Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Фінансова стабілізація


Стабілізаційні заходи в грошово-кредитній і фінансовій сферах спочатку спрямовані на ліквідацію накопиченого в рамках адміністративно-командної системи інфляційного потенціалу у вигляді зайвої кількості грошей (по відношенню до наявної товарної масою) населення і підприємств. Тому зняття державного контролю над цінами і виникаючий відразу після цього різкий розрив в темпах зростання цін і заробітної плати (через фактичну заморожування останньої) повинні достатньо швидко зупинити подальше підвищення цін, які наштовхуються на бар'єр платоспроможного попиту. Інфляція повинна сповільнитися.
Разом з тим слід уточнити, що вищеописана схема являє собою скоріше теоретичну концепцію, реалізація якої пов'язана з найрізноманітнішими обставинами (політичними, психологічними і т.д.).
На практиці лібералізація цін майже завжди і скрізь (крім Китаю та почасти Угорщини) вела до величезного цінового стрибка. Зниження інфляції до соціально прийнятного рівня в 20-30% на рік займало від декількох місяців (у Польщі) до декількох років (у Росії), причому затягування стабілізації підвищувало її соціальні витрати. Під впливом стабілізаційних заходів інфляція в країнах СНД і Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) зазвичай знижується, але залишається високою за стандартами розвинених країн. У країнах, що здійснюють перехід переважно по градуалістської моделі, фінансова стабілізація не є гострою необхідністю, так як лібералізація цін зазвичай проводиться поступово і тут не відбувається накопичення величезного інфляційного потенціалу.

Зниженню інфляції та підвищенню збалансованості ринку сприяють також ліквідація або, принаймні, різке скорочення дефіциту державного бюджету і збільшення позичкового відсотка понад рівня інфляції, що веде до додаткового скорочення поточного попиту. Підвищення відсотка за вкладами стимулює заощадження. У результаті всіх цих заходів створюється можливість забезпечити більш раціональні співвідношення цін по окремих товарах, що відображають реальний попит. Все це повинно привести до подолання товарного дефіциту і досягнення рівноваги на споживчому ринку, коли з'являється можливість вільно купити будь-який товар.
Однак ці позитивні моменти «шокової терапії» оплачуються, як правило, досить дорогою ціною: різко знижується життєвий рівень населення, насамперед його малозабезпечених і зайнятих в некомерційній сфері верств ; скорочується інвестиційний попит і, отже, капітальні вкладення, особливо у виробництво; падає обсяг виробництва продукції, в першу чергу в галузях промисловості, що випускають споживчі товари, в результаті загального скорочення платоспроможного попиту населення; зростає безробіття.
Класичним прикладом проведення «шокової» фінансової стабілізації з'явилася Польща. Внаслідок застосування описаного вище комплексу заходів дефіцит держбюджету зменшився з 6% ВВП в 1991 р. до 2,8% в 1993 р.
Річний приріст роздрібних цін знизився с'70, 3% у 1991 р. до 35,3% в 1993 р. Проте частка безробітних в економічно активному населенні зросла з 6,5% у 1990 р. до 16,4% в 1993 р., а реальні доходи у розрахунку на душу населення за 1990-1993 рр.. скоротилися на 32%.
Зважаючи жорсткості такої стабілізаційної політики умовами її проведення стають: відсутність інших способів зупинити подальше поглиблення економічної кризи; підтримка (хоча б пасивна) найбільш економічно значущих категорій населення; проведення цих заходів політичним керівництвом, хто користується довірою суспільства або, щонайменше, політично активних його верств.
У країнах, що обрали градуалістської модель, економічна динаміка не вкладається в описану вище схему. У Китаї, незважаючи на деяке зростання інфляції, вона ніколи не досягала таких розмірів, які вимагали б спеціальної стратегії фінансової стабілізації. У В'єтнамі заходи «шокової терапії» були проведені в 1989 р. В обох випадках ринкові реформи призвели до негайного прискоренню зростання виробництва (у Китаї середньорічний темп приросту ВВП в 90-і рр.. склав 9%, а у В'єтнамі - 7%).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Фінансова стабілізація"
 1. Особливості грошової системи Росії
  фінансової стабілізації - опустився на 1996 р. до 12-16% і залишається приблизно на цьому ж рівні в 1999 р. (16-17%, поданим Банку Росії). Дефіцит грошової маси в обігу і стійко високі витрати держави приводять до зростання частки грошових ресурсів країни, що спрямовуються на покриття витрат бюджету. Все менше стає фінансування оборотних коштів реального сектора (через кредити
 2. Групи країн з перехідною економікою
  фінансова стабілізація, також вимагає чималих жертв від населення. Вкрай важко вирішуваною завданням є ефективна (а не формальна) приватизація великих господарських об'єктів, а також проведення на практиці процедури банкрутства. Значних і тривалих зусиль вимагає подолання успадкованих структурних диспропорцій (при тому, що жодна країна не зважилася ліквідувати «горб »в
 3. Перетворення відносин власності
  фінансовими та розрахунковими операціями підприємств, успішніше здійснювати врегулювання неплатежів. Державні органи в країнах ЦСЄ продовжували контролювати злиття і поглинання банків, освіта банківських консорціумів. У Китаї приватизація, навпаки, відкидається. У 1992 р. був узятий курс на створення змішаної форми власності, за якої суспільна власність і далі буде
 4. Терміни і поняття
  фінансова стабілізація Демонополізація
 5. Проблема макроекономічної стабілізації в перехідний період
  фінансової, стабілізацією. Її центральний елемент - боротьба з інфляцією. Показником успіху стабілізаційних заходів у цій галузі вважається зниження щорічного приросту індексу споживчих цін до 30% і нижче. Для проведення ефективної стабілізаційної політики необхідно розуміння специфіки інфляції в перехідний період, яка знаходиться під впливом як монетарних, так ц немонетарних чинників
 6. Монетарний підхід до фінансової стабілізації
  Відповідно з монетарним підходом темпи інфляції прямо пропорційні темпам приросту грошової маси, темпам збільшення швидкості грошового обігу та обернено пропорційні темпам приросту обсягу продукції реального сектора. Підвищення темпів приросту грошової маси призводить до відповідного підвищення темпів інфляції, у той час як їх зниження викликає зворотний ефект. В якості
 7. Немонетарний підхід до фінансової стабілізації
  фінансова політика не може в короткий час усунути нерівновагу між попитом і пропозицією. По-друге, монополістичний фактор, які в специфічних умовах Росії посилюється величезною роллю природних монополій (паливно-енергетичний комплекс і транспорт). По-третє, інституційний фактор, що зв'язує інфляцію з особливостями правових та організаційно умов
 8. Інструменти макроекономічної стабілізації
  фінансової стабілізації (обмінний курс валюти, номінальна грошова маса, номінальна заробітна плата тощо). Ці показники дозволяють знизити інфляційні очікування бізнесу і домашніх господарств і утримують на певному рівні ціни; 4) стримування зростання доходів населення шляхом неповної індексації оплати праці в бюджетній сфері та соціальних трансфертів; 5) лібералізація цін з метою
 9. Висновки
  фінансової) стабілізації. Її головною метою є придушення (або запобігання) високої інфляції, а також пом'якшення (або недопущення) трансформаційного спаду. 3. Склалися два основних підходи до фінансової стабілізації, в основі яких лежать різні уявлення про природу інфляції в перехідній економіці. Відповідно з монетарним підходом інфляція цілком залежить від темпів приросту
 10. Терміни і поняття
  фінансова) стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації «Монетарний якір» Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
© 2014-2022  epi.cc.ua