Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Е-І, 2013 - перейти до змісту підручника

євровалюти

1) грошові кошти банків, розміщені в інших, переважно європейських, країнах і виражені у валюті цієї країни. Наприклад, внесок японського банку в європейський банк в японських ієнах дає підстави цьому банку видавати кредит в євроієнах; 2) національні валюти окремих країн, що мають ходіння за межами країни-емітента, операції з якими здійснюються зарубіжними банками в значних масштабах.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" євровалюта "
 1. євроринок (РИНОК євровалюти)
  евровалютах. Створено в Європі наприкінці 50-х рр.. У якості кредиторів на євроринку виступають переважно приватні комерційні банки, а в ролі позичальників - транснаціональні корпорації і держави, потребують в іноземній валюті; операції проводяться у вигляді короткострокових (до 18 місяців)
 2. європартнерами
  євровалют, фінансуванням проектів, управлінням майном та цінними паперами. Організована в 1970
 3. Єврооблігації
  євровалюті, випущені на
 4. позик єврооблігацій
  євровалют. Середній розмір такої позики становить 20-30, а іноді до 500 млн.
 5. євронот
  євровалют терміном на 3-6 місяців по мінливих ставці, заснованої на лібор (з премією за банківські послуги). Використовуються для надання середньострокового кредиту, так як банки укладають угоди з компаніями-позичальниками із зобов'язанням купувати у них євроноти протягом 5-10 років, що гарантує позичальникові середньострокове
 6. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  евровалютах. Складається з ринку євровалют, єврокредитів, єврооблігацій, евровекселей, а також нових фінансових інструментів. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові інститути - міжнародні організації, в тій чи іншій мірі виконують функції регулювання міжнародних валютних, кредитних і фінансових відносин, про-ведення досліджень з проблем валютно-кредитної та фінансової сфер
 7. Євроринок
  евровалютах. Євровалюта - це будь-яка грошова одиниця, яка вкладена в кредитні установи за межами країни походження і, таким чином, знаходиться поза юрисдикцією і контролю валютних органів цієї країни. Вона створюється, коли будь-хто переводить кошти в національних грошових одиницях в кредитні установи іншої держави для оплати товарів і послуг, здійснення валютних операцій або
 8. ГЛАВА 42. ВАЛЮТА
  євровалюта? Як вона виглядає? Для вас що переважніше: долар, рубль або
 9. 2. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТНИЙ РИНОК. Євроринок ВАЛЮТ І КРЕДИТІВ
  евровалютах. Приставка "євро" не означає появи якоїсь нової валюти. Євровалюта (наприклад, евородоллар, Евромарка, євро і т.п.) - це національна валюта, яка перекладається на рахунок в іноземний банк і використовується останнім для кредитних операцій в будь-якій країні. Географічно євроринок не обмежується межами Європи. Значною мірою євроринок з'явився як реакція на
 10. 42.3. СВІТОВІ ГРОШОВІ СИСТЕМИ
  євровалюти не обмежується межами Європи. Рекомендація: Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного
 11. § 4. Валютний ринок
  євровалют і цінних паперів. Освіта ринку євровалют і цінних паперів свідчить про появу нових моментів в санкціонуванні валютного ринку і ринків капіталу. Вони відображають тенденцію до зростаючої інтернаціоналізації фінансової системи. Ці ринки мобілізують капітали і розподіляють їх у глобальному масштабі. Євровалютні ринок - це міжнародний ринок короткострокових і середньострокових
 12. 9.3. Валютні ринки
  євровалют і Єврокапіталі, що виник наприкінці 50-х рр.. з метою забезпечення більшої незалежності економіки європейських держав від американського впливу і забезпечення стабільності в міжнародних розрахунках країн - членів ЄС. Попит і пропозиція на валютному ринку формуються в результаті зіткнення де-ніжних вимог і зобов'язань. Для здійснення міжнародних розрахунків потрібно валюта
 13. Фінансова глобалізація
  євровалют корпораціями, урядами, міжнародними організаціями з метою отримання грошових коштів для поповнення оборотного і основного капіталу. Єврооблігація випускаються на різні терміни (від 7 до 40 років). Розміщують єврооблігації інвестиційні та комерційні банки. Основними покупцями є страхові, інвестиційні компанії та пенсійні фонди. Процес фінансової глобалізації
 14. § 4. Регіоналізація ринків та інтеграційні процеси
  євровалюти, прийняття єдиної соціальної програми. Інший напрям бореться за створення Сполучених Штатів Європи, за перехід від національних держав до конфедеративного з єдиними економічної, зовнішньої, оборонної політикою і політикою безпеки. Ймовірно, розвиток піде за другим напрямом. Національні держави з великими труднощами відмовляються від частини свого суверенітету в
 15. 8.5. Інтернаціоналізація ринку капіталів і проблеми його регулювання
  євровалютних ринках. Розвиток портфельного інвестування стимулює розвиток сфери діяльності ін-стітуціональних інвесторів. Мається на увазі зростання концентрації інвестиційних ресурсів в руках спеціалізованих кредитних установ. Прикладом може служити зміна стратегії інвестиційних фондів. Аж до теперішнього часу фонди вкладали акумульовані кошти «у себе вдома» -
 16. Поняття і форми міжнародного руху капіталу
  євровалют єврокредитів ринок Євроринок Рис.2.1. Схема структури світового ринку позичкового капіталу Світовий грошовий ринок об'єднує попит та пропозиція позичкового капіталу, функціонуючого в якості міжнародного купівельного і платіжного засобу. Грошовий ринок пов'язаний з короткостроковими (до 1 року)
© 2014-2022  epi.cc.ua