Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Форми і методи монополістичної конкуренції

У гонитві за найбільшим прибутком монополії використовують відмінні від конкуренції методи суперництва. На противагу механізмам досконалої конкуренції, яка в боротьбі за прибуток використовує економічні методи і орієнтується на економічні переваги свого виробництва, монополія поряд з економічними використовує неекономічні методи, боротьби з конкурентами, що принципово відрізняє її від досконалої конкуренції.
Зокрема, в боротьбі за успіх вона широко використовує проти суперників арсенал таких неекономічних методів, як прямий диктат, насильство, позбавлення джерел сировини, енергоносіїв, кредиту і т.
д., застосовує методи промислового шпигунства, кримінальні, кримінально карані методи і т. д.
Обмежені можливості конкуренції в механізмі монополії цілком очевидні з характеристики їх сутнісних особливостей (табл. 5.2).
Виходячи з особливостей представлених форм монополістичних утворень очевидно, що диференціація продукту і безліч виробників обмежені практично однією формою - монополістичноїконкуренцією з диференціацією продукту, незначний рівень конкуренції в таких найважливіших монополістичних структурах, як дуополія, олігополія, практично відсутня в самій монополії.
Це означає, що монополія ставить межі, конкуренцією!
Разом з тим вона не виключає конкуренції зовсім, породжує нові фор-ми конкуренції:
1) всередині монополій;
2) між монополістичними союзами;
3) між монополіями і аутсайдерами.
Таким чином, проявляється певна подвійність:
з одного боку, монополія орієнтується на виключення конкуренції на певних видах ринків, з іншого - допускає її в дуже обмежених межах в рамках самих монополій, більшою мірою - між монополіями і аутсайдерами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форми і методи монополістичної конкуренції "
 1. Тема 5 Конкуренція і монополія
  методи. Монополії в радянській економіці. Необхідність та шляхи демонополізації. Закон «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних
 2. 4. Нецінова конкуренція
  монополістичної конкуренції дозволяє говорити про можливості розгортання цінової конкуренції, незважаючи на наявне різноманіття різних товарів і послуг, здатних задовольнити одну і ту ж потребу. Разом з тим для даної ринкової структури характерна і нецінова конкуренція. Її основними формами в умовах монополістичної конкуренції є диференціація продукту, поліпшення його
 3. Біполярність ринку
  монополістичної конкуренції, після того як нами вже освоєно ринкові структури з чистою конкуренцією і чистою монополією , слід почати з того, що вона є свого роду «золотою серединою» між ними. Можна сказати, що монополістична конкуренція не є ні абсолютно конкурентною, ні абсолютно монопольної. Для монополістичної конкуренції характерно значне число
 4. Основні терміни і поняття
  методи конкуренції, сумлінна та недобросовісна конкуренція, монополія, штучна монополія, природна монополія, монопольно висока і монопольно низька ціна , олігополія, монополістична конкуренція, монопсония, цінова дискримінація, економічна шкода монополій, індекс Харфінделла-Хіршмана, домінуюче становище на
 5. Глава 5. МОНОПОЛІЯ. РИНКИ ОЛІГОПОЛІЯ І МОНО-ПОЛІСТІЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦІЇ
  форми монополістичної конкуренції; - трансформація форм інтегрованого капіталу; - антимонопольне законодавство, синтез монополії і
 6. Терміни і поняття
  конкуренція Монополістична конкуренція Монополія Монопсония Олігополія Економічна невизначеність і ризики Недосконалості
 7. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  монополістичний конкурент поводиться як монополіст, а в тривалому - як досконалий конкурент. 2. Специфічні особливості полиполии. Властивості монополістичної конкуренції приводять до наступних результатів: у довгостроковому періоді через низькі бар'єрів фірми можуть входити в ринок, якщо там є надприбуток, і залишати його у разі збитків. Внаслідок цього на ринку виникає ситуація,
 8. ГЛАВА 24. ФІРМА В УМОВАХ монополістичного (НЕДОСКОНАЛОЇ) КОНКУРЕНЦІЇ
  монополістична конкуренція? 2. Можуть одночасно співіснувати чиста і монополістична конкуренція? 3. Що таке монополія? Які є різновиди монополій? 4. Як фірма бере участь у визначенні ціни, обсягу виробництва і прибутку? 5. Які витрати монополістичної конкуренції? Монополія? це зло чи благо для суспільства? Хто програє і хто виграє в умовах
 9. Монополістична конкуренція
  методами (реклама, стимулювання збуту). Монополістична конкуренція спостерігається в харчовій, легкій, меблевої промисловості, сфери торгівлі, громадському харчуванні та ін Висока конкуренція ставить підприємства в умови вироблення та реалізації ефективної маркетингової політики, яка полягає в глибокому дослідженні ринку і свого сегменту, розробці нового асортименту,
 10. 5.2. Недосконала конкуренція: сутність, типи, методи
  монополістичний ринок, це - ринок недосконалої конкуренції. Під недосконалою конкуренцією розуміється ринок, на якому не виконується хоча б одна з умов чистої конкуренції. На більшості реальних ринків переважна частина продукції пропонується обмеженим числом фірм, які, займаючи панівне становище на ринку, можуть впливати на умови реалізації продукції і насамперед на
 11. Контрольні питання і завдання
  методи конкурентної боротьби? Які методи переважають в сучасних умовах? Що являє собою нецінова конкуренція? 3. У чому відмінності між добросовісною і недобросовісною конкуренцією? Якими методами може здійснюватися недобросовісна конкуренція? 4. Охарактеризуйте ринок досконалої конкуренції. Чому конкурентна фірма не може впливати на ринкову ціну продукту? 5.
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  форми монополій та їх відмінності. 3. Які позитивні і негативні сторони монополій? 4. У чому полягає сутність конкуренції та закону конкуренції? 5. Які основні форми і методи конкурентної боротьби на різних етапах розвитку капіталізму? 6. Які методи конкурентної боротьби властиві монополіям? 7. Чому конкуренція виступає важливою рушійною силою розвитку економічної
 13. 32. Монополістична конкуренція
  методів стимулювання збуту (реклама шляхом використання імені відомого спортсмена, який споживає товар), 4) шляхом переконання у винятковості споживчих властивостей товару. Звідси випливає розвиненість нецінової конкуренції. Економічне суперництво в умовах монополістичної конкуренції не зводиться до однієї лише ціною, але й зосереджується на таких факторах, як якість товару,
 14. ЛІТЕРАТУРА
  монополістичної конкуренції. Реоріентація теорії вартості. Пер. з англ. М.: 1959. Чепраков С.В. Монополістичні об'єднання в промисловості США. М.: 1984. Хайєк Ф. Конкуренція як іроцедура відкриття. Світова економіка і міжнародні відносини. 1989 № 12. Хейне П. Економічний спосіб мислення. Гл.8, 10.
© 2014-2022  epi.cc.ua