Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

9.3. Валютні ринки


Рух товарів і факторів виробництва породжує грошові вимоги і зобов'язання у формі міжнародних розрахунків. Необхідною умовою таких розрахунків є об-мен однієї валюти на іншу у вигляді купівлі або продажу на валютному ринку.
У сучасній економічній літературі зустрічаються різні тлумачення сутності ринку. Найчастіше його визначають як сферу економічних відносин, що виявляються при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти і цінних паперів, а також операцій з інвестування валютного капіталу. З інституційної точки зору валютний ринок являє собою безліч великих фінансових установ, пов'язаних один з одним складною мережею сучасних комунікаційних засобів зв'язку.
Об'єктом ринку іноземної валюти є вільно конвертована валюта. В за-лежно від обсягу, характеру валютних операцій і набору використовуваних валют валютні ринки поділяються на національні, регіональні та міжнародні.
Роль валютного ринку в економіці визначається його функціями:
- обслуговування міжнародного обігу товарів, послуг і капіталу;
- формування валютного курсу під впливом попиту та пропозиції;
- надання механізмів для захисту від валютних ризиків, руху спекулятів-них капіталів і інструментів для цілей грошово-кредитної політики.
За обсягом операцій валютні ринки перевершують середньорічні обороти будь-яких фі-нансових і нефінансових ринків, складаючи в середньому за рік від 200-250 трлн. дол (США).
Основними інструментами валютного ринку є банківські перекази й акценти, акредитиви, чеки, векселі і депозитні сертифікати.
Валютні ринки можна класифікувати по цілому ряду ознак:
- за ступенем поширення їх ділять на міжнародний і внутрішній ринки. Між-народного охоплює як регіональні, так і внутрішні (національні) валютні ринки. Національний валютний ринок - це валютний ринок однієї держави, що функціонує всередині нього. Найбільші центри світового валютного ринку розташовані в Лондоні, Нью-Йорку, Франкфурті-на-Майні, Цюріху, Токіо, Сінгапурі та ін Яскравим прикладом такого ринку є Лондонське Сіті, де діє 124 іноземних банку з 76 держав. Денний обо-рот Лондонського валютного ринку становить 400-600 млрд. дол США, або 39% щоденного світового обороту валют. Цей показник в 9 разів перевищує оборот валютних операцій в Парі-же, в 5 разів - у Франкфурті-на-Майні та в 2 рази - в Нью-Йорку;
- за ступенем організованості валютний ринок буває біржовий і позабіржовий. Біржовий - це організований ринок, який представлений валютними біржами. Валютна біржа - суб'єкт ринку в різних організаційно-правових формах, організуючий торги ва-лютою. Позабіржовий валютний ринок організується дилерами, які можуть бути або не бути членами валютної біржі і ведуть торгівлю по телефону, телефаксу, комп'ютерних мережах. Глав-ним гідністю позабіржового валютного ринку є досить низька собівартість за-трат на операції з обміну валют і більш висока швидкість розрахунків, ніж при торгівлі на валютній біржі, тому що угоди на ньому проводяться протягом усього операційного дня, а не в строго певний час біржової сесії. Обидва ринки - біржовий і позабіржовий - доповнюють один одного, тому що виконують спільну функцію з торгівлі валютою, хоча й застосовують різні методи і форми її реалізації;
- по відношенню до валютних обмежень виділяють вільні і невільні ва -лютні ринки (більшою мірою це відноситься до регіональних і національних валютних ринків) залежно від наявності або відсутності валютних обмежень.
За обсягом валютний ринок є найбільшим серед всіх інших сегментів фі-нансового ринку. Торгівля валютою в десятки разів перевищує обсяги всієї світової торгівлі то-Варамі та послугами. Отже, більша частина валютних операцій не пов'язана з обслуговуванням-ем світової торгівлі, а являє собою фінансові трансферти і спекулятивні угоди.
Особливістю сучасного валютного ринку є інтенсивний розвиток такого великого регіонального елемента, як ринок євровалют і Єврокапіталі, що виник наприкінці 50-х рр.. з метою забезпечення більшої незалежності економіки європейських держав від американського впливу і забезпечення стабільності в міжнародних розрахунках країн - членів ЄС.
Попит та пропозиція на валютному ринку формуються в результаті зіткнення де-ніжних вимог і зобов'язань.
Для здійснення міжнародних розрахунків потрібно валюта тих країн, з якими ці операції здійснюються. У результаті з'являється попит від резидентів на іноземну ва-люту для оплати імпортних товарів, іноземних цінних паперів, придбання власності за кордоном. Пропозиція іноземної валюти приходить з-за кордону через оплату національного експорту товарів і послуг іншими країнами, покупки ними цінних паперів, придбання власності. Коливання попиту та пропозиції валюти визначають валютний курс, який є ціною валюти на даному ринку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.3. Валютні ринки "
 1. Основні терміни і поняття
  Валютні відносини, валюта, національна валютна система, міжнародна валютна система, золотий стандарт, валютний паритет, золотодевизном система, золотодоларового система, МВФ, МБРР, демонетизація золота, СДР, валютна корзина, валютні ринки, конвертованість, резервні валюти, пряма, зворотне котирування, гнучкі валютні курси, фіксовані валютні курси, девальвація, ревальвація,
 2. Тема 16 Міжнародна валютна система
  Світова валютна система: етапи розвитку та характеристика сучасного стану. Валютна оборотність. Валютний ринок і валютний курс. Фактори, що визначають валютний курс. Валютна політика та її інструменти. Платіжний баланс: основні статті та структура. Валютна система Росії: проблеми і перспективи розвитку. Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль».
 3. Глава 23. Міжнародні валютні відносини
  Еволюція міжнародної валютної системи. Валютний ринок і валютне регулювання. Основні форми конвертованості валют і умови їх формування Мета теми - розкрити сутність міжнародної валютної системи в процесі її еволюції, з'ясувати зміст валютного ринку та валютного регулювання, а також основних форм конвертованості валют, валютних
 4. Терміни і поняття
  Світова валютна система Національна валютна система Міжнародні розрахунки Резервні валюти Золотий (золотомонетний) стандарт Золотовалютний стандарт (Бреттон-Вудська валютна система) Система плаваючих курсів Валюта Валютний ринок Валютний кошик Валютний курс Пряма і зворотна котирування Валютний арбітраж Курс покупця і курс продавця Крос-курс Курс «спот»
 5. Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними законами
  Стаття 53. Банк Росії є органом державного валютного регулювання і валютного контролю і здійснює цю функцію відповідно до Закону Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» і федеральними
 6. Основні поняття
  - Валюта - Міжнародний валютний ринок - Учасники міжнародного валютного ринку - Біржовий ринок - Міжбанківський ринок - Спот-ринок - Терміновий (форвардний) ринок - Валютний (обмінний) курс - Котирування валюти - Пряме котирування - Зворотній (непряма) котирування - Спот-курс - Спред - Базисні пункти (піпса) - «Велика фігура» - Крос-курс - Дата укладання угоди
 7. Запитання для повторення
  1. У чому сутність валютного курсу як економічної категорії? 2. У чому відмінність реального від номінального обмінного курсу? 3. Який зв'язок валютного курсу і ППС, в чому причини їх розбіжності? 4. Які фактори свідчать про те, що занижений або завищений валютний курс? 5. Чому країни з перехідною економікою віддають перевагу гнучкого валютного
 8. Основні поняття
  - Міжнародна валютна система - Золотий стандарт - Золотовалютний стандарт Мультивалютний стандарт Біметалічний стандарт Золотий паритет Золоті точки Автоматичні регулятори Бреттон -Вудська система Проблема довіри Проблема асиметрії Спеціальні права запозичення (СДР) Смітсонівського угоди Ямайська угода Європейський валютний союз «Валютна змія» Європейська валютна
 9. ЛІТЕРАТУРА
  Акулова Г.Н . Міжнародні валютно-фінансові організації і країни, що розвиваються. М.: 1988. Валютна політика капіталістичних країн. М.: 1990. J Горбунов С.В. Міжнародний валютний фонд: протиріччя капіталістичного валютного регулювання. М.: 1989. Звєрєв А.В. Фінанси зовнішньоекономічних зв'язків. М.: 1990. Кузнєцов B.C. Світова валютна система капіталізму: під знаком "боргового"
 10. РЕЗЮМЕ
  Купівля і продаж іноземної валюти здійснюється на валютних ринках. Міжнародний валютний ринок являє собою сукупність національних, регіональних і світових валютних ринків. У 80-х і першій половині 90-х років обсяг операцій міжнародного валютного ринку зростав швидкими темпами. На валютних ринках відбуваються валютні операції з негайною поставкою валюти, а також різні види
 11. Основні поняття
  - Попит на валюту - Пропозиція валюти - Фундаментальні (економічні) чинники - Фактори позаекономічного характеру Рівноважний валютний курс Знецінення валюти Подорожчання валюти Прибутковість валютного активу Умови паритету процентних ставок Очікуваний курс Рівновага на валютному ринку Темп знецінення валюти Покритий паритет процентних ставок Непокритий паритет процентних ставок
 12. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Які етапи у своєму розвитку пройшла міжнародна валютна система? 2. Яка з форм світової валютної системи є "найбільш розвиненою і чому? 3. Що таке валютний ринок і який механізм його функціонування? 4. Охарактеризуйте вплив заниженого і завищеного валютного курсу на вітчизняних товаровиробників. 5. У чому полягає сутність валютного курсу і як він
 13. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  В даний час можна з упевненістю сказати, що валютні курси є важливим «нервовим вузлом» всієї системи міжнародних економічних відносин, і весь комплекс внутрішніх і зовнішніх факторів (від довгострокових економічних до політичних і навіть психологічних), що визначають розвиток економіки тієї чи іншої країни, впливає на динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових
 14. Стаття 6. Валютні операції резидентів в Російській Федерації
  1. Поточні валютні операції здійснюються резидентами без обмежень. 2. Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу, здійснюються резидентами в порядку, встановленому Центральним банком Російської Федерації. 3. Резиденти мають право без обмежень переводити, ввозити і пересилати валютні цінності в Російську Федерацію за дотримання митних правил ... 4. Резиденти мають
 15. Основні поняття
  - Валютні ризики - Дисциплінованість економічних агентів - Очікування учасників валютного ринку - Дестабилизирующая спекуляція - Стабілізуюча спекуляція - Оптимальна валютна зона - Валютне управління - Вільне плавання - Регульоване плавання - Фіксований курс щодо однієї валюти - Фіксований курс щодо кошика валют - Квота країни в МВФ
 16. Запитання для закріплення матеріалу
  Що таке міжнародний валютний ринок і хто є його учасниками? 2.) З якою метою обмінюються валюти? 3. Назвіть основні функції міжнародного валютного ринку. 4.) Чому комерційні банки займають визначальні позиції на валютному ринку ? 5. Який часовий режим роботи міжнародного валютного ринку? 6J Дайте визначення спот-ринку і спот-курсу. 7 Що таке
© 2014-2022  epi.cc.ua