Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

ІДЕНТИФІКАЦІЯ (ВІД ЛАТ. IDENTIFICARE - ОТОТОЖНЮВАТИ)

встановлення відповідності реального об'єкта, товару представленій на нього документації, його назвою щоб уникнути підміни одного об'єкта іншим.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІДЕНТИФІКАЦІЯ (від лат. identificare - ототожнювати) "
 1. 1. Загальні положення
  ідентифікацією видає перевізника, або як нейтральна авіанакладна без ідентифікації в будь-якій формі і використовувана іншими перевізниками крім повітряних. 1.2. Видає перевізник або агент має забезпечити внесення всіх необхідних записів при видачі авіанакладній. 1.2.1. Будь-які зміни (включаючи доповнення) до інформації, показаної або необхідної до вказівкою в авіанакладній, зроблені
 2. Визначення ринкового тренда
  ідентифікації поточних трендів. Вона стане в нагоді і для ретроспективного
 3. 73. Поняття і стадії трудової адаптації
  ідентифікація з новою групою; 4) ідентифікація, коли особисті цілі працівника ототожнюються з цілями трудової організації. Невміння адаптуватися до трудового організації призводить до її
 4. ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
  ототожнюється з урядом та регіональної
 5. 1. ГРОШІ І ПРОДУКТ
  ототожнювали їх з капіталом. Навпаки, кількісна теорія грошей, залишала за ними в основному пасивну роль, пережила друге
 6. 1 Гроші і продукт
  ототожнювали їх з капіталом. Навпаки, кількісна теорія грошей, залишала за ними в основному пасивну роль, пережила друге
 7. КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ ВЛАСНОСТІ
  ототожнюється виключно з об-щенародной (державної) її формою. Насправді можливі й інші форми усуспільнення, зокрема, колективізація власності. У цьому випадку собственни-ком засобів виробництва і всього підприємства є трудовий колектив. Як приклад можна навести, зокрема, сільськогосподарські кооперативи. У цій главі буде підданий аналізу спосіб
 8. 90. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  ідентифікації (ст. 16.11 КоАП); - недотримання строків подання митної декларації або подання документів та відомостей (ст. 16.12 КоАП); - проведення вантажних і (або) інших операцій без дозволу митного органу (ст. 16.13 КоАП); - порушення порядку розміщення товарів на зберігання, порядку їх зберігання або порядку здійснення з ними операцій (ст. 16.14 КоАП); - неподання у
 9. 3.3.3. Інституційний аналіз
  ідентифікація можливих політичних ризиків, з якими може зіткнутися підприємство в ході своєї майбутньої
 10. Ідеальна та реальна дійсність
  ідентифікації сприйняття самої реальності, по-друге, тією крайністю, в яку ми іноді впадаємо, відторгаючи ідеальність як спосіб існування
 11. Речовий багатство
  ідентифікації.
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ототожнювати організаційно-виробничі та економічні відносини? 6. Що являє собою власність і яка її роль в системі виробничих відносин? 7. Що таке технологічний спосіб виробництва і чим він відрізняється від суспільного способу виробництва? 8. Які основні функції економічної теорії? 9. Що таке економічний закон і які основні типи
 13. Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
  ідентифікації. Вказати, чому і за якими напрямками з боку світової спільноти ведеться боротьба з офшорними зонами, відзначити наслідки намітився в останні роки зростання участі офшорних зон у світовій економіці. У другому питанні необхідно вказати, які міжнародні організації задіяні в боротьбі з офшорними зонами, за якими напрямками ведеться «антіоффшорним боротьба», і
 14. 4.10. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
  ідентифікації та оцінки внутрішніх факторів зростання обсягу виробництва, а також зниження витрат і собівартості продукції. Розглянемо основні аспекти відповідних методик. Незалежно від того, яким є профіль діяльності аналізованого нами підприємства, в число його основних функцій входять виробництво та реалізація виробленої продукції. Саме ці аспекти діяльності найбільш важливі для всіх
 15. 5. Перетворення відносин власності
  ототожнювати з денаціоналізацією, так як остання являє собою один із шляхів роздержавлення, який безпосередньо може виводити на приватизацію. Денаціоналізація - це перетворення державних підприємств у підприємства, засновані на інших формах власності, тоді як приватизація передбачає їх переклад в приватну власність. Тому приватизацію слід
 16. Позиції ФРН в Центральній і Східній Європі
  ідентифікації, мовних і культурних зв'язків. Німеччина замінила Радянський Союз в якості провідного торговельного партнера країн Центральної Європи. На неї припадає 20-30% експорту цих країн, і вона є найбільшим імпортером їх товарів. Хоча експорт у країни Центральної Європи не перевищує 10% його загального обсягу, це становить 20-25% їх імпорту. Провідними торговими партнерами Німеччини є
 17. Питання 4 Меркантилізм
  ототожнюється з грошима, б) накопичення грошового багатства досягається за допомогою влади держави. Відмінності між ними: центральний пункт раннього меркантилізму - система «грошового балансу», а пізнього - система «торгового балансу». Основними представниками раннього меркантилізму були У. Стаффорд (Англія), Г. Скаруффі (Італія) та ін, пізнього - Т. Мен (Англія), А. Серра (Італія), А.
 18. В чому полягає специфіка макроекономіки?
  Ототожнювати. Бо в кожному з них різна економічна влада - власність на засоби виробництва та інші види економічних відносин. Природно, виникає питання: коли і як виник державний сектор національного
© 2014-2022  epi.cc.ua