і товари конкурентів , 2) інформація про конурента: - наявність конкуруючих товарів, обсяги їх продажів; - частка ринку конкурентів; - ступінь впливу конкурентів на ціноутворення ринку; - особливості фінансового становища
 11. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  інформацію. У силу цього збір інформації, її відбір і класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі. Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки суто економічні чинники, а й інші фактори, що або пряме, або опосередкований вплив: географічні умови, політична та законодавча середу, особливості
 12. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  інформації для економічних агентів має істотне значення. Податки - один з головних інструментів держави в здійсненні економічної та соціальної політики. Вирішення означених завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів -
 13. 68. ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ І КОМБІНАЦІЯ
  інформація, послуга); 2) капітал. Це засоби виробництва тривалого або короткого користування (сировина, машини, устаткування, споруди). Окремо виділяють грошовий капітал - фінансові кошти, призначені для перетворення на речові. Самі гроші фактором виробництва не є, але грають у діяльності підприємства чималу роль; 3) земля (природні ресурси). Земля - це всяке
 14. РЕЗЮМЕ
  інформація, яка поділяється на статистику, бухгалтерську звітність та оперативні дані. У свою чергу з вищеназваних типів економічної інформації найбільше значення для науки і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію,
 15. Рекомендована література
  інформації / / Теорія фіг СПб.: Економічна школа, 1995. С. 507-529. Акерлоф Дж. Ринок «лимонів»: невизначеність якості і ри ^ ний механізм / / THESIS. 1994. Вип. 5. С. 91-104. Ерроу К. Дж. Інформація та економічна поведінка / / Вощ економіки. 1995. № 5. С. 98-107. 21 Проблеми страхування, пов'язані з асиметрією інформації, (вперше розроблені К.Дж. Ерроу (див.: Arrow KJ
 16. Фактори виробництва
  інформації і т. д., що грають важливу роль у формуванні витрат, збільшенні прибутку. У постіндустріальній економіці виключно важливого значення набуває інформаційний фактор. Виходячи з зазначеного, правомірно виділення і дослідження та організаційного, та інформаційного чинників як автономні, найважливіших факторів виробництва. Велику значимість в умовах НТР набуває
 17. 2.5.1. Порівняльний підхід
  інформація про ціни угод з ними. Умови застосування порівняльного підходу: 1. Об'єкт не повинен бути унікальним. 2. Інформація повинна бути вичерпною, що включає умови здійснення операцій. 3. Фактори, що впливають на вартість порівнюваних аналогів оцінюваної нерухомості, повинні бути порівняні. Основні вимоги до аналогу: - аналог схожий на об'єкт оцінки по
 18. "Внутрішній ринок" інформації
  інформації, внутрішні інформаційні служби повинні встановлювати тарифи на свої послуги і працювати на умовах самофінансування. При цьому користувачі стають покупцями, які платять за послугу зі свого бюджету. Такий порядок змушує покупців оцінювати отриману інформацію з точки зору її вартості. В 1965 р., коли компанія "Уейрхойзер" переходила від матричної організації до
 19. Екологічний фактор
  інформаційний фактори, без яких розвиток сучасного виробництва неможливо навіть уявити. Поряд з ними виключно важливого значення набуває екологічний фактор, значущість якого з розвитком суспільного прогресу все більше зростає. Динаміка виробництва та "факторів" призводить до зміни "витрат". При цьому величина їх, як зазначалося, багато в чому залежить від
 20. Інформаційно-аналітична функція
    інформації з метою підвищення ефективності діяльності, включає в себе всі дії з оперування інформацією. Ця функція виділяється відповідно до загальновизнаних класифікаційними ознаками. Важливість дій суб'єкта управління по роботі з інформацією незаперечна, так як операції з інформацією носять не тільки і не стільки технічний, рутинний характер, скільки вимагають творчого
© 2014-2022  epi.cc.ua