Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІМПОРТ НЕПРЯМІ

імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, використаних у імпортованих машинах і обладнанні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІМПОРТ НЕПРЯМІ "
 1. Імпорт непрямий
  імпорт комплектуючих або напівфабрикатів, використаних в машинах і обладнанні, ввезених в
 2. Додана вартість
  імпорт відносять непрямі податки на ці товари і послуги, до чистого експорту - експорт товарів і послуг за вирахуванням їх імпорту. Від них дещо відрізняються чисті податки на виробництво та імпорт. При розрахунку сум рахунків і самого ВВП чисті податки або чистий експорт часто додають окремим рядком для того, щоб різні рахунки або під. лічені різними способами показники ВВП сходилися, бо не
 3. 29. Структура зовнішньої торгівлі: експорт та імпорт
  імпортні операції. Під експортом розуміється вид підприємницької зовнішньоторговельної діяльності, пов'язаної з отриманням компанією-резидентом валютної виручки в результаті реалізації та вивезення своєї продукції іноземному партнеру-нерезиденту за межі країни. Схема експортної операції включає: - підписання контракту на поставку товарів; - постачання товарів. Основними етапами,
 4. Демпінговий імпорт
  імпорт - імпорт товару на митну територію країни за ціною нижче нормальної вартості такого
 5. субсидованих імпорт
  імпорт - імпорт товару, при виробництві, експорті або транспортуванні якого використовувалася специфічна субсидія іноземної держави (союзу іноземних держав), на митну територію
 6. Імпорт
  імпортера; оплатне отримання від іноземних партнерів послуг виробничого або споживчого призначення. Будучи результатом міжнародного поділу праці, імпорт сприяє економії часу, більш повному задоволенню потреб національної економіки і населення. Обсяг, структура і асортимент імпорту пов'язані з масштабами народного господарства, забезпеченістю його різноманітними
 7. Імпортна квота
  імпорту для народного господарства, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції. Розраховується як відношення обсягу імпорту в натуральному або вартісному вираженні за даний період до обсягу внутрішнього споживання в країні, який представляє собою суму вітчизняного виробництва та імпорту відповідної
 8. Прямі іноземні інвестиції
  імпорту - митних тарифів, контингентування, нетарифних бар'єрів, валютних обмежень, компенсаційних мит, внутрішніх податків і зборів, особливого режиму державних закупівель, «добровільних» обмежень експорту та
 9. Непрямі податки
  Непрямі податки - податки, що стягуються у вигляді надбавки до ціни
 10. 3. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування
  непрямі податки вважаються податками стабілізуючого характеру у вирішенні проблем фінансового благополуччя бюджету держави. Поряд з прямими податками, непрямі податки є найважливішим джерелом податкових надходжень до бюджетів розвинених країн. Відповідно до світової практики до непрямих податків відносять три групи податків: 1) так звані податки на споживання: податок на додану
 11. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  імпорту.
 12. Стаття 15. Кількісні обмеження експорту та імпорту
  імпорт в Російську Федерацію здійснюються без кількісних обмежень. Кількісні обмеження експорту та імпорту можуть вводитися у виняткових випадках Урядом Російської Федерації з метою: 1) забезпечення національної безпеки Російської Федерації, 2) виконання міжнародних зобов'язань Російської Федерації з урахуванням стану на внутрішньому товарному ринку; 3)
 13. Чистий валовий внутрішній продукт і національний дохід
  імпорт). Для визначення сумарного доходу всіх власників економічних ресурсів необхідно з ЧВП виключити суму непрямих податків (Нк). Отримаємо показник, який називається національним доходом (НД): НД=ЧВП - Нк Однак такий метод обчислення національного доходу прийнятний тільки для країн, в яких він обчислюється за так званою факторної вартості, коли доходи сектора органів
 14. Непрямі постійні витрати
  Непрямі постійні витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власних адміністративних будівель, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування і
 15. Прямі і непрямі податки
  непрямі. Прямі податки - це безоплатні платежі, які стягуються прямо і безпосередньо з суб'єкта оподаткування. До них відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, ресурсні платежі, податки на майно, володіння і користування яким служить основою для оподаткування. Непрямі податки являють собою завуальовану форму платежів, яка знаходить свій прояв у ціні
 16. Виробничий метод
  імпорт), але за винятком субсидій на продукти. Податки на продукти - це безоплатні платежі, що здійснюються пропорційно кількості та вартості продаваних або імпортованих товарів і послуг. Це - податок на додану вартість, акцизи, податки на продажу, купівлі, податок з обороту, податки на імпорт і експорт, митні збори, податки на послуги трансферту, зв'язку, страхування, рекламу,
© 2014-2022  epi.cc.ua